بررسي ارتباط ارتفاع قوس طولي داخلي پا با آسيب هاي ورزشي مچ پا و زانو در دونده هاي حرفه ای مرد


	بررسي ارتباط ارتفاع قوس طولي داخلي پا با آسيب هاي ورزشي مچ پا و زانو در دونده هاي حرفه ای مرد

خلاصه:
مقدمه: درک تعامل پا با زمين به دليل پيچيدگي ساختار آن كار ساده اي نيست. استفاده از وسايل اندازه گيري فشار كف پايي مي تواند وسيله اي مناسب برای تعيين وضعیت ساختاري پا باشد. نتایج تحقیقات فعلی نشان می دهد كه تغيير در ساختار پا به ويژه قوس طولي داخلي مي تواند احتمال بروز آسيب را افزايش دهد. همراه شدن تغييرات پاتولوزیک بيومكانيك پا با فعاليتي مانند دويدن كه نيروي عكس العمل زمين را تا 5 برابر وزن بدن افزايش مي دهد، هنوز هم يكی از مهمترين موضوعات مورد بحث و متناقض باقي مانده است.
هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسي تأثير وضعيت قوس طولي پا بر بروز آسيب هاي ورزشی در دونده های حرفه ای و نيز بررسي ارتباط تست باليني ناويكولار دراپ با سنجش هاي فشار کف پا (پدوباروگرافي) بود.
متد: 47 دونده حرفه اي با استفاده از تست ناويكولار دراپ در سه گروه دارای قوس كف پاي نرمال، Low Arch و High Arch تقسیم شدند. همچنين با استفاده از سيستم emed-x  پارامترهاي Maximum Force   Peak Pressure و Contact Area نيز در دو وضعيت استاتيك و ديناميك اندازه گیری و ثبت شدند.
يافته ها: آزمون آماري 2χ ارتباطي بين آسيب هاي دويدن و ارتفاع قوس نشان نداد(0/58=P). همبستگي بين تست باليني ناويكولار دراپ و Modified Arch Index محاسبه شده از سنجش هاي پدوباروگرافي در دو وضعيت استاتيك و ديناميك بين 0/32 تا 0/57 بود.
بحث و نتيجه گیری: مي توان گفت بدليل ماهيت مولتي فاكتوريال آسيب هاي دويدن تغيير در ارتفاع قوس نمي تواند ريسك آسيب را افزايش دهد. هر چند بين تست ناويكولار دراپ و سنجش هاي كف پايي همبستگي بسيار بالايي وجود نداشت، اما مي توان گفت با توجه به بالینی بودن این آزمون همبستگی بدست آمده همبستگی خوبی است. عليرغم اينكه مطالعات پيشين وضعيت استاتيك (ايستادن روي دو پا) را از وضعيت ديناميك متفاوت مي دانند، اما بنظر مي رسد توزیع فشار کف پایی در  وضعيت استاتيك Single Limb Support مي تواند مشابهت زيادي با وضعيت فانكشنال راه رفتن داشته باشد.

فهرست مطالب:
خلاصه
مقدمه 
بخش اول
1. آناتومي پا
1-1-استخوان شناسي پا 
2-1-عضلات پا 
2. بيومكانيك پا
1-2-قوس هاي كف پايي 
2-2-قوس طولي داخلي 
3-2-تعادل در ساختار پا 
4-2-كينتيك پا 
3. متد هاي طبقه بندي انواع پا
1-3-معاينه ديداري غير كمي 
2-3-مقادير انتروپومتريك 
3-3-شاخص هاي فوت پرينت 
4-3-ارزيابي هاي راديوگرافيك 
بخش دوم
فصل اول
بيان مسأله 
دلايل انتخاب موضوع 
فصل دوم
مروري بر مطالعات پيشين  
فصل سوم
اهداف 
فرضيات 
فصل چهارم
متغير هاي تحقيق 
تعريف متغير ها 
نوع مطالعه
روش جمع آوري اطلاعات 
جامعه مورد مطالعه 
تعداد نمونه 
روش نمونه گيري 
ملاحظات اخلاقي 
روش كار 
فصل پنجم
يافته هاي تحقيق 
فصل ششم
بحث 
نتيجه گيري 
محدوديت هاي طرح و پيشنهادات براي مطالعات آتي 
پیوست
پرسشنامه شماره يك 
پرسشنامه شماره دو 
فرم رضايتنامه 
جداول ضميمه 
تعریف واژه ها  
منابع مورد استفاده
فهرست جداول
فهرست شكل ها
فهرست نمودارها

تعداد مشاهده:
629
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 113

حجم فایل:3,099
کیلوبایت


 قیمت:


10,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته فیزیوتراپی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پایان نامه بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی


	پایان نامه بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی

پایان نامه بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387

خلاصه:

هدف: تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن.
روش کار: از ميان 110 مراجعه کننده به کلينيک بينايي سنجي پس از توضيح کامل پروژه و گرفتن رضايت اطلاعات شامل: سن، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گرديد.
در مرحله بعد معاينات گرفتن ديد بدون عينک، رفرکشن توسط رتينوسکوپ استاتيک، بررسي ديد با اصلاح انجام شده و از ميان بيماراني که با اصلاح، ديد کامل داشته اند تست حساسيت کانتراست پلي رابسون ابتدا تک چشمي و سپس دوچشمي در شرايط نوري گرفته شد و نتايج بررسي شد.
نتایج: بر اساس آزمون T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دو چشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت.
(P-Value  چشم راست = 002/0 ؛ P-Value  چشم چپ = 003/0 ؛ P-Value  دو چشمی = 000/0 )
نتيجه گيري: از ميان فاکتورهاي بررسي شده بين سن و تغييرات حساسيت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوري که هر چه سن افزايش مي يابد اندازه حساسيت کانتراست کاهش مي يابد، همچنين مقدار حساسيت کانتراست دوچشمي بيشتر از تک چشمي مشاهده شد.

فهرست مطالب:
خلاصه
فصل اول: مقدمه
1-1 پیشگفتار
1-2 کلیات
1-2-1 حساسیت کانتراست چیست؟
1-2-2 حساسیت کانتراست
1-2-3 کانتراست چیست؟
1-2-4 چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد؟
1-2-5 اندازه گیری حدت بینایی
1-2-6 منحنی عمل حساسیت کانتراست
1-2-7 عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست
1-2-7-1 شکل و ماهیت موج
1-2-7-2 میزان روشنایی
1-2-7-3 طول بار
1-2-7-4 اندازه مردمک
1-2-7-5 سن
1-2-7-6 مدت ارائه
1-2-7-7 تاثیر بیماریها و اختلالات
1-2-7-7-1 تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست
1-2-7-7-2 تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست
1-2-7-7-3 تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست
1-2-7-7-4 تاثیر داروها
1-2-7-7-5 نقایص اپتیکی
1-2-8 تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست
1-2-9 روش های ارائه کانتراست
1-2-9-1 چارتهای چاپی
1) چارت آردن گریتینگ
2) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys
3 )چارت کانتراست ریگان
4 )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج
5 )چارت کانتراست پلی رابسون
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته
2-1 بررسی متون
فصل سوم: روش کار
3-1 روش کار
3-1-1 جمعیت مورد مطالعه
3-1-2 روش جمع آوري اطلاعات        
3-1-3 زمان اجرای مراحل تحقیق
3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-1-5 اهداف
3-1-6 فرضیات
فصل چهارم: نتایج
4-1 معرفی متغیرها
4-1-1 جنس            
4-1-2 سن
4-1-3 حساسیت کانتراست چشم راست
4-1-4 حساسیت کانتراست چشم چپ
4-1-5 حساسیت کانتراست دوچشمی
4-1-6 عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم راست
4-1-7 عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم چپ
4-2  آزمون ها                   
4-2-1 آزمون T
4-2-1-1 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی
4-2-1-2 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی
4-2-1-3 آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی
4-2-1-4 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن و مرد
4-2-1-5 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن و مرد
4-2-1-6 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت  کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد
4-2-1-7 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکساری اصلاحی
4-2-1-8 آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکساری اصلاحی
4-2-2 آزمون همبستگی
4-2-2-1 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
4-2-2-2 آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
4-2-2-3 آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف       
5-2 رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن
5-3 رابطه حساسیت کانتراست و جنس
5-4 مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی
5-5 رابطه عیوب انکساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
5-6 نتیجه گیری

تعداد مشاهده:
2790
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 77

حجم فایل:467
کیلوبایت


 قیمت:


6,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته پیراپزشکی، بینایی سنجی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین


	پاورپوینت بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد تله مدیسین

بخشی از متن:
امروزه تکنولوژی مخابرات و فناوری اطلاعات به طور وسیعی در علوم پزشکی وعلوم وابسته به آن مورد استفاده است. تله مدیسین از نگاه فناوری اطلاعات، به معنی فراهم سازی سرویس های پزشکی از یک مسافت دور و از طریق شبکه هایی است که انتقال صدا، ویدیو و داده های رایانه ای را پشتیبانی می کنند وهمچنین به معنا ی مراقبت های بهداشتی، روشهای پیشگیری، تشخیص ودرمان بیماری ها از طریق فرآیند الکترونیکی وارتباطی است.

فهرست مطالب:
مقدمه
مواد وروش ها
نتایج
بحث و نتیجه گیری
منابع

تعداد مشاهده:
2994
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 13

حجم فایل:233
کیلوبایت


 قیمت:


4,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های پزشکی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل پاورپوینت و قابل ویرایش

ارزیابی کاندیداتوری سمعک


	ارزیابی کاندیداتوری سمعک

بخشی از مقدمه:
اگر چه تصمیم برای استفاده از سمعک نهایتاً به وسیله بیمار گرفته می شود، بسیاری از بیماران در مورد این که آیا آن ها باید سمعک بگیرند و برای پیشنهاد و توصیه به متخصص بالینی متوسل شوند یا نه مردد خواهند بود. این توصیه باید به غیر از آستانه تن خالص، بسیاری از فاکتورها را به حساب آورد.
انگیزه اولیه برای گرفتن سمعک، عامل تعیین کننده ای برای تداوم استفاده از سمعک از سوی بیمار به شمار می آید. انگیزه بیمار نشان می دهد که تعادلی بین مزایا و معایب سمعک وجود دارد یا نه. جدا از این که همه این انتظارات مثبت و منفی واقعی هستند یا نه. مزایای مورد انتظار بیمار تحت تأثیر میزان ناتوانی و معلولیتی که او احساس می کند دارد قرار می گیرد. ناتوانی، میزان مشکلی را که شخص برای شنیدن در وضعیت های مختلف دارد توصیف می کند در حالی که معلولیت، میزان ناتوانی فرد برای شرکت در فعالیتها به دلیل کاهش شنوایی را نشان می دهد. معایب به طور بالقوه شامل اثر استفاده از سمعک در تصور ذهنی بیمار از خود است. مزایا و معایب مورد انتظار سمعک تحت تأثیر آن چه که دیگران درباره سمعک به بیمار می گویند، قرار می گیرد. متخصص بالینی باید تلاش کند تا انتظارات بیمار را کشف کند و آنهای را که به طور غیرواقعی کم اند و یا به طور غیرواقعی زیادند اصلاح کند. اگر چه سمعکها در سکوت و در نویز کمک کننده اند، اما کمک بیشتری در سکوت دارند، بنابراین اگر بیمار به کمک شنوایی در مکان های ساکت نیاز داشته باشد، محتمل تر است که سمعک ارزشمند باشد و مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه    
حد پایین کم شنوایی قابل کمک   
افت  تن خالص و شکل ادیو گرام   
توانایی شناسایی گفتار     
ناتوانی و معلولیتی که خود بیمار گزارش می کند   
محیط شنیداری، ،نیازها و انتظارات   
نگرانی های زیبایی شناختی   
ظریف کاری و مدیریت   
سن   
شخصیت   
اختلال پردازش شنوایی مرکزی   
وزوز   
فاکتورها در مجموع   
مشاوره با بیمار بی میل   
حد بالای کم شنوایی قابل کمک   
توانایی فهم گفتار ضعیف   
سمعک یا کاشت حلزون   
Tactile aid سمعک یا   
موارد منع پزشکی فیتینگ سمعک   
اظهارات نهایی
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1756
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 91

حجم فایل:1,913
کیلوبایت


 قیمت:


4,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شنوایی سنجی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش