ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران


	ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

خلاصه تحقيق:
با توجه به تئوري هاي موجود در زمينه ارزش اوراق بهادار و اينكه قيمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلي جريان هاي نقدي آينده (و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) مي باشد و براي آزمون محتوايي اطلاعاتي سود حسابداري اعلام شده از سوي شركت ها و بررسي ميزان توجه خريداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداري اقدام به انجام اين تحقيق شد.
از ديد سرمايه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشاركت در مالكيت ، اداره امور شركت از طريق اعمال حق راي، نقدينگي دارايي، پوشش در مقابل تورم و معافيت هاي مالياتي ، قابل تامل مي باشد.
هدف اوليه از سرمايه گذاري در سهام شركت ها، همچون بسياري ديگر از فرصت ها و امكانات سرمايه گذاري كسب سود مي باشد . سرمايه گذاري در اوراق سهام ، مشكل تقسيم ناپذيري طرح هاي بزرگ را حل كرده و بورس اوراق بهادار نيز ، سرمايه گذاري در اوراق بهادار را تسهيل مي كند . مشكل ديگر سرمايه گذاري در دارايي هاي فيزيكي يعني قابليت نقدينگي پايين تر، از طريق سرمايه گذاري در اوراق سهام حل مي شود.
در فصل دوم كلياتي در زمينه سود حسابداري، مفاهيم و تئوري هاي موجود در زمينه سود، همچنين خلاصه اي از تحقيقات انجام شده در زمينه بررسي ارتباط بين سود حسابداري و قيمت سهام ارائه گرديد، در زمينه رفتار قيمت سهام نيز مطالبي عنوان گرديد. هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط و همبستگي بين تغيير در سود و تغيير قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 83 – 80 مي باشد.
جهت تحقق بخشيدن به هدف تحقيق ، اطلاعات لازم براي آزمون هاي فرض تحقيق با استفاده از نشريات و نرم افزار تدبير، صحرا، كتابخانه بورس همچنين اطلاعات موجود در ساير بانك هاي اطلاعاتي جمع آوري گرديده و در نهايت 44 شركت به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار اكسل Excel پردازش شده و پس از انجام محاسبات و تشريح روشهاي آماري مورد استفاده در فصل سوم نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و يافته ها در فصل چهارم گزارش گرديد.

فهرست مطالب:
    خلاصه تحقیق
فصل اول
    1-1- مقدمه
    2-1- تعريف موضوع
    3-1- اهميت تحقيق
    4-1- هدف و علت انتخاب موضوع
    5-1- سوابق مربوط
    6-1- فرضيات تحقيق
    7-1- قلمرو مكاني تحقيق
    8-1- قلمرو زماني تحقيق
    9-1- روش تحقيق
    10-1- ساختار تحقيق
فصل دوم
    1-2- مقدمه
    2-2- كليات
    3-2- بازار سرمايه در ايران
    4-2- مزاياي وجود بورس اواق بهادار
    1- از ديدگاه كلان
    2- از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس
    3- از نظر سرمايه گذاران
    5-2- سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات
    6-2- استفاده كنندگان صورتهاي مالي
    7-2- هدفهاي گزارشگري مالي
    8-2- انتخاب نظريه سود
    9-2- استدلال انتخاب نظريه سود
    10-2- مكاتب فكري پيرامون اندازه گيري سود
    11-2- سود تحققي و سود غير تحققي
    12-2- فوايد سود براي سرمايه گذاران
    13-2- حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام
    14-2- تحليل سود
    15-2- پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري
    16-2- قيمتها و سودها
    17-2- ويژگي بازار حقيقي و كامل
    18-2- ارتباط بين سودهاي حسابداري دائمي و سودهاي دائمي كه بعنوان مفهوم ارزيابي مي باشند
    19-2- مروري بر تحقيقات انجام شده ذر رابطه با سود-قيمت
فصل سوم
    1-3- مقدمه
    2-3- انواع روشهاي تحقيق
    3-3- مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي
    4-3- مراحل پژوهش علمي در تحقيق
    1- تعيين هدف
    2- جمع آوري داده ها
    3- تجزيه و تحليل داده ها
    4- بيان يافته ها
    5-3- فرضيات تحقيق
    6-3- تئوري فرضيه تحقيق
    7-3- جامعه آماري
    8-3- نمونه و نمونه گيري
    9-3- نحوه جمع آوري داده ها و روشها و تكنيكهاي آماري و محاسبات آنها
    10-3- آماره تست فرضيات
    11-3- ضريب تشخيص (ضريب تعيين)
    12-3- محاسبه ضريب رگرسيون
فصل چهارم
    1-4- مقدمه
    2-4- تجزيه و تحليل يافته ها
    3-4- ضريب تعيين
    4-4- محاسبه ضرايب رگرسيون و معادله خط آنها
    5-4- بررسي همبستگي بين قيمت و سود نقدي
    1- ضريب همبستگي
    2- نتايج آزمون فرض
    3- ضريب تعيين
    4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسيون
فصل پنجم
    1-5- خلاصه تحقيق
    2-5- ارزيابي نتايج آزمون فرض
    3-5- محدوديت هاي تحقيق
    4-5- پيشنهادات
    5-5- توصيه براي تحقيقات آتي
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1083
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc, ppt

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:206
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word در 84 صفحه و قابل ویرایش
  فایل پاورپوینت در 22 اسلاید و قابل ویرایش

ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد، تكنيك شبه تحلیل …


	ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عملكرد، تكنيك شبه تحلیل ...

پایان نامه ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد»، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي چند هدفه»

چكيده:
توجه به ارزيابي عملكرد سازماني در طي سالهاي اخير موجب گسترش چارچوبها و متدولوژي هايي نظير كارت امتيازدهي متوازن، مدلهاي تعالي سازماني، هزينه يابي بر مبناي فعاليت و … گرديده كه هر يك مزاياي گسترده اي را ارائه نموده اند اما مبحث ذي نفعان چندگانه در بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي كه بيشترين توجه را برمشتريان متمركز مي كنند موجب بروز مشكلاتي در بكارگيري اين تكنيكهاي جديد در بخش دولتي گشته است كه با ارزيابي مدلهاي مختلف مديريت عملكرد، چارچوب منشور عملكرد قادر است تا نيازهاي ذي نفعان چندگانه را در بخش دولتي پوشش دهد.
از طرفي يكي از متدهاي موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمين كارايي «تحليل پوششي داده ها» مي باشد كه با وجود برخي محدوديتها، يك متدولوژي توانمند، استاندارد و شفاف است كه به مديران اجازه مي دهد تا  تعداد نسبتا زيادي ورودي و خروجي، با مقياس هاي متفاوت را بطور همزمان مورد تحليل قرار دهند.
در اين تحقيق، عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز بعنوان يكي از سازمانهاي تابعه شركت ملي گاز ايران مورد بررسي قرار گرفته است كه با توجه به مزايا و معايب مدلها و چارچوبهاي گوناگون در زمينه ارزيابي عملكرد سازماني، مدل منشور عملكرد بعنوان چارچوب كلي انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از ديگر تحقيقات در زمينه انتخاب شاخص ها نيز كمك گرفته شده است.از آنجا كه هر يك از مناطق عمليات انتقال گاز داراي تعدادي ايستگاه تقويت فشار بعنوان سازمانهايي وابسته هستند، به منظور تحليل اطلاعات بدست آمده و اندازه گيري كارايي هر يك از واحدها و زير واحدها، از مدلي تحت عنوان «مدل شبه DEA واحدهاي چند بخشي» استفاده شده است كه به منظور رتبه بندي كامل واحدها و زيرواحدها، اين مدل با برنامه ريزي چندهدفه تلفيق گرديده است.

فهرست مطالب:
    چکیده
فصل اول: كليات تحقيق
    مقدمه
    مساله اصلي تحقيق
     تشريح و بيان موضوع
    ضرورت انجام تحقيق
    سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
    اهداف اساسي تحقيق
    روش تحقيق
    روشهاي گردآوري اطلاعات
    قلمرو تحقيق
    مكان تحقيق
    جامعه آماري
    نمونه آماري
    محدوديتهاي تحقيق
    تعريف واژه هاي تخصصي طرح
    چگونگي ارتباط   مباحث تحقيق
فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
    بخش اول: ارزيابي عملكرد
    مقدمه
    تاريخچه و تعاريف
    تعريف ارزيابي عملكرد
    دلايل ارزيابي و مديريت عملكرد
    چگونگي ارزيابي عملكرد
    هزينه يابي ير مبناي فعاليت
    مدل سينك و تاتل
    ماتريس عملكرد
    مدل نتايج و تعيين كننده ها
    هرم عملكرد
    كارت امتيازدهي متوازن
    فرايندهاي كسب و كار
    مدل تعالي سازمان
    مدل تحليل ذي نفعان
    چارچوب مدوري و استيپل
    فرايند  ويسنر و فاست
    راهنماييهاي انتخاب شاخص ها
    مدل منشور عملكرد
    بخش دوم: تحليل پوششي داده ها
    مقدمه
    تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها
    تعريف تحليل پوششي داده‌ها
    ويژگيها و قابليتهاي كاربردي مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها
    محدوديت‌ها و مسائل خاص در مورد رويكرد DEA
    مدل اصلي CCR ـ نهاده‌گرا
    مدل پوششي CCR(مدل ثانويه)
    مدل BCC-نهاده گرا
    مدل جمعي
    مدل تراكم
    رتبه‌بندي عملكرد در DEA با كارايي متقاطع
    مدل رتبه‌بندي كامل آندرسون ـ پيترسون
    تغييرات كارايي در طول زمان
    الگوبرداري با استفاده از DEA
    تحليل پوششي داده‌ها و برنامه‌ريزي آرماني
    مدل شبه DEA چند جزئي
    بخش سوم: پژوهش هاي كاربردي مرتبط
    مقدمه
    كارت امتيازدهي متوازن: ارزيابي عملكرد واحد تعميرات
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي عملكرد شركت DHL
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي سازمان London Youth
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي سازمانهاي سنتي و الكترونيكي
    مدل منشور عملكرد: ارزيابي عمكرد شركت House of fraser
    مدل EFQM و DEA
    مدل BSC و DEA
فصل سوم: الگوي مفهومي و متدولوژي تحقيق
    مقدمه
    سيماي صنعت گاز ايران
    انتخاب شاخص هاي عملكرد
    مدل شماتيك و رياضي تحقيق
    مدل رياضي
فصل چهارم: جمع آوري داده ها و حل مدل
    مقدمه
    روش جمع آوري اطلاعات
    داده هاي عددي ساخت مدل
    مدل عددي ارزيابي مناطق عمليات انتقال گاز
    افزايش تفكيك پذيري نتايج
    كارايي متقاطع مسئله
    كاستيهاي كارايي متقاطع
    مدل DEA/AHP
    الگوريتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP
    كاهش تعداد متغيرها
    متوازن كردن داده ها
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
    مقدمه
    نتايج حاصل از چارچوب منشور عملكرد
    نتايج حاصل از مدل كمي
    پيشنهادهاي حاصل از تحقيق
    پيشنهاد تحقيقات آتي
منابع و ماخذ
ضمائم

فهرست شكلها
    شكل (2-1 ): تعريف هفت شاخص عملكرد
    شكل (2-2 ): مدل سه بعدي محققين پروژه TOPP
    شكل(2-3) : ماتريس ارزيابي عملكرد
    شكل(2-4): چارچوب نتايج و تعيين كننده ها
    شكل (2-5) : هرم عملكرد
    شكل (2-6) : كارت امتيازدهي متوازن
    شكل(2-7) : ورودي، فرايند، خروجي و نتايج
    شكل(2-8) : مدل تعالي سازمان
    شكل(2-9) : مدل تحليل ذي نفعان
    شكل(2-10) : متد مميزي و ارتقاي PMS
    شكل(2-11) : طراحي سيستم ارزيابي ويسنر و فاست
    شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذي نفعان
    شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بين وجوه آن
    شكل(2-14): برنامه ريزي آرماني
    شكل(2-15): فرايند توليد براي DMUp
    شكل(2-16): فرايند توليد براي DMSUj
    شكل(3-2): خروجي نيمه ساخته
    شكل(3-3) : مدل شماتيك منطقه سه عمليات(DMU2) و متغيرهاي حل مدل
فهرست جداول
    جدول(2-1): پيشنهادهاي انتخاب شاخص هاي عملكرد
    جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص هاي عملكرد
    جدول(2-3) : مقايسه بين منشور عملكرد و BSC
    جدول (2-4): ماتريس كارايي متقاطع
    جدول(2-5) : كارت امتيازدهي واحد نگهداري و تعميرات
    جدول(2-6) : سوالات كليدي جهت انتخاب شاخص هاي شركت DHL
    جدول (2-7) : قسمتي از شاخص هاي LY
    جدول(2-8) : تفكيك عناصر مدل EFQM به دو گروه
    جدول(2-9): شاخص هاي انتخاب شده توسط BSC
    جدول(3-1): پاسخهاي بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد
    جدول(3-2): شاخص هاي بالقوه
    جدول(3-3) : ركورد شيت مربوط به هر شاخص
    جدول(3-4) : ليست واحدها و زير واحدهاي مورد ارزيابي
    جدول(3-5) : متغيرهاي مدل
    جدول(4-19) : ماتريس كارايي متقاطع واحدها
    جدول(4-20) : ماتريس كارايي متقاطع زير واحدها
    جدول(4-21) : مقايسات زوجي واحدها
    جدول (4-22):ماتريس همبستگي بين وروديها و خروجي ها
    جدول(4-23) : نتايج حاصل از آنتروپي شانون
    جدول(4-24): نتايج حاصل از AHP
    جدول(4-25): اوزان نهايي
    جدول(4-26): داده هاي موزون
    جدول(4-27) : تعداد متغيرها و محدوديتهاي مسائل DEA/AHP
    جدول(4-28): نتايج حاصل از حل DEA/AHP براي DMUها
    جدول(5-1): نتايج حل مدل تلفيقي
    جدول(5-2) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع مناطق
    جدول(5-3) : نتايج ماتريس كارايي متقاطع ايستگاهها
    جدول(5-4) : مقايسات زوجي واحدها
    جدول(5-5): رتبه كارايي هر يك از مناطق
    جدول(5-6): رتبه كارايي هر يك از ايستگاهها

تعداد مشاهده:
800
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 185

حجم فایل:1,042
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری


	بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

چکیده:
کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج ديجيتال اندازه گیری شد.
داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتي كه بين ساير ويژگي ها و تعادل رابطه معني داري مشاهده نشد. همچنين در ساير شرايط ايستادن (پاها در يك راستا و ايستادن روي يك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .
 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسي ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در اين جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با اين وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.
کلیدواژه ها:  آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا                             

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق

1-1) مقدمه
1-2) بیان مسأله
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1) هدف کلی
1-4-2) اهداف اختصاصی
1-5) فرضیه های تحقیق
1-6) پیش فرض های تحقیق
1-7) محدودیت های تحقیق
1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی
1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
2-2) مبانی نظری تحقیق
2-2-1) کنترل پوسچرال
2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر
2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا
2-2-4) راست قرار گرفتن بدن
2-2-5) تون عضلانی
2-2-6) تون پوسچرال
2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن
2-2-8) راهبردهای فعال
2-2-9) تعادل قدامی- خلفی
2-2-10) راهبرد لگن
2-2-11) راهبرد گام برداشتن
2-2-12) تعادل داخلی- خارجی
2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی
2-2-14) بیومکانیک های تعادل
2-2-15) فیزیولوژی تعادل
2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل
2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل
2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل
2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل
2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل
2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن
2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف
2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی
2-5) ارزیابی ترکیب بدنی
2-5-1) شاخص توده بدن
2-5-2) درصد چربی
2-6) تیپ بدنی
2-6-1) فربه پیکری
2-6-2) عضلانی پیکری
2-6-3) لاغر پیکری
2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل
2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران
2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
3-2) نوع تحقیق
3-3) جامعه آماری
3-4) نمونه آماری
3-5) متغیرهای تحقیق
3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی
3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا
3-8) دستکاری دشواری تکلیف
3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1) مقدمه
4-2) بررسی توصیفی داده ها
4-3) آزمون فرضیه های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه
5-2) خلاصه تحقیق
5-3) تفسیر نتایج
5-4) نتیجه گیری
5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین
فهرست منابع
فهرست شكل ها
فهرست جداول
پیوست

تعداد مشاهده:
792
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 152

حجم فایل:11,341
کیلوبایت


 قیمت:


8,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان


	بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان

چكيده:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي 1380 در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز، و در سال تحصيلي 84-83 مي باشد. در اين تحقيق شوخ طبعي به عنوان متغير ملاك و سلامت رواني به عنوان متغير پيش بين برگزيده شده اند. نمونه تحقيق 100 نفر دانشجو را شامل مي باشد كه با روش نمونه گيري در دسترس از جامعه دانشجويان روان شناسي ورودي 80 دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز انتخاب گرديده اند. پژوهش حاضر يك تحقيق كاربردي از نوع توصيفي است و روش تحليل داده ها، همبستگي است كه در طي آن ضرايب همبستگي ساده و چند گانه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك محاسبه شده است. فرضيه هاي تحقيق همگي دوسويه مي باشند. در اين تحقيق از پرسشنامه تجديد نظر شده علائم رواني SCL 25-R و مقياس شوخ طبعي مارتين ولفكورت استفاده شد. نتايج حاكي از اين بود كه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك،‌ همبستگي ساده و چند گانه وجود دارد.

فهرست مطالب:
    چكیده
فصل اول: موضوع تحقیق
    مقدمه
    بیان مسئله تحقیق
    اهمیت و ضرورت تحقیق
    اهداف تحقیق
    تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی
    مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح
    نظریه اهانت
    نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی
    نظریه ناهماهنگی و تباین
    واكنشهای مزاح
    مزاح و سیستم ایمنی بدن
    مزاح و عملكرد تحصیلی
    نقش درمانی مزاح
    تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس
    مدل تعاملی استرس
    مبانی نظری سلامت روانی
    نظریه موری
    نظریه آدلر
    نظریه فروم
    نظریه مزلو
    نظریه اسكینر
    نظریه یونگ
    افراد سالم از نظر روانی
    نظریه اسلام
    اهمیت سلامت روان
    عوامل زیستی
    عوامل عاطفی و روانی
    عوامل اجتماعی
    رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی
    پیامدهای استرس
    اختلال هیجانی
    اختلال شناختی
    اختلال فیزیولوژیكی
    كنار آمدن
    روشهای كنار آمدن مستقیم
    كنار آمدن مواجهه ای
    مسئله گشایی برنامه ریزی شده
    حمایت اجتماعی
    روشهای كنار آمدن دفاعی
    مكانیزمهای دفاعی
    كاهش دهندگان شیمیایی استرس
    پسخوراند زیستی
    ورزش
    یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)
    ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی
فصل سوم: روش تحقیق
    جامعه آماری و روش نمونه گیری
    ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R)
    نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R
    پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R
    مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفكورت
    نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی
    طرح تحقیق و منطق انتخاب آن
    روش اجرا تحقیق
    روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
    یافته های توصیفی
    یافته های مربوط به فرضیه تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
    تبیین یافته های تحقیق
    محدودیتهای تحقیق
    پیشنهادات
فهرست منابع
ضمائم
    پرسشنامه

تعداد مشاهده:
857
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:90
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی اثرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی


	بررسی اثرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی

مقدمه:
در نظام ‏هاي بانكداري متداول استفاده از نرخ بهره به عنوان يك ابزار سياست پولي مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغير نرخ بهره به عنوان قيمت در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است. نرخ بهره بانكي به عنوان هزينه سرمايه از ديدگاه سرمايه‏ گذار و هزينه فرصت پول از ديدگاه سپرده گذار محسوب مي‏شود و از اين رو نيروهاي موجود در بازار سرمايه نرخ تعادلي بهره را تعيين مي‏ نمايند. در نظام بانكداري غير ربوي، بانكها به عنوان وكيل سپرده‏ گذار منابع حاصله را به صورت اعطاي تسهيلات به متقاضيان پرداخت نموده و مطابق با قراردادهاي منعقده سهم خود را از سود دريافت و به سپرده‏گذار عودت مي‏دهند لذا در اين نظام، تعيين نرخ سود به بازدهي فعاليتهاي اقتصادي بستگي دارد كه اين نرخ نيز در حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي تغييراتي در آن صورت مي‏گيرد كه به تبع آن آثار و پيامدهايي در اقتصاد كشور به جاي مي‏گذارد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف
ادبيات موضوع
مطالعات انجام شده (نرخ بهره و آثار آن به برخي از متغيرهاي اقتصادي)
پيامدهاي تغيير آشكار يا پنهان نرخ بهره بانكي
صنعت بانكداري در ايران
عوامل مؤثر بر تعيين نرخ سود در اقتصاد ايران
مزاياي كاهش نرخ سود بانكي
معايب كاهش نرخ سود بانكي
جمع‏بندي
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1140
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 14

حجم فایل:83
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود اقتصاد ایران


	بررسی راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود اقتصاد ایران

بخشی از مقدمه:
گزارش حاضر در ادامه گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 می‌پردازد. در گزارش اول، با تشریح ساز و کارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه‌های موجود برای خروج از آن، جهت‌گیری برون‌ رفت از این شرایط و پیش‌ فرض‌ها و محدودیت‌ های موجود برای انتخاب این جهت‌گیری‌ توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زيرساختهاي لازم در نظام بانکي و بازار سرمايه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود. لذا همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.

فهرست مطالب:
مقدمه
1- سیاست‌های اقتصاد کلان
1-1- سیاست‌های پولی
1-2- سیاست‌های ارزی
1-3- سیاست‌های مالی
1-3-1- سیاست‌های مالیاتی
1-3-2- سياست‌هاي بودجه‌اي
1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت
2- بهبود محیط کسب و کار
3- تأمین منابع مالی
3-1- سیاست‌های بانکی و اعتباری
3-2- بازار سرمایه
4- فعالیت ها و محرک‌های خروج از رکود
4-1- بهینه‌سازی مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي
4-2- صادرات غیرنفتی
4-3- صنعت و معدن
4-4- مسکن
منابع

تعداد مشاهده:
1656
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل:381
کیلوبایت


 قیمت:


8,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی حقوقی تجارت و کلاهبرداری


	بررسی حقوقی تجارت و کلاهبرداری

مقدمه:
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه، احتیاج به معاملات و کسب داشته، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند. از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده. مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.
با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده (1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
تجارت یا دادوستد (به انگلیسی: Trade)، انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود. در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات تجارت اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم و محدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. تجارت سازوکاری است که هسته  سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

فهرست مطالب:
مقدمه
كلاهبرداري    
سابقه تاريخي    
مراد از تجارت در کلمات فقها    
تعريف جرم كلاهبرداري    
عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري
همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري    
تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري    
صور خاص جرم كلاهبرداري    
جرائم بازرگاني و اقتصادي در حكم كلاهبرداري    
جرائم ارزي در حكم كلاهبرداري    
جرائم جنبي كلاهبرداري    
مجازات جرم كلاهبرداري    
نتيجه گيري از تحقيق    
راهكارهاي پيشنهادي    
منابع و مأخذ

تعداد مشاهده:
1537
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل:343
کیلوبایت


 قیمت:


17,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی میزان استفاده مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اختیارات سرمایه گذاران


	بررسی میزان استفاده مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اختیارات سرمایه گذاران

چکیده:
تحقیق حاضر به برسی میزان استفاده مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اختیارات سرمایه گذاری در پروژه ها سرمایه ای می پردازد. استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه ها و دارایی ها مانند روش تنریل جریان نقدی از جمله نرخ بازده داخلی، ارزش فعلی خالص و دیگر روش های قدیمی به توجه به عدم اطمینان موجود در محیط، انعطاف و اختیارات واقعی مدیریتی موجود در سرمایه گذاری ها، به ارزیابی ناقص و غیر واقعی می انجامد،به گونه ایی که استفاده ار این تکنیک های قدیمی بسیاری از ارزش های موجود در سرمایه گذاری را نادیده می گیرند. با توجه به این نارسایی، استفاده از اختیارات سرمایه گذاری می تواند با تعیین ارزس این اختیارات و انعطاف مدیریتی و تاثیر آن در ارزش دارایی ها و باطبع شرکت مورد نظر به ارزیابی بهتر و واقعی تر دارایی ها و پروژه ها کمک می کند.به همین منظور در این تحقیق یک نمونه 126 تایی از مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس را انتخاب نموده و پرسشنامه مورد نظر را بین آنها توزیع نموده و نظر آنها را نسبت به اختیارات سرمایه گذاری در پروژه هاو دارایی های سرمایه ای سنجیده و نتیجه حاصل این بود که مدیران شرکت ها علیرغم نداشتن آشنایی آکادمیک با اختیارات سرمایه گذاری، در عمل از این اختیارات سرمایه گذاری در پروژه ها و دارایی های سرمایه ای استفاده نموده و موجب افزایش ارزش پروژه ها و در نتیجه ی آن افزایش ثروت سهامداران می گردد.و در نهایت هم دو آزمون منطق فازی و AHP برای تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارهای اختیارات سرمایه گذاری به کار گرفته شده و به صورت زیر رتبه بندی می شوند: 1ـ انعطاف پذيري در فرايند و محصول 2- سرمايه گذاري در چند مرحله 3- هزينه استراتژيك 4- فناوري اطلاعات (IT ) 5 – و هزینه تحقیق و توسعه
کلید واژه‎ها: اختیارات سرمایه گذاری، انعطاف پذیری در فرایند و محصول، سرمایه گذاری در چند مرحله، منطق فازی، AHP

فهرست مطالب:
چکیده
فصـل اوّل: کـلّیّـات تحـقیق
1-1 مقدمه    
1-2 بیان مسأله     
1-3 پرسش های تحقیقاتی    
1-3 اهمیت تحقیق    
1-4 اهداف تحقیق    
1-5 قلمرو تحقیق    
1-7 متغیرهای تحقیق    
1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    
1-9 ساختار تحقیق    
فصـل: دوم ادبیات تحـقیق
2-1 مقدمه    
2-2 روش‌هاي ارزيابي سنتي    
2-2-1 مروري بر فرمول‌هاي ارزيابي سنتي    
2-2-1-1 ارزش فعلي خالص    
2-2-1-2 نرخ بازده داخلي    
2-2-1-4 شاخص سودآوري    
2-2-1-5 تحليل حساسيت و شبيه‌سازي- گسترش ارزش فعلي خالص سنتي    
2-2-1-6 شبيه‌ سازي    
2-2-1-7 روش تحليل درخت تصميم‌گيري    
2-3 ايرادهاي وارد بر روشهاي ارزيابي سنتي و مشكلات آنها    
2-4 مفاهيم پايه اختيارات    
2-4-1 اختيارات مالي(تعريف كلي)    
2-4-2 برخي اصطلاحات مربوط به اختيارات    
2-4-3 انواع اختيارات معامله (خريد و فروش)    
2-4-3-1 اختيار خريد    
2-4-3-2 اختيار فروش    
2-5 اختيارات سرمايه‌گذاري    
1-2-5 تاريخچه اختيارات سرمايه‌گذاري    
2-5-2 انواع اختيارات سرمايه‌گذاري    
2-5-2-1 اختيار تأخير    
2-5-2-2 اختيار زمان‌بندي سرمايه‌گذاري يا اختيار زمان تا سررسيد    
2-5-2-3 اختيار توسعه    
2-5-2-4 اختيار پيمان    
2-5-2-5 اختیار تعطیلی موقت و بازگشایی مجدد    
2-5-2-6 اختيار واگذاري به ارزش اسقاطي    
2-5-2-7 اختيار تغيير ورودي‌ها يا خروجي‌ها(مواد عمليات فرايند و يا پروژه)    
2-5-2-8 اختيارات رشد، ارزش استراتژي     
2-6 نكات مورد توجه در اختيارات سرمايه‌گذاري    
2-7 ارزشگذاري اختيارات سرمايه‌گذاري    
2-7-1 اصول ارزشگذاري اختيارات سرمايه‌گذاري    
2- 8 روشهاي قيمت‌گذاري اختيارات مالي و سرمايه‌گذاري(روش پيشرفته)    
2-9 فرمول‌هاي ارزيابي اختيارات    
2-9-1 فرمول قيمت‌گذاري دو جمله‌اي (يك دوره‌اي)    
2-9-2 فرمول قيمت‌گذاري درخت دوجمله‌اي(چند دوره‌اي)    
2-9-3 فرمول قيمت‌گذاري اختيارات بلك- شولز (1973)    
2-9-3-1 فرضيات مدل بلك- شولز جهت قيمت‌گذاري اختيارات    
2-9-3-2 مدل بلك-شولز: قيمت‌گذاري اختيار اروپايي سهام بدون پرداخت سود    
2-9-3-3 تحليل بلك- شولز    
2-10 هزینه استراتژیک    
2-10-1 انعطاف‌پذيري    
2-10-2 برگشت‌ناپذيري    
2-10-3 انعطاف مديريتي    
2-11 فناوري اطلاعات (IT)    
2-12 سرمایه گذاری به صورت مرحله ای    
2-13 ترکیب در روندادها ( فرایند )و بروندادها ( محصولات)    
2-14 سرمايه‌گذاريهاي تحقيق و توسعه    
2-14-1 ارتباط سرمايه گذاري هاي تحقيق وتوسعه وكاربرد اختيارات سرمايه گذاري    
2-14-2 قيمت گذاري پروژه تحقيق وتوسعه بااستفاده از فرمول قيمت گذاري دوجمله اي    
2-15 مفروضات تحقیق    
2-16 پیشینه تحقیق    
2-17 منطق فازی    
2-17-1 متغیر های زبان شناختی    
2-17-2 اجزای ابتدایی و اصول اولیه  تئوری مجموعه فازی    
2-17-3 رتبه بندي فازي    
2-17-3-1رتبه بندي براساس مقايسه مقادير غير فازي سازي شده    
2-17-3-2 رتبه بندي براساس مقايسه گزينه ها با مجموعه (هاي) فازي شاخص    
2-17-3-3 رتبه بندي براساس مقايسه زوجي گزينه ها    
2-18 روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (AHP)    
فصـل سوم: روش های تحـقیق
3-1 مقدمه    
3-2 جامعه آماری    
3-3 نمونه گیری    
3-4 حجم نمونه    
3-5 مقیاس اندازه گیری    
3-6 روایی و پایایی    
3-6-1 روایی پرسشنامه    
3-6-2 پایایی پرسشنامه    
3-7  گردآوری داده ها    
3-7-1 طراحي پرسشنامه    
فصـل چـهارم: تجـزیه و تحـلیل اطلاعات
4-1 مقدمه    
4-2 تجزیه وتحلیل اطلاعات    
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه    
5-2 نتایج حاصل از فرضیات    
5-3 پیشنهادها    
5-4 محدودیت های و موانع تحقیق    
منابع و ماخذ    
منابع فارسی
منابع لاتین
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها

چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده:
1022
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 145

حجم فایل:1,325
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های حسابداری و اقتصاد

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

کنایه و انواع آن در خمسه (پنج گنج) نظامی گنجوی


	کنایه و انواع آن در خمسه (پنج گنج) نظامی گنجوی

چکیده:
حکیم نظامی گنجوی از شاعران بزرگ قرن ششم هجری قمری است . این شاعر افسونگر و داستانسرا  اثر ارزشمند خود خمسه را در پنج منظومۀ جداگانه به زبان شیرین فارسی سروده است. نظامی از شاعرانی است که شعر او مملو از کنایه و استعاره وگونه های دیگر خیال می باشد. در این تحقیق کنایه و انواع آن در خمسۀ نظامی مورد بحث قرار گرفته و هر کدام از انواع همراه با مصداق ها و نمونه های آن در بخشهای جداگانه ذکر شده و در صورت لزوم به شرح برخی از ابیات کنایه دار پرداخته شده است . نگارنده باغور در اشعار نظامی و بررسی انواع کنایه در آنها دریافت که کنایه در کنار استعاره و تشبیه از کارآیی شگرفی در خلق تعابیر و تصاویر جدید برخوردار بوده ونظامی با اشراف و استیلایی که بر زبان فارسی و کارکردهای بلاغی آن داشته، توانسته است با مدد کنایه به عنوان یکی از جلوه های ادبی زبان به عبارات معانی جدیدی بدهد و کلام خود را زیبایی وطراوت خاصی ببخشد وآن را ماندگار سازد. بیشترین بسامد کنایه در خسمۀ نظامی کنایۀ  نوع ایماست و کمترین آن به کنایۀ نوع رمز اختصاص داده شده است.
واژگان کلیدی: نظامی گنجوی، خمسۀ نظامی، صور خیال،کنایه

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدّمات وکلّیّات
1-1 مقدمه    
1-2 بیان مسأله             
1-3 پرسشهای تحقیقاتی
1-4 اهداف تحقیق
1-5 ضرورت واهمّیّت تحقیق
1-6 تعریف اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مرور مطالعاتی
2-1 مبانی نظری
2-2 پژوهش های گذشته
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعۀ پژوهش   
3-3 شیوه وابزار جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه   
بخش اول
4-1-1 زندگینامه وشرح حال نظامی گنجه ای 
4-1-2 زبان واندیشۀ نظامی 
4-1-3 سبک شعری نظامی
4-1-4 آثار نظامی
بخش دوم
4-2-1 نگاهی به تاریخچۀ علم بلاغت وسیر تکاملی آن تا قرن ششم
4-2-2 کنایه
4-2-3 فرق کنایه و مجاز   
4-2-4 فرق کنایه با استعارۀ مرکب    
4-2-5 انواع کنایه از لحاظ مکنی عنه
4-2-5-1 کنایه از موصوف ( اسم)   
4-2-5-2 کنایه از صفت   
4-2-5-3 کنایه از فعل (مصدر)   
4-2-6 کنایه به  لحاظ انتقال معنای مقصود   
4-2-6-1 کنایۀ قریب   
4-2-6-2 کنایۀ بعید   
4-2-7 انواع کنایه از لحاظ وضوح وخفاء وسائط     
4-2-7-1 تلویح
4-2-7-2 ایماء   
4-2-7-3 رمز
4-2-7-4 تعریض
4-2-8 خاستگاه کنایه- کنایات عرفی   
4-2-9 کنایه در قلمرو زمان   
4-2-9-1 کنایات مرده
4-2-9-2 کنایات مشترک بین زبان وادبیات
4-2-9-3 کنایه های امروزی
4-2-9-3-1 کنایه های عامیانه
4-2-9-3-2 کنایه های نوین 
4-2-10 ساختار دستوری کنایه
4-2-11 انواع کنایه از نظر تعداد واژه ها
4-2-11-1 کنایات تک واژه ای
4-2-11-2 کنایات دو واژه ای
4-2-11-3 کنایات سه واژه ای
4-2-11-4 کنایات چند واژه ای
4-2-11-5 جمله، مصراع، بیت، عبارت
4-2-11-6 شبه جمله
4-2-12 ارزش زیبا شناسی کنایه واهداف آن
بخش سوم
4-3 کنایه از موصوف ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش چهارم
4-4 کنایه از صفت ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش پنجم
4-5 کنایه از فعل ( مصدر) ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش ششم
4-6 ایماء ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی   
بخش هفتم
4-7 تلویح ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش هشتم
4-8 رمز ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش نهم
4-9 تعریض ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش دهم
4-10 کنایه قریب ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی   
بخش یازدهم
4-11 کنایه بعید ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی   
بخش دوازدهم
4-12 کنایۀ تمثیلی ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 نتیجه گیری   
5-2 توصیه و پیشنهادها
5-3 محدودیتها
فهرست منابع و مآخذ

تعداد مشاهده:
1633
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:192
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی


 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

موسیقی شعر در آثار منظوم ناصرخسرو قبادیانی


	موسیقی شعر در آثار منظوم ناصرخسرو قبادیانی

چکیده:
منظور از موسيقي شعر، مجموعه ارزشهايي است كه از نظر آوايي و موسيقايي به شعر قدرت اثر بخشی داده و باعث خوشنوايي و خوش آهنگي كلام مي گردد. در اين پژوهش كه به بررسي عناصر و عوامل موسيقايي در ديوان ناصرخسرو پرداخته ايم، مشخص گرديد كه بيشتر قصايد ناصرخسرو در اوزان جويباري سروده شده و از لحاظ موسيقايي ملايم و متعادل هستند و از اوزان خيزابي كه اوزان تند و رقص آوري هستند كمتر استفاده گردیده است. يكي ديگر از عوامل موسيقايي ديوان ناصرخسرو كاربرد قافيه هاي دروني است كه مي توان اين گونه اشعار را شعر مسجّع ناميد. قافيه و رديف نيز باعث خوش آهنگي شعر این شاعر نامدار شده است. رديف هاي طولاني كه حالت موسيقايي بيشتري دارند، در ديوان شاعر كاربردی ندارند. صنايع لفظي در موسيقي شعر ناصرخسرو تأثير بسياري داشته و موسيقي حاصل از آن، شعر ناصرخسرو را قوي تر كرده است. آرایه های لفظي در شعر ناصرخسرو بيش از آرایه های معنوي به چشم مي خورد. آرایه های لفظی و معنوی نیز به زیبایی شعر ناصرخسرو کمک بسیاری کرده اند. در مجموع موسيقي شعر ديوان ناصرخسرو، به واسطه‌ی اندیشه ورزی شاعر و بیان افکار حکمی و اخلاقی موسيقي آرام و ملايمي است و با احساس و روحيّه ي او سازگاري فراوان دارد و نشان دهنده ي حالت و روحيّه و اندیشه‌ی اين شاعر فرهيخته و گرانمايه نیز می‌باشد.
کلید واژه‎ها: ناصرخسرو، موسیقی، عروض، قافیه، ردیف

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اوّل: كلّيّات و مقدمات
1-1 مقدّمه    
1-2 بيان مسأله    
1-3 پرسش هاي تحقيقاتي    
1-4 اهداف تحقيق    
1-5 ضرورت و اهمّيّت تحقيق    
1-6 اصطلاحات پژوهش    
فصل دوم: مرور مطالعاتي
2-1 مباني نظری    
2-2 پژوهش هاي گذشته    
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 روش تحقيق    
3-2 جامعه ي پژوهش    
3-3 شيوه و ابزار جمع آوري اطلاعات    
فصل چهارم: ارائه و تجزيه و تحليل اطّلاعات
مقدّمه    
بخش اوّل: زندگی نامه و شرح آثار ناصر خسرو    
4-1-1 زندگي نامه‌ی ناصرخسرو    
4-1-2 عهد جواني و تحصيلات علمی ناصرخسرو    
4-1-3 مسافرت ها و انقلاب فکری ناصر خسرو    
4-1-4 عقايد و اخلاق ناصرخسرو    
4-1-5 تأليفات و آثار ناصرخسرو    
4-1-6 تحليل شعر ناصرخسرو    
4-1-7 زبان شعري و سبك ناصرخسرو    
بخش دوم: تعاريف شعر و گونه های موسيقي شعر    
4-2-1 شعر    
4-2-2 قصيده    
4-2-3 ساختار قصيده    
4-2-4 نام گذاري قصيده     
4-2-5 عروض     
4-2-6 وزن    
4-2-7 قافيه    
4-2-8  رديف    
4-2-9 موسيقي    
4-2-10 موسيقي بيروني شعر    
4-2-11 موسيقي كناري شعر    
4-2-12 موسيقي دروني شعر    
4-2-13 موسيقي معنوي شعر    
بخش سوم: موسيقي بيروني شعر ناصر خسرو    
اوزان كم كاربرد شعر شاعر    
پُركاربردترين تا كم كاربردترين اوزان شعر شاعر    
بحرهاي رايج عروض فارسي    
زحافات اركان عروض فارسي    
بخش چهارم: موسيقي كناري شعر شاعر    
4-4-1 قافيه در ساختار شعر شاعر    
4-4-2 قافيه در شعر شاعر   
4-4-3 بسامد قافيه در شعر شاعر   
4-4-4 نقش موسيقايي قافيه در شعر شاعر   
4-4-5 قافيه ي حاجب در شعر شاعر   
4-4-6 تكرار قافيه در شعر شاعر   
4-4-7 رديف   
4-4-8 تعاريف رديف   
4-4-9 سابقه ي رديف   
4-4-10 سودهاي رديف   
4-4-11 زيان هاي رديف   
4-4-12 رديف در شعر ناصرخسرو   
4-4-13 بسامد رديف در شعر شاعر   
بخش پنجم: موسيقي دروني در شعر ناصر خسرو   
4-5-1 تسجيع در شعر شاعر   
4-5-2 سجع متوازي در شعر شاعر   
4-5-3 سجع مطرّف در شعر شاعر   
4-5-4 سجع متوازن در شعر شاعر   
4-5-5 تضمين المزدوج ( ازدواج) در شعر شاعر   
4-5-6 جناس تام در شعر شاعر   
4-5-7 جناس ناقص حركتي در شعر شاعر   
4-5-8 جناس زايد در شعر شاعر   
4-5-9 جناس اشتقاق در شعر شاعر   
4-5-10 جناس مركّب در شعر شاعر   
4-5-11 جناس مضارع در شعر شاعر    
4-5-12 جناس خط در شعر شاعر    
4-5-13 واج آرايي در شعر شاعر    
4-5-14 تكرار يا تكرير در شعر شاعر    
4-5-15 ردالعَجُز علي الصدر در شعر شاعر    
بخش ششم: موسيقي معنوي در شعر ناصر خسرو    
4-6-1 مراعات نظير در شعر شاعر    
4-6-2 تضاد در شعر شاعر    
4-6-3 لف و نشر در شعر شاعر    
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 نتيجه گيري    
5-2 پيشنهادها و توصيه ها    
5-3 بيان محدوديّت ها    
منابع و مآخذ    
پيوست ها
چکیده لاتین

تعداد مشاهده:
1542
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:371
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش