کانسار و فرآوری اورانيوم


	کانسار و فرآوری اورانيوم

مقدمه:
پراکندگي و گسترش کاني‌ها در پوسته زمين تصادفي نيست و مشخصاً توسط عوامل زمين شناسي فيزيکو شيميايي و ترموديناميکي کنترل شده‌اند. بدين ترتيب زمين شناسان با استفاده از دانسته‌هاي خود راجع به اين عوامل و نقش تعيين کننده آنها در متمرکز ساختن عناصر در نواحي مختلف و پديده‌هاي زمين شناسي در گذشته و حال و رابطه آنها با هر عامل قادرند با سعي و تلاش و تجزبه و تحليل داده‌هاي خود مناطق مستعد و داراي پتانسيل‌هاي معدني را شناسايي کنند و يک الگوي منسجم و کارآيي در اختيار مهندسان اکتشاف معدن قرار دهند.
از طرف ديگر مهندسين اکتشاف با بهره‌گيري از داده‌هاي ژئوفيزيکي مثل بررسي داده‌هاي گاماي طبيعي چاههاي اکتشافي در آنومالي‌هاي احتمالي اورانيوم و يافتن همبستگي اين داه‌ها با عوامل زمين شناسي کنترل کننده و مؤثر در محيط ميزبان و سنگهاي درونگير، و يا ارتباط بين داده‌هاي ژئوشيمي مختلف يا هاله‌هاي ژئوشيميايي، و يا ارتباطات سني سنگهاي ميزبان با خصوصيات ژنتيکي و منشاء ذخاير اورانيوم قادر خواهند بود حتي ذخاير نهفته و ناپيدا را نيز پيش بيني کنند.
امروز عناصر راديو اکتيو از نقش و اهميت روز افزوني برخوردار مي‌باشند به طوريکه اين عناصر به ويژه اورانيوم از جايگاه ويژه‌اي در زمينه مسائل سياسي نظامي ، توليد انرژي ، اقتصادي ، پزشکي و کشاورزي برخوردار است. دارا بودن تکنولوژي استفاده و پالايش اين عناصر به ويژه اورانيوم در بسياري از موارد سياسي نظامي مي‌تواند يک برگ برنده محسوب شود. در زمينه توليد انرژي بايد اذعان داشت که با دارا بودن تکنولوژي پالايش اين عنصر مي‌توان به يک منبع بزرگ و عظيمي از انرژي دسترسي پيدا نمود زيرا انرژي حاصل از 1 کيلوگرم اين عنصر (اورانيوم) معادل انرژي حاصل از احتراق 3000 تن ذغال سنگ مرغوب و آنهم از نوع آنتراسيت است.
در زمينه جايگاه انرژي حاصل از اورانيوم بايد گفت اين انرژي به همراه انرژي حاصل از سوختهاي سنگواره‌اي نظير گاز و ذغال سنگ در زمره انرژيهاي تجديد ناپذير جاي مي‌گيرد که با بهره‌برداري و استخراج از آنها اين منابع رو به منقصان و کاهش مي‌نهند عناصر راديو اکتيو طبيعي متعدد هستند واز آن ميان مي‌توان به اورانيوم 235-238، توريوم 232، استرنسيوم 87، پتانسيم 40، کربن 14 و غيره اشاره نمود. از آنجا که از بين عناصر راديو اکتيو امروزه اورانيوم از نقش و اهميت بسزايي برخوردار است موضوع بحث ما در اينجا اين عنصر خواهد بود.

فهرست مطالب:
    مقدمه
فصل اول: شناخت اورانيوم
    1-1- پيشينه اورانيوم
    2-1- مواد راديو اکتيو
    3-1- شناخت اوليه اورانيوم
    4-1- پيشينه اورانيوم در ايران
    5-1- آنومالي‌هاي راديواکتيويته ايران
    6-1- اورانيوم و انواع ترکيبات آن با اکسيژن
    1-6-1- اوراناتها و اورانيل‌ها
    7-1- بررسي راديو اکتيويته اورانيوم
    1-7-1- اشعه آلفا
    2-7-1- بتا
    3-7-1- گاما
    4-7-1- نوترون
    8-1- ايزوتوپ‌هاي اورانيوم
    9-1- کاني‌هاي مهم حاوي اورانيوم
    1-9-1- مهمترين کاني‌هاي اورانيوم‌دار اوليه
    2-9-1- مهمترين کاني‌هاي اورانيوم‌دار ثانويه
    10-1- محيط هاي کاني سازي اورانيوم
فصل دوم: ژئوشيمي، دخاير و کانسارهاي اورانيوم
    1-2- ژئوشيمي اورانيوم
    1-1-2- ژئوشيمي اورانيوم در محيط‌هاي ثانويه
    2-1-2- ژئوشيمي رسوبات روخانه‌اي
    3-1-2- ژئوشيمي خاک
    4-1-2- امانومتري
    5-1-2- بيوژئوشيمي
    6-1-2- آنومالي چيست
    2-2- ذخاير اورانيوم
    1-2-2- منشاء ذخاير رسوبي اورانيوم
    2-2-2- شرائط محيطهاي رسوبي براي تشکيل اورانيوم
    3-2-2- ژنزومنشاء اورانيوم
    4-2-2- ذخاير اورانيوم اوليه
    5-2-2- ذخاير اورانيوم ثانويه
    6-2-2- ذخاير اورانيوم نوع سوم.
    3-2- کانسارهاي اورانيوم
فصل سوم: روشهاي اکتشاف اورانيوم
    1-3- خصوصيات ژنتيکي بعضي ذخاير اورانيوم
    2-3- سنگهاي مزبان رسوبي
    3-3- ذخاير تخت
    4-3- ذخاير جبهه غلتکي
    5-3- روش هاي ژئوفيزيکي
    6-3- روش‌هاي هوابرد
    7-3- نقشه بردارهاي INPUT
    8-3- ذخاير ماسه سنگي
    1-8-3- کانالهاي قديمي
    2-8-3- حوزه‌هاي فرسائي تکونيکي
    3-8-3- فرو افتادگي‌هاي تکونيکي
    4-8-3- حوزه‌هاي حاشيه‌اي
    5-8-3- حوزه‌هاي بين کوهستان و شبه کوهستاني
    9-3- تحليل حوزه‌هاي ايران
    1-9-3- خصوصيات حوزه‌هاي رسوبي ايران
    2-9-3- حوزه‌هاي رسوبي پالئوزوئيک
    3-9-3- حوزه‌هاي رسوبي فروزوئيک
    4-9-3- حوزه‌هاي رسوبي ترشيري و جوانتر
    10-3- محيط‌ها و منابع مناسب براي اکتشاف اورانيوم در ايران
    11-3- نتايج کلي براي برنامه ريزي اکتشاف
فصل چهارم: فرآوري اورانيوم
    1-4- کانه آرايي کانسنگ اورانيوم
    2-4- پيش تغليظ
    1-2-4- سنگ جوري راديو متريک
    2-2-4- روشهاي ثقلي
    3-2-4- واسطه سنگين
    4-2-4- جداسازي قابليت مغناطيسي
    5-2-4- فلوتاسيون
    6-2-4- تشويه
    3-4- سنگ شکني
    4-4- آسيا کردن
    5-4- فروشوئي
فصل پنجم: مصارف و بازار جهاني اورانيوم
    1-5- تغييرات قيمت اکسيد اورانيوم در سالهاي 98-1985
    2-5- تغييرات قيمت هگزا فلئور اورانيوم در سالهاي 98-1985
    3-5- پيش بيني قيمت آتي اورانيوم
    4-5- خلاصه و نتيجه گيري
    5-5- مروري بر عرضه و تقاضاي اورانيوم در جهان
    6-5- کشورهاي توليد کننده اورانيوم
    7-5- کاربردهاي اورانيوم
    1-7-5- استفاده از اورانيوم براي انرژي هسته‌اي
    2-7-5- بمب اتمي
    3-7-5- سانتريفور گاز
    4-7-5- تلاشي کنترل شده در انرژي هسته‌اي
    8-5- مزاياي سوخت هسته اي
منابع و مأخذ

تعداد مشاهده:
944
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:931
کیلوبایت


 قیمت:


9,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته معدن

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

ايمني در معادن زغال سنگ


	ايمني در معادن زغال سنگ

مقدمه:
زغال ماده اي غير متجانس است كه از تجزيه گياهان در تحت شرايط مختلف از نظر رطوبت، حرارت و فشار بوجود مي آيد. بسته به نوع گياه، ميزان تجزيه و شرايط محيط محصولي كه توليد مي شود يكسان نبوده بلكه از طيف گسترده اي برخوردار مي باشد. اين محصولات مي توانند شامل اسيد هيوميك پيت ليگناتيك (زغال قهوه اي ليگنايت) ساب بيتومنوس بيتومنوس و زغال سنگ آنتراسيت (نيمه انتراسيت) مافوق اننتراسيت و نهايتا گرافيت باشند. در تحت شرايط يكسان از نظر رطوبت، حرارت، ميزان تجزيه و نوع گياهان اوليه، زغال سنگي كه توليد مي شود قاعدتا بايستي از تركيب و خواص مشابه برخوردار باشند اما غالبا در مراحل اوليه و به هنگام انباشت و شكل گيري گياهان يا در مراحل بعدي كه به مرور زمان تحت تاثير حرارت و فشار قرار مي گيرد عوامل ديگري مانند كسل، درزه و شكاف، سنگهاي در بر گيرنده كه معمولا به همراه زغال سنگ هستند موجب مي شوند تا زغال از بخش هاي مختلف يك لايه از نظر بعضي از غواص عمدتا مقدار سلفور با يكديگر متفاوت باشند. آن قسمت از لايه زغال سنگ كه بيرون زدگي آن در سطح قابل روئت است به دليل هوازدگي داراي كيفيت متفاوت از آن بخشي است كه در درون زمين قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
فصل اول
    مقدمه (تعريف زغال سنگ)
    انواع زغال سنگ
    آزمايشاتي براي سنجش استعداد خودسوزي زغال سنگ
فصل دوم
    گاز متان، خواص گاز متان- طرز تشكيل گاز متان- چگونگي تصاعد گاز متان
    منابع گاز متان- عوامل مشتعل كننده گاز متان
    روش‌هاي پيشگيري از اشتعال گاز متان
    چگونگي انتشار شعله گاز متان
    انباشته شدن گاز متان
    مقدار مجاز گاز متان در قسمتهاي مختلف معدن
    اقدامات لازم در هنگام تراكم گاز متان
    انتقال گاز متان از رگه زغال سنگ به خارج معدن
    طريقه تشخيص و اندازه گيري مقدار گاز متان
    چراغ اطمينان شعله‌اي
    انترفرومتر معدني
    سيستم اپتيكي انترفرمتر
    گاز سنج مقاومتي
فصل سوم
    پيدايش و جابجايي گرد زغال در معدن
    تفاوتهاي گاز متان و گرد زغال
    عوامل مؤثر در انفجار پذيري
    تركيب گرد زغال
    مقدار گردزغال
    چگونگي انفجار گرد زغال
    علائم و آثار ناشي از انفجار گرد زغال
    جلوگيري از توليد گرد زغال و تراكم آن در معدن
    روش‌هاي ايمن سازي گرد زغال
    جلوگيري از انتشار شعله و گسترش انفجار
فصل چهارم
    انواع حريق در معادن
    وسائل اطفاء حريق
فاقد منابع

تعداد مشاهده:
1542
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 121

حجم فایل:76
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته معدن و بهداشت حرفه ای

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور


	بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور

مقدمه:
ارزش و فراواني كانسارهاي سنگ تزئيني در اين ملك زرخيز به گونه اي است كه فقط با تدوين يك برنامه دقيق و اصولي مي توان از اين معادن خداداد به عنوان يكي از اركان بنيادين اقتصاد كشور بهره برد. اما متأسفانه اين صنعت سالهاي طولاني تحت تأثير اقتصاد متكي به نفت و بينشهاي ناشي از آن مورد بي مهري واقع شده و حتي در دروس دانشگاهي هم مهجور و ناشناخته باقي مانده است و اين همه شايد برآمده از عدم درك و شناخت علمي اين پديده و در نتيجه ناديده گرفتن تأثيرات اقتصادي آن و بالطبع تلقي سطحي  ونادرست از كاربردهاي عام آن باشد . بنابراين اگر تغييري اساسي در فرهنگ و نحوه نگرش مردم ما به سنگ و نيز ساختار كشف و استخراج و توليد سنگ هاي تزئيني صورت نگيرد و به ويژه اگر جنبه علمي و پژوهشي صنايع مربوط به فرآوري سنگ چنانچه بايد مورد توجه قرار نگيرد، اميد داشتن به توسعه اين صنعت و حضور گسترده و فعال در بازار جهاني اين محصول كاري عبث خواهد بود. نگاهي به آمارهاي موجود پيرامون وضعيت توليد و مصرف اين محصول در جهان، در عين آنكه تصوير نسبتاً روشني از حال و آينده بازار جهاني سنگ به دست مي دهد، مسئوليت پژوهندگان برنامه ريزان وكارگزاران مربوطه را دوچندان مي سازد. و اين واقعيت را به ما مي نمايند كه از اين پس عوامل ياد شده بايستي مسائلي چون جهت دهي سرمايه هاي داخلي و خارجي، تحقيق واكتشاف، استخراج با روشهاي علمي و پيشرفته، توليد با كيفيت مطلوب و صدور در راستاي تقويت اين صنعت را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند. بدون شك براي حركت در مسير توسعه صنعت سنگ تزئيني، نخستين گام پذيرفتن اصل اتكاء به پژوهش علمي وكنترل كيفي به عنوان تنها تعيين كننده خط سير ومنازل بين راه است. و اين نكته اي است كه بايد در تمامي مراحل از تحقيق و گردآوري اطلاعات زمين شناسي ومعرفي محصول در بازرهاي جهاني در كانون توجه قرار گيرد و دقيقاً بدان عمل شود چراكه عمل براين اساس از يك سو برتري قابل ملاحظه اي را براي يك صادر كننده نسبت به ساير رقباي جهاني به ارمغان خواهد آورد و از ديگر سو عرضه كننده را واخواهد داشت تا براي از دست ندادن خريداران بالقوه وبالفعل فعاليت خود را در همه جوانب مطلوب و كارآمد نمايد. براي مثال ميتوان اولين تأثير عمل بر اساس شناخت وپژوهش علمي را به ويژه در اين صنعت در تازه گردانيدن روشهاي اكتشاف واستخراج معادن ديد . چه درجهان كنوني كه تحولات و نوآوريها در زمينه علوم وصنايع به گونه اي حيرت افزا سرعت وتنوع يافته ، نمي توان هنوز با روشهاي كهنه وشيوه هاي ابتدايي وعمدتاً غير اقتصادي وارد ميدان شد و حضوري قدرتمند را هم در دنياي رقابت آميز تجارت انتظار داشت. بديهي است صنعت سنگ تزئيني نيز از اين قائده مستثني نيست بلكه به اعتبار طبيعت ذوقي سليقه اي و هنري آن حتي بيش از ديگر صنايع در معرض تغيير وتحول ونوآوري است و در اين حالت است كه موضوع متحول نمودن روشهاي اكتشاف به عنوان پايه واساس استخراج و عرضه سريع و بهنگام سنگ هاي جديد مورد توجه قرار مي گيرد . بر پايه اين واقعيت است كه امروزه حركت پي جويي اكتشاف يا بهره گيري از داده هاي حيرت آور ماهواره اي به جهشي پرشتاب، متنوع و بسيار پيچيده تبديل شده است و به مرحله اي رسيده كه پي در پي ذخيره اي جديد كشف مي شود ومنابع عرضه سنگ از هر نظر اعم از بافت ، رنگ وكيفيت آماده سازي رشد مي يابند. بنابراين ضروري است در كنار گسترش همه فعاليت ها وتلاشهاي فني واقتصادي جهت توليد وصدور سنگ هاي تزئيني به مرحله تعيين كننده اكتشاف به صورت دقيق تر وجامع تري پرداخته شود. در مرحله استخراج نيز تغيير روش ضد اقتصادي انفجاري وگزينش وبه كارگيري جديدترين سيستم هاي مكانيزه برش ، قطع نظر از تأثيري كه بر كميت وكيفيت توليد مي گذارد ، نتيجه ديگري هم دارد و آن جايگزين شدن فضايي مدرن ودلخواه در كارگاه به جاي كارهاي سخت وزيان آورمي باشد كه بالطبع كار معدني را از وابستگي به نيروي كار يدي رها مي سازد ومحيطي مطلوب فراهم مي آورد كه بي شك در جذب دانشگاهيان، كارشناسان ومهندسان ذيربط جهت تحقيق و پژوهش واكتشاف و استخراج مؤثر خواهد بود.

فهرست مطالب:
تقدیر و تشكر
فصل اول
مقدمه
نحوه پراكندگی استانی تعاونی های فعال در معادن سنگ های نما وتزئینی 
فصل دوم
گسترش جغرافیایی ـ استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران
گسترش جغرافیایی ـ استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران
انواع سنگ های تزئینی
سنگ لوح (Slate)
سنگ آهك و تراورتن Lime Stone and Travertine
مرمر( Marble )
تراورتن
مرمریت ( مرمر آهكی ) :Lime Stone marble
مرمر اونیكس (Onix marble )
مرمر سرپانتین ( Serpantin marble )
بررسی فنی واقتصادی یك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد)
بررسی فنی واقتصادی یك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد)
مقدمه ای بر استانداردهای سنگ های تزئینی
روشهای آزمون استاندارد ASTM
آزمون مقاومت خمشی  ASTM C880
آزمون مدول گسیختگی ASTM C99
آزمون خمشی برای سنگ‌لوح:(مدول گسیختگی والاستیسیته (ASTM C120: 49
آزمون مقاومت تراكمی ASTM C170
آزمون جذب آب وچگالی نسبی ASTM C97:
آزمون جذب آب سنگ لوح (ASTM C 121)
آزمون مقاومت سایشی : ASTM C241
آزمون عملكرد سازه ای سیستمهای پوشش با سنگ(ASTM C120 -91)
فصل سوم
روشهای استخراج سنگ قواره 
آماده سازی دستگاه برش 
حفاری 
وسایل حفاری
برش با استفاده از سیم الماسه
تعیین اولویت سطوح برش
برش افقی
برش عمودی
زاویه برش
علل پاره شدن سیم الماسه
جهت گردش سیم الماسه
علل ناصاف بریده شدن سطح برش
استفاده از دستگاههای اره الماسه (هاواژ) 
چگونگی بیرون كشیدن بلوك بریده شده از سینه كار
ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز 
مقایسه سیستمهای استخراج سنگ قواره 
جستجو، اكتشاف و ارزیابی سنگ
حفاری بهینه 
تعریف بازده حفاری  
سرمته  
بازده 
كنترل و بسته بندی  
لزوم استفاده ازكامپیوتر
بازده ماكزیمم، درمقاومت كم
فصل چهارم 
فنون فرآوری
برش بلوك سنگ
اره های الماسه چند تیغه ای
قله برها 
تكنولوژی مدرن فرآوری مرمر و تراورتن
تكنولوژی
هزینه های تولید
هزینه مصرف شدنیها
فصل پنجم
انواع گرانیت
خواص فیزیكی گرانیت
موارد استفاده گرانیت
معیارهای انتخاب گرانیت
عوامل قیمت
پرداخت گرانیت
استخراج گرانیت با سیم برش الماسه
سیستم های برش با آب
سیستم برش با آب و مواد ساینده
فصل ششم
سهم ویژه معادن سنگهای نما و تزئینی در مجموعه فعالیت معدنی کشور
مقایسه میزان و ارزش تولید سالانه معادن سنگهای نما و تزئینی با دیگر معادن
چگونگی استخراج سنگ در جهان
آینده صادرات سنگ های ساختمانی در ایران
قیمت‌های جهانی سنگ
نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده
نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده
تولید کنندگان عمده گرانیت در جهان
فصل هفتم
ویژگیهای فرسایشی و ناپایداری سنگ
نگهداری سنگفرش 
لك زدایی
زدودن لكه های مس وبرنز
زدودن لكه های روغن و چربی از سطح مرمر
چسبهای 100% جامد واستفاده از آن به جای دوغاب سیمان در نصب سنگ
رنگ در سنگهای طبیعی
كامپیوتر صنعت سنگ را هم متحول كرده است
فصل هشتم
مقالات انگلیسی
 RICH QUARRIES AND DIAMOND WIRE SARE SAWING
NEW BIRTH IN AN OLD CONTEXT
NEYRIZ MINE
منابع و مراجع

تعداد مشاهده:
1356
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 192

حجم فایل:2,216
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی معدن

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)


	بررسی معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)

مقدمه:
نمك ازجمله مواد معدني است كه بشر در طول تاريخ استفاده هاي فراوان از آن نموده است و حتي در گذشته كالايي جهت معاملات پاياپاي بوده است بنده با عنايت به اينكه گنبد نمكي گرمسار جزيي از زادگاهم بوده و اينجانب در معادن مختلف آن به انحاء مختلف طي چند سال گذشته فعاليت داشته‌ام، مرا بر آن داشت كه طي اين مقاله تا حدودي آنرا به علاقه مندان خصوصا مهندسين معادن و زمين شناسان محترم معرفي نمايم. اميد است قدمي هر چند كوچك اما مفيد در اين راه برداشته باشم.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
۱-۱)هدف
۱-۲)پيشينه و تحقيق
۱-۳)روش كار و تحقيق
فصل دوم: اختصاصات عمومي نمکها در ايران
الف : کلياتي درمورد نمکها
۱-۲ تاريخچه نمک
۲-۲ نمک وموارد استفاده آن
۳-۲ پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان
ب: ژئو شيمي و کاني شناسي
۴-۲ ژئوشيمي
۵-۲ کاني شناسي نمکي (‌هاليت)‌
۶-۲ کاني هاي همراه هاليت
۷-۲ فرايندهاي بعد از رسوبگذاري
پ: شرايط ومحيط تشکيل هاليت
۸-۲ شرايط تشکيل هاليت
۹-۲ محيط تشکيل نمک (‌هاليت)‌
۱۰-۲ ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن
۱۱-۲ موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها
۱۲-۲ سبخا
۱۳-۲ محيط هاي دريايي
۱۴-۲ نمک هاي غول آسا چگونه بوجود آمده اند؟
ث: انواع ژنتيکي کارنسارها نمک
۱۵-۲ اقيانوس ها و درياها
۱۶-۲ درياچه ها
۱۷- ۲ آبهاي زير زميني (‌شورابه ها)‌
۱۸-۲ حوضه هاي درياچه اي نوع پلايا
۱۹-۲ نهشته هاي نمک لايه اي
۲۰-۲ گنبدهاي نمکي
۲۱-۲ کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي
۲۲-۲ پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي
۲۳-۲ چگونگي حرکت در گنبدهاي نمکي
ج)‌ برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير تبخيري
۲۴-۲ مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877)
۲۵-۲ مدل درياچه اي والتر ( ۱۹۰۳)
۲۶-۲ مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)
۲۷-۲ تئوري يا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)
۲۸-۲ مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتيک
۲۹-۲ مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري
آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي
۳۰-۲ نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس
۳۱-۲ گنبدهاي نمكي استان هرمزگان
۱-۳۱-۲ گنبد نمكي قشم
۲-۳۱-۲ گنبد نمكي سياهو
۳-۳۱-۲ گنبد نمكي گچين
۳۲-۲ نمك هاي ژوراسيك فوقاني
۳۳-۲ آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان
۱-۳۳-۲ گنبد نمكي علي آباد
۲-۳۳-۲ گنبد نمكي اسماعيل آباد
۳-۳۳-۲ نمك آبي راين
۴-۳۳-۲ نمك آبي كوير لوت شهداد
۵-۳۳-۲ نمك آبي نوق
۳۴-۲ نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي
۱-۳۴-۲ زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان)
۲-۳۴-۲ برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد
۳-۳۴-۲ گنبدهاي نمكي حوضه يزد
الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد
ب- معدن متروكه نمك رستاق يزد
ج- كانال نمك عقدا
۳۵-۲ نمك هاي ائو-اليگوسن
۳۶-۲ نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي
۳۷-۲ آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان
۱-۳۷-۲ خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان
۲-۳۷-۲ انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي
الف-معدن كوه نمك
ب- معدن تخت رستم
ج- معدن سردره
د- معدن سيالك
ه- برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار
و- برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار)
ز-معدن راه راهك
ح-معدن كرند
ط-معدن ناروبنه
ي- معدن بنه كوه
ك-معدن رودخانه شور
۳-۳۷-۲ انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار
الف-معدن گزوشك
ب-معدن چاه غلغل
ج-معدن شهر آباد
د-معدن حسين آباد ده نمك
ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت
و-نمك هاي محدوده سرخه
ز-معدن لاهورد
ح-برونزدهاي نمكي نمكان
۶-۳۷-۲ انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي
۳۸-۲ آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان
۱-۳۸-۲ زمين شناسي استان خراسان
۲-۳۸-۲ معادن و آثار نمكي استان خراسان
۱-معدن نمكي آبقوي
۲-معدن نمك عمارلو
۳-معدن نمك حصار يزدان
۴-معدن نمك سلطان آباد
۵-معدن نمك غار
۶-معدن نمك اسلام قلعه
۷-كالشور سبزوار
۸-معدن نمك آبي گدار خماري
۹-نمك زار سبزوار
۱۰-نمك آبي جاجرم
۳۹-۲ ذخاير يا آثار نمكي ميوسن
۱-۴۰-۲ خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن
الف-آثار نمكي استان لرستان
۱-نمك چل قادي (سفيد دشت)
۲-مظهر معدن نمكي چالكل
۳-نمك چم چير (امير آباد)
۴-مظهر معدني نمك بابا بهرام
۴۱-۲ آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن
۱-۴۱-۲ خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن
الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم
زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر
۱- گنبد نمكي قم يا كوه نمك
۲- گنبد نمكي يزدان
۳- گنبد نمكي آخ
۴- گنبد نمكي شيخ حاجي
۳-۴۱-۲ خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر
۴۲-۲ آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن
۱-۴۲-۲ خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن
۲-۴۲-۲ گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان
خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان
۱-گنبد نمك مزرعه
۲-گنبد نمكي ايوند
۳-گنبد نمكي سار
۴-گنبد نمكي ترب
۵-گنبد نمكي منور
۶-گنبد نمكي شوره دره
۷-گنبد نمك قره آغاج تبريز
۸-گنبد نمك تازه كند
۹-گنبد نمك نهند
۱۰-گنبد نمكي داش اسپيران
۱۱-گنبد نمكي خواجه
۱۲-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ)
۱۳-گنبد نمكي قزلجه
۱۴-معدن نمك هريس
۱۵-معدن نمك قاپولوق
۱۶-گنبدهاي نمكي اواوغلي
۱۷-گنبد نمكي خاك مردان
۱۸-گنبد نمكي قليچ تپه
۱۹-گنبد نمكي زنجيره
۲۰-گنبد نمك امير بيك
۲۱-گنبد نمكي شعبانلو
۲۲-گنبد نمكي كشك سراي
۲۳-معدن نمك مامان
۳-۴۲-۲ معادن و آثار نمك استان زنجان
۱-معدن نمك خرم آباد(جبا)
۲-معدن نمك زهستر آباد
۳-مظهر نمك گنبد
۴-مظهر نمك گچي قشلاق
۵-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي)
۶-مظهر نمك طالقان
۴۳-۲ نمك هاي پليوسن
۴۴-۲ نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون)
۱-۴۴-۲ پلاياهاي خور
۲-۴۴-۲ مرداب يا باتلاق گاو خوني
۳-۴۴-۲ چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني
۴۵-۲ نمك هاي عهد حاضر
۱-۴۵-۲ درياچه هاي شور ايران
الف-درياچه اروميه
ب- درياچه نمك
ج-درياچه حوض سلطان
د-درياچه بختگان
ه- درياچه مهارلو
۹- درياچه شورابيل اردبيل
فصل سوم: گنبدهاي نمكي گرمسار
۱-۳- موقعيت جغرافيايي
۲-۳- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي
– زمين شناسي
۲-۳ – زمين شناسي عمومي
۴-۳- زمين شناسي شمال غرب گرمسار
۴-۳-۱- نمك S
4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S
۴-۳-۳- مارن زرشكي
۴-۳-۴- مارن الوان
۴-۳-۵- ولكانيك
۴-۳-۶- شيل سبز sh
۴-۳-۷- گچ وشيل sh – G
۴-۳-۸- ژيپس توده‌اي
۴-۳-۹- آهك قم O-M
۴-۳-۱۰- سازند قرمز فوقاني
۴-۳-۱۱-سازند هزار دره
۴-۳-۱۲- سازند كهريزك
۴-۳-۱۳- گچ كواترنر
۴-۳-۱۴- پادگانه هاي آبرفتي
۴-۳-۱۵- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه
۴-۳-۱۶- كفه هاي رسي و نمكي
۴-۳-۱۷- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي
۵-۳-۱- زمين شناسي ساختماني
۵-۳-۲- گسل‌ها
-معادن فعال نمک گرمسار
۳-۱-معدن كوهدشت كهن
۳-۲-معدن نمك قائم
۳-۳- معدن نمك غرب قائم
۳-۴-معدن نمك مرواريد
۳-۵- معدن نمك سالار
۳-۶- معدن نمك راهراهك
۳-۷- معدن تخت رستم
۳-۸-معدن نمك سيالك
۳-۹- معدن نمك ميلاد
۳-۱۰- معدن نمك صادقي
۳-۱۱- معدن نمك سرو
فصل چهارم : شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك
۴-۱- كارخانه نمك كوبي زهره
۴-۲- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1216
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 219

حجم فایل:376
کیلوبایت


 قیمت:


12,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته معدن

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی تنش های برجا و روشهای اندازه گیری


	پاورپوینت بررسی تنش های برجا و روشهای اندازه گیری

توضیحات:
پاورپوینت رشته مهندسی معدن، کنفرانس درس مکانیک سنگ پیشرفته در قالب 17 اسلاید به  همراه تصاویر، تشخیص تنشهای برجا و روشهای اندازه گیری آن به انتخاب و طراحی سیستم نگهداری فضای زیر زمینی کمک می کند.

فهرست مطالب:
تنش برجا In Situ Stress
تنشهای برجا موجود در سنگ
عوامل مؤثر بر تنشهای برجا factors affecting situ stresses
روشهای اندازه گیری تنش Methods of stress Determination
جک تخت
HF شکست هیدرولیکی
محاسبات روش شکست هیدرولیکی
آزمایش هیدرولیکی بروی شکستگیهای موجود: HTPF
روش بیش مغزه گیری استاندارد آمریکائی
محاسبات روش USBM

تعداد مشاهده:
1061
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pptx

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 17

حجم فایل:2,282
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی معدن

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل پاورپوینت و قابل ویرایش

پاورپوینت مکان یابی انبار مواد ناریه شهرستان شاهرود


	پاورپوینت مکان یابی انبار مواد ناریه شهرستان شاهرود

بخشی از مقدمه:
نگهداری و انبار کردن مواد ناریه با توجه به ماهیت خطر آفرینی و تبعات ناشی از حوادث مرتبط با آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا دامنه تاثیر آن بر همه جوانب از جمله مسائل امنیتی، شهرنشینی، زیست محیطی، فنی و اقتصادی، صنعت و کشاورزی و … می بایست مورد بررسی قرارگیرد. مکان یابی و انتخاب بهترین محل انبار با درنظرگرفتن تمام عوامل فوق از اهمیت بالایی برخوردار بوده که می بایست تحقیق و مطالعه کاملی در رابطه با آن انجام شده باشد. موضوع این تحقیق مکان یابی انبارک مواد ناریه معادن شهرستان شاهرود بوده که با توجه به گسترش معادن شهرستان، میزان مصرف مواد ناریه آنها و موقعیت هر کدام با درنظرگرفتن اهمیت هر یک از معیارهای مشخصه در این رابطه، بهترین موقعیت انتخاب گردید.
کلیه مقررات مربوط به انبار مواد ناریه و رعایت حریمهای امنیتی، زیست محیطی، اقتصادی و … از دو منبع آیین نامه ایمنی در معادن و دستورالعمل مواد ناریه استخراج شده که در زمان خود به ارائه آنها نیز پرداخته می شود. …

فهرست مطالب:
مقدمه
معيار هاي مكان يابي
پدافند غیر عامل
اصل ممان
جانمایی نقاط انتخابی محل احداث انبار مواد ناریه
پوشش گیاهی
توپوگرافی منطقه
وسعت محل احداث انبار
حریم 1 (شهرنشینی، صنعت، کشاورزی)
حریم 2 (محیط زیست، میراث فرهنگی)
اقلیم
گام اول تشکیل ماتریسها
تشکیل ماتریس بی بعد از روش نُرم
گام سوم تشکیل ماتریس وزن دار
حل به روش SAW
حل به روش TOPSIS: روش شباهت گزینه ایده آل
حل به روش ELECTR1
تپه ماهورهای یال شمالی سیاه کوه

تعداد مشاهده:
892
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pptx

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:18,539
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی معدن

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل پاورپوینت و قابل ویرایش

گزارش کارآموزی معدن زغالسنگ


	گزارش کارآموزی معدن زغالسنگ

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

زغالسنگ ماده ای است که بشر برای تولید حرارت در طول سالیان دراز از آن استفاده کرده است و به این نکته دست یافته است که از این ماده جهت تامین گرما و همچنین تامین انرژی صنایعی همچون سیمان و فولاد سازی و تولید الکتریسیته می تواند بهره ببرد. در دو دهه اخیر به دلیل فراوانی زغال سنگ مشکلاتی که در بعضی از کشورها در تامین نفت و گاز خود داشته اند از زغالسنگ در تبدیل به نفت و گاز استفاده شده است.
از موارد استفاده زغالسنگ، تبدیل آن به کک و استفاده آن در صنایع چدن و فولاد می باشد. در یکصد سال آینده به دلیل مصرف بی رویه مواد نفتی در چند دهه گذشته زغالسنگ یک عامل مهم در تامین انرژی بود. نکته بسیار مهم در مصرف زغالسنگ آلودگی محیط زیست می باشد. که در دو دهه گذشته نیز مقررات و آیین نامه هایی خاص به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست در اثر استخراج و بخصوص مصرف زغالسنگ ناخالص تنظیم شده است. لذا ضرورت دارد در زمینه تولید زغالسنگ خالص و شیوه های مصرف، مطالعات ویژه ای انجام شود.

فهرست فصول:
شرايط محيطي تشكيل زغال سنگ
زمین شناسی منطقه
انواع نقشه های معدنی
زغال سنگ و مراحل بازیابی زغال
ايــمني
تهویه
نگهداری در معدن
آبکشی در معدن طزره
شبکه تونلهای معدن طزره
استخراج و روشهای آن در معدن
ترانسپورت حمل و نقل
نمودارها و جداول مربوط به شرکت زغال سنگ البرز شرقی

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

تعداد مشاهده:
8531
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:2,295
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • محتوای فایل دانلودی:

  Word 2003 قابل ویرایش

گزارش کارآموزی برق در معدن سنگ حوض ماهی اصفهان


	گزارش کارآموزی برق در معدن سنگ حوض ماهی اصفهان

مقدمه:
امروزه با گسترش و پيشرفت علم تكنولوژي و با بهره گيري از منابع
خدادادي ، صنايع مادري چون ذوب آهن و ذوب فولاد آلياژي مراحل تكامل و ترقي
را با سرعتي محسوس طي مي كنند نياز اوليه اين صنايع را به طور حتم و يقين
معادل تامين مي كنند.
در راستاي اين نياز مي توان نياز صنايع ذوب فولاد
، ذوب اهن و فولاد آلياژي به سنگ آهن، سنگ آهك وديگر عناصر و كاني هاي با
ارزش معادن اشاره كرد.
هدف از شرح نكات بالا به خاطر اين بود كه
اينجانبدر اين مركز صنعتي براي طرح ريزي و تحقيق سيستم كنترل و برق شركت
صنعتي و معدني حوض ماهي اصفان خواهد بود وچون اين سيستم با تكنولوژي روز
پيش مي رود اميد وارم كه تحقيق و پروژه اينجانب مسمر ثمر خواهد شد .
اين
معدن با بهره گيري از تاسيسات و تجهيزات معدني مدرن و كارآمد ذخيره
117380000 تن سنگ آهك مرغوب نياز اين مجتمع (مجتمع فولاد مباركه) را به مدت
76 سال در حد كفايت وحتي بالاتر تامين مي كند.
 
فهرست مطالب:
مقدمه                                        
تاريخچه -نوع محصول – نام واحدهاي مختلف                
واحد سنگ بري                                
سنگ شكن                                    
آپرون فيدر                                    
نوار نقاله                                    
سيستم غبار گير (هيدروسيكلون)                        
تله شكن                                    
طرح ريزي و تحقيق سيستم كنترل و برقي معدن                
كار اتاق سيستم كنترل اوليه                            

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات: 31

تعداد مشاهده:
2605
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل:26
کیلوبایت


 قیمت:


2,900 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مهندسی معدن

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

گزارش کارآموزی منطقة اكتشافي مواد راديو اكتيو ناريگان


	گزارش کارآموزی منطقة اكتشافي مواد راديو اكتيو ناريگان

بخشی از متن:
اين گزارش شامل دو فصل است
فصل اول كلياتي در مورد اورانيوم و فصل دوم عمليات اكتشافي در منطقه
ناريگان تحت نظارت سازمان انرژي اتمي است.
لازم است از كلية عزيزاني كه
مرا در تهية اين گزارش راهنمائي و ياري كرده‌اند كمال تشكر و قدرداني را
كنم. از بخش اكتشاف و استخراج سازمان انرژي اتمي جناب آقايان مهندسين
آشتياني، مهدي‌نيا، داوودنژاد، قادري، آقاجانلو، نوريان، جمالي، شهبازي،
تقي‌زادگان و جناب آقاي هاشمي‌وند مسئول انبار اكتشاف كمال سپاسگزاري را
دارم و ديگر پرسنل و كارمندان بخش اكتشاف و استخراج سازمان انرژي اتمي.
ضمناً
از جناب آقاي مهندس فتاحي مديريت گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد
محلات كه استاد راهنماي بنده هستند و راهنمائيهاي ايشان در تهية اين گزارش
بسيار مؤثر بوده است كمال تشكر را دارم. ….
كاني سازي اورانيوم در سنگهاي توني پيروكلاستيك و يا به عبارت ديگر توفهاي بازيك تشكيل شده است. كه اين نوع توفهاي بازيك در حاشيه توده هاي گرانيتي كه متأثر از اين توده شيب دار شده است قرار گرفته است.
كاني سازي  اورانيوم در امتداد شيب طبقات لاية پيروكلاستيك قرار داشته و شيب كاني سازي از شيب طبقات پيروي مي‌كند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیاتی در مورد اورانیوم
مقدمه- عناصر رادیواکتیو
 زمین شناسی اورانیوم
کانیها و کانسارهای اورانیوم
وش اکتشاف کانسارهای اورانیوم
اورانیوم منبع انرژی
بزرگترین ذخائر اورانیوم
انواع ذخائر اورانیوم
فرآوری سوخت هسته ای
چرخة سوخته هسته ای
استخراج اورانیوم
حمل و نقل اورانیوم
 فرآوری شیمیائی کیک زرد
غنی سازی اورانیوم
قیمت اورانیوم غنی شده
راکتور سازمان انرژی اتمی
مواد موردنیاز راکتور
خطرات ناشی از تابش اشعه ها بر محیط زیست و جانداران
فیزیک بهداشت
دور ریختن زباله های اورانیومی
پسمانداری
اساسنامه سازمان انرژی اتمی
تحصیلات رسمی در سازمان
فصل 2: عمليات اكتشافي در منطقه ناريگان    
منطقه ناريگان   
موقعيت جغرفايائي منطقه   
آب و هواي منظطقه   
توپوگرافي و مورفولوژي منطقه   
زمين شناسي منطقه   
چينه شناسي منطقه   
شرح عمليات ژئوفيزيك در آنومالي هاي I و II   
شرح آناومالي III    
اكتشافات سطحي   
تهيه نقشه زمين شناسي بزرگ مقياس   
نحوه تهيه نقشه زمين شناسي بزرگ مقياس   
حفاريهاي اكتشافي   
 عمليات تراشه زني   
دستگاه حفاري DB-1200 و اجزاء آن    
دريل واگن   
سنتيلومتر   
كمپرسور   
 تنظيم كمپرسور   
تأثير فشار هوا و ارتفاع بر كمپرسور   
عمليات چاه پيمائي   
روش راديواكتيو   
روش گاما – گاما (G.G.L)   
آزمايشگاه منطقه ناريگان   

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات: 72

تعداد مشاهده:
2446
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 72

حجم فایل:51
کیلوبایت


 قیمت:


6,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته فیزیک، زمین شناسی، مهندسی شیمی، معدن و رشته های مرتبط

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی اثرات معدنکاری بر محيط زيست


	بررسی اثرات معدنکاری بر محيط زيست

چکيده:
مي دانيم که عمليات معدنکاري تأثيرات مخربي بر محيط زيست دارد، اگر معدنکاران چه مهندسان يا کارگران در مراحل اوليه معدن يعني قبل از انجام هر کاري مسائل زيست محيطي را مد نظر داشته باشند و قوانين و مقررات زيست محيطي را رعايت کنند تأثيرات بد ناشي از عمليات معدنکاري کاهش چشمگيري کاهش پيدا مي کند. در ضمن رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي باعث کاهش خطرات ناش از عمليات معدنکاري بر انسانها مي شود و جلوي بسياري از بيماريها گرفته مي شود.
متأسفانه معدنچيان از جمله کارگراني هستند که در طول تاريخ مظلومانه در معرض حوادث گوناگون قرار داشته اند اگر چه در معادن مختلف، شيوه مخاطرات متفاوت است ولي گرد و غبار و صدا ميتوانند از مهمترين مخاطرات براي انسان باشند.
در اين پروژه آثار کلي  معدنکاري بر محيط زيست را بررسي مي کنيم. ابتدا کلياتي در مورد اثرات زيست محيطي معدنکاري و بعد هم اثرات زيست محيطي ناشي از هر مرحله عمليات معدنکاري به طور جداگانه بررسي مي شود. و در ادامه هم اثرات معدنکاري سطحي و زيرزميني را باتوجه به روش استخراج بررسي مي کنيم. در پايان پروژه نتيجه و راه حلهايي ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب:
پيشگفتار    
چكيده    
فصل اول: كلياتي درباره اثرات معدنكاري برمحيط زيست
1-1- مقدمه    
1-2- آلودگي هوا    
1-3- آلودگي آب    
1-4- آلودگي زمين    
1-5- آلودگي صدا    
1-5-1- بررسي رابطه صدا با فشار خون كارگران معدن    
1-6- آلودگي راديواكتيو    
1-7- تاثير عمليات مدنكاري درچشم انداز منطقه    
1-8- تاثير عمليات معدنكاري برفعاليت وسلامت انسان    
فصل دوم: بررسي اثرات مخرب معدنكاري برمحيط زيست براساس مراحل معدنكاري
2-1- مقدمه    
2-2- بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از عمليات اكتشاف    
2-2-1 مقدمه    
2-3- بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از عمليات استخراج    
2-3-1- آلودگي هوا ناشي از عمليات استخراج    
2-3-1-1- تاثير حفاري برآلودگي هوا    
2-3-2-2- تاثير انفجار برآلودگي هوا    
2-3-1-3- تاثير نشست برآلودگي هوا    
2-3-1-4- تاثير روشهاي استخراج برآلودگي هوا    
2-3-1-4-2- تاثير روشهاي زيرزميني  برآلودگي آب    
2-3-2 آلودگي آب ناشي از عمليات استخراج    
2-3-2-1- تاثير روشهاي استخراج سطحي برآلودگي آب    
2-3-2-2- تاثير روشهاي استخراج زيرزميني برآلودگي آب    
2-3-3 آلودگي خاك ناشي از عمليات استخراج    
2-3-3-1- تاثير روشهاي استخراج سطحي برآلودگي خاك    
2-3-3-2تاثير روشهاي استخراج زيرزميني برآلودگي خاك    
2-3-3-3- مثالهايي از آلودگي خاك درجهان    
2-3-4- آلودگي صوتي    
2-3-4-1- تاثير روشهاي استخراج سطحي برآلودگي صوتي    
2-3-4-2- تاثير روشهاي استخراج زيرزميني برآلودگي صوتي    
2-3-5- اثرات مخرب عمليات استخراج برانسانها    
2-4 بررسي تاثيرات مخرب ناشي از عمليات فراوري برمحيط زيست    
2-4-1 نگاهي به مسائل زيست محيطي  مجتمع معدني طلاي موته اصفهان    
2-4-2 نگاهي به توليد باطله خميري در كارخانه فرآوري طلاي آق دره    
2-5-اثرات زيست محيطي معادن متروكه    
2-5-1-آلودگي هواي ناشي از معادن متروكه    
2-5-2- اثرات فيزيكي ناشي از معادن متروكه    
2-5-2-1- اثرات فيزيكي ناشي از بازكننده ها    
2-5-2-2- اثرات فيزيكي ناشي از سازه هاي مرتبط با باطله هاي كانه آرايي    
2-5-2-3- اثرات فيزيكي ناشي از ساختمانها    
2-5-2-4- اثرات فيزيكي ناشي از شكست شيب ها    
2-5-2-5- اثرات فيزيكي ناشي از نشست    
2-5-3- اثرات معادن متروكه برآبهاي سطحي و زيرزميني ورسوبگذاري    
2-5-4- اثرات زهاب اسيدي    
2-5-4-1- اثرات زيست محيطي AMD   
2-5-4-1-1- اثرات زيست محيطي AMD بر آبزيان    
2-5-4-1-2- اثرات زيست محيطي AMD برابهاي سطحي وزيرزميني    
3-5-5- اثرات سيانور برمحيط زيست    
فصل سوم: اثرات معدنكاري  رو باز و زيرزميني برمحيط زيست
3-1 مقدمه    
3-2 اثرات ناشي از استخراج معادن سطحي برمحيط زيست    
3-2-1-  اثرات ناشي از استخراج معادن روباز برمحيط زيست    
3-2-2-1- نگاهي به تدابير اتخاذ شده مس سرچشمه براي جلوگيري از آلودگي آب
3-2-2 اثرات روشي استخراجي سطحي بر محيط زيست    
3-2-3- اثرات روشي استخراج كنتوري بر محيط زيست    
3-2-4- اثرات روشي استخراج هيدروليكي اصلاح شده بر محيط زيست    
3-2-5- اثرات روشي استخراج هيدروليكي اصلاح شده برمحيط زيست    
3-3 اثرات معدنكاري زيرزميني برمحيط زيست    
3-3-1- مقدمه    
3-3-2- بررسي مختصري برپديده نشست سطح زمين در معادن زيرزميني    
3-3-3-اثرات روشي اتاق و پايه برمحيط زيست    
3-3-4-اثرات روشي طبقات فرعي بر محيط زيست    
3-3-5- اثرات روشي انباره اي برمحيط زيست    
3-3-6- اثرات روشي جبهه كار طولاني برمحيط زيست    
3-3-7- اثرات روشي كندو آكند بر محيط زيست    
3-3-8- اثرات روشي تخريب طبقات فرعي بر محيط زيست    
3-3-9-اثرات روشي بزرگ برمحيط زيست    
3-4- نتيجه گيري كلي از اثرات زيست محيطي معادن سطحي و زيرزميني    
فصل چهارم: اثرات زیست محیطی معادن زغال سنگ
4-1- نگاهي كوتاه به اثرات محيط استخراج زغال سنگ    
2-4- بررسي گرد وغبار با نگرشي بر گرد وغبارموجود در معادن زغال البرز مركزي    
3-4-  نگاهي به خطرات آلودگي آبهاي زيرزميني دراثر معدنكاري ذغال سنگ مجموعه طزره    
 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 نتيجه گيري    
منابع و مأخذ
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست تصاویر

تعداد مشاهده:
9608
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 136

حجم فایل:1,801
کیلوبایت


 قیمت:


80,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته محیط زیست و مهندسی معدن

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش