طرح تکثیر و پرورش آبزیان


	طرح تکثیر و پرورش آبزیان

مقدمه:
تكثير و پرورش آبزيان به منظور توليد و تأمين بخشي از پروتئين مورد نياز كشور، مطلوب تربيت نيروي انساني ماهر در زمينه دانش و فن آوري اين علم به عنوان پايه و اساس زمينه هاي توليد مورد توجه قرار گرفته است. در آ‎بهاي داخلي كشور علاوه بر منابع آبي طبيعي و نيمه طبيعي جهت پرورش آبزيان امكانات وسيعي در زمينه تكثير و پرورش ماهيان سردابي وجود دارد كه در حال حاضر تنها از معدودي از اين امكانات استفاده مي گردد كه يكي از علل اصلي آن نداشتن اطلاعات فني و تجربيات لازم در زمينه تكثير و پرورش اين گونه ماهيان مي باشد.
اغلب پرورش دهندگان هم كه به اين امر اشتغال دارند به علت نداشتن اطلاعات كافي علمي و فني بعضاً دچار ضرر و زيان شيلات ايران كه علاوه بر ماهيدار كردن منابع آبي كشور و حفظ ذخاير آبزيان كار خدمات رساني به دست اندركاران خصوصي پرورش ماهي را نيز به عهده دارند دارند جهت آموزش و ارتقاء دانش فني پرورش دهندگان در زمينه هاي نيازمانديهاي محيطي آ‎زاد ماهيان، انتخاب زمين و طراحي كارگاه، پرورش ماهيان مولد، تكثير و توليد لارو بچه ماهي بازاري، تغذيه صحيح و اصولي ماهي، نيازهاي غذايي آزاد ماهيان، حمل و نقل و جابه جايي تخم و بچه ماهي و ماهي بازاري، بهداشت و كنترل بيماريها و كاربرد فن آوري جديد در زمينه هاي مختلف اقدام به تشكيل دوره هاي آموزشي كوتاه مدت نموده است.
زندگي و حيات بدون وجود انرژي غير ممكن و غير قابل تصور است.
با توجه به روند روزافزون افزايش جمعيت و لزوم كسب انرژي و ادامه زيست، آبزيان و فرآورده هاي آن جايگاه ويژه اي را در ميان ساير منابع مواد غذايي و انرژي زا كسب نموده است.
ماهيان متعلق به گروه حيوانات خونسرد يا پويي كيلوترم  (Poikilo therm) بوده و حرارت بدنشن با شرايط زيست محيطي سازگاري و تطبيق يافته است و به دليل دارا بودن خصوصيات ويژه زيست شناختي مزاياي بيشتري بر ساير منابع توليد پروتئين و رشته هاي دامپروري دارند.
امروزه با پيشرفت فن آوري و روش هاي مدرن صيادي تحولات بي شماري در امر صيد محصولات آبزي حاصل گرديده و آمار جهاني نشانگر آن است كه پرورش و توليد آبزيان در آبهاي داخلي روند رشد قابل ملاحظه اي را در پيش گرفته است. پرورش ماهيان سردابي و آزاد ماهيان امروزه در اكثر كشورهاي اروپايي، آمريكا، خاور دور و برخي كشورهاي آسيايي متداول گشته و در حال توسعه است. مؤسسات پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان كه بهترين بازدهي و سازگاري توليد را در بين انواع آزاد ماهيان در سراسر جهان نشان داده است از نظر جغرافياي اقتصادي بيشتر در مكانهايي قرار گرفته است كه با آب كافي سطحي و قابل استفاده مشخص مي گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه تكثير و پرورش ماهي
اهداف و انگيزه هاي پرورش ماهي
نياز بازار و توجيه اقتصادي
محاسن اساسي پرورش ماهي از نظر زيست شناختي
اهميت اقتصادي پرورش و توليد ماهي
وضعيت پرورش ماهي در ايران
تكثير و پرورش ماهي به منظور حفظ ذخاير آنها در دريا 
تكثير و پرورش ماهي به منظورهاي تجارتي و توليد گوشت 
مراكز توليد لارو و  بچه ماهي 
مهمترين گونه هاي پرورشي ماهيان سردابي
انواع ماهي قزل آلا و زيست شناسي آن
نیار جامعه
برتري گوشت ماهي و ساير آبزيان
جدول 1 : مقايسه مقدار پروتئين و كالري حاصله از 100 گرم انواع گوشت و تخم مرغ
جدول 2: درصد آمينو اسيدهاي ضروري در غذاهاي پروتئيني مختلف
فوايد ماهي در سلامت انسان
نقش ماهي در سلامت قلب
محافظت در برابر حملات قلبي و سكته
ماهي و اهميت آن
شرايط لازم جهت اخذ مجوز
مراحل قانوني
مدت اعتبار پروانه موافقت اصولي
شرايط زمين مورد نياز جهت اجراي طرح تكثير و پرورش ماهي
مدت اعتبار پروانه تأسيس
وظايف و تعهدات دارندگان پروانه تأسيس
مدت اعتبار پروانه بهره برداري
تعهدات و وظايف دارنده پروانه بهره برداري
برآورد ميزان سرمايه و منابع تأمين آن
مراحل قانوني
شرايط لازم و مراحل قانوني براي اخذ وام
امكانات و تجهيزات و شرايط مكاني مناسب
اصول احداث مزارع پرورش ماهيان سردآبي
منابع تأمين آب
الف)چشمه
ب) قنات ها
چ) رودخانه ها و نهرها
د) چاهها 
1- چاههاي آرتزين
2- چاههاي غير آرتزين
آب مورد نياز مزارع پرورشي قزل آلاي رنگين كمان
نحوه آرايش استخرها
عمليات احداث مزرعه
چگونگي استفاده از مصالح
سيستم آبرساني
بافت خاك
شيب زمين
استفاده از ناهمواريهاي زمين در احداث مزرعه
محيطهاي مختلف پرورش ماهي قزل آلا
استخرهاي بتوني مستطيل شكل
استخرهاي بتوني مكعبي (مربع شكل)
روش تهيه بتون با عيارهاي مختلف و كاربرد آنها
زيرسازي
استخرهاي بيضي شكل
استخرهاي گرد بتوني
استخرهاي خاكي
حوضچه هاي پيش ساخته
حوضچه هاي فايبر گلاس
حوضچه هاي فلزي پيش ساخته
حوضچه هاي سيلويي
محيط هاي محصور
الف) قفسهاي پرورشي
ب) حصارهاي پرورشي (پن)
ح) زيرسازي در محوطه استخرها
د) پلاستر سيماني
اختصاصات ماهيان سردآبي
كانالهاي آبرساني
تأسيسات فيلتراسيون و رسوبگير
ارائه ابعاد اسخرهاي مختلف پرورشي (بر اساس استانداردها)
مراحل و فرآيند انجام كار
روشهاي مختلف پرروش ماهي
مراحل پرورش ماهي قزل‌ آلا
آماده سازي استخرها
استخرهاي پرورش ماهي قزل آلا
روشهاي انتقال لارو وربچه ماهي به استخرها
حمل ماهي در مخازن كوچك
حمل ماهي در مخازن بزرگ
ماهيدار كردن استخر
ماهي دار كردن استخر به وسيلة نوزادان تازه به تغذيه افتاده
ماهي دار كردن استخر بچه ماهي انگشت قد به وسيله بچه ماهي نورس
پرورش ماهي
پرورش نوزادان تازه به تغذيه افتاده
روشهاي تغذيه
غذاي مرطوب
مصرف غذاي خشك
تغذيه ماهي قزل آلا رنگين كمان
ليپيدها و اسيدهاي چرب
وظايف اصلي كربوهيدراتها در بدن ماهيان شامل
عناصر معدني
ويتامينها
روش نگهداري غذاي ماهي و عوامل فاسد كننده آن
مراحل پرورش قزل آلا
دليل زيست سنجي و زمان آن
عمليات شستشوي استخرها چرا و چگونه انجام مي شود
اهميت اكسيژن و هوادهي
بيماري و استرس
تعريف بيماري
شرايط محيطي با عوامل استرس زا
عوامل بيماري زا
خلاصه شرايط بيمه ماهيان سردابي
جدول محاسبه غرامت ماهيان سردآبي
طرح توجيهي احداث استخرهاي دو منظوره براي پرورش ماهي قزل آلا با استفاده از منابع آب كشاورزي
برگ متره برآورد استخر دو منظوره جهت ظرفيت 3 تن (تيپ 3)
برآورد هزينه تجهيزات جهت استخرهاي دومنظوره با ظرفيت توليد3 تن (تيپ3)
هزينه هاي جاري (تيپ 3)
طرح توسعه و نوآوري
روشهاي موفقيت در ايجاد فروشگاه ها در كنار مزرعه
عوامل مؤثر در رسيدگي جنسي ماهيان مولد
دما
جنس ماهي، سن ماهي
نور
عوامل مؤثر در پيش رس كردن مولدين
تشخيص ماهيان نر و ماده و رسيدگي جنسي آنها
عمليات تخم كشي و لقاح مصنوعي
انكوباسيون
انكوباتورهاي جعبه اي
انكوباتورهاي سيني شكل
انكوباتورهاي چكه اي
لارو و بچه ماهيان انگشت قد
تبليغات
مشكلات در پرورش ماهي قزل آلا
پرندگان ماهيخوار
پستانداران آبزي
خطر سرقت محصولات توليدي
ماهيان وحشي
آلودگي هاي صنعتي، كشاورزي
آلودگيهاي شهري
ورود هرز آبهاي سطحي ناشي از ذوب برفها
ورود سيلابها به داخل منبع آبي
تغييرات PH آب
درجه حرارات آب
محدوديتهاي حفاظت از محيط زيست
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
7007
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل:76
کیلوبایت


 قیمت:


2,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی
  مناسب جهت ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word 2003 و قابل ویرایش

 • گالری تصاویر :


  طرح تکثیر و پرورش آبزیان


  طرح تکثیر و پرورش آبزیان

تحقیق پرورش ماهی قزل الا


	تحقیق پرورش ماهی قزل الا

مقدمه:
اجرای موفق یک پروژه آبزی پروری در درجه اول منوط به انتخاب محل صحیح است. انتخاب محل یک پروسه پیچیده بوده و ضمن در نظر گرفتن شرایط فیزیکوشیمیایی آب، خاک و شرایط اقلیمی از یک سو، دور نگاهی نیز به بازار و دسترسی به امکانات زیر بنایی محل دارد. بنابراین در صورتی که تازه کار هستید پیش از خرید خودسرانه زمین این کار را به افراد یا شرکت های ذیصلاح محول نمایید. سود اقتصادی یک پروژه آبزی پروری در مناطق مختلف ایران متفاوت بوده و پارامترهای فیزیکوشیمیایی  آب و انتخاب محل صحیح در بدست آوردن سود حداکثری بسیار موثر خواهد بود.
جهت پرورش اقتصادی کپور ماهیان حداقل به ۱۲ هکتار زمین نیاز است، استخرها از نوع خاکی بوده و عمدتا یک هکتاری هستند.جهت پرورش اقتصادی میگو در جنوب کشور حداقل به ۱۰ هکتار استخر مفید نیاز است، استخر از نوع خاکی است.
پرورش قزل آلا به زمین کمتری احتیاج داشته (نزدیک نیم هکتار) و استخر ها عمدتا از نوع بتنی هستند و توصیه می شود حداقل مجتمع از ۲۰ تنی به بالا در نظر گرفته شود. سود حاصل از هر کیلو پرورش قزل آلا ۱۰۰۰ تومان خواهد بود البته بسته به شرایط متغییر است.
پرورش گیاهان آبزی عمدتا در استخرهای میگو و در ایامی که استخر ها خالی هستند قابل انجام است.پرورش ماهیان خاویاری عمدتا در مجتمع های سر بسته انجام می شود و طول دوره پرورش معمولا طولانیست.

فهرست مطالب:
مقدمه
مزایای پرورش آبزیان
ویژگیهای ماهیان پرورشی
 پرورش آبزیان
ماهیان سردابی
قزل آلای رنگین کمان
مقایسه دو نوع قزل آلا
قزل آلای رنگین کمان
برخی از ویژگی ها و خصوصیات ماهی قزل آلای رنگین کمان
زیست شناسی قزل الای رنگین کمان
تغذیه
اطلاعات تكمیلی
مشخصات
ارزش اقتصادی
روش جديدي براي پرورش ماهي قزل آلا
تکثير و پرورش ماهي قزل آلا
بازاریابی آبزی پروری
دانستن رقابت
منابع

تعداد مشاهده:
7501
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل:97
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شیلات

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

تحقیق پرورش ماهی قزل الا


	تحقیق پرورش ماهی قزل الا

مقدمه:
اجرای موفق یک پروژه آبزی پروری در درجه اول منوط به انتخاب محل صحیح است. انتخاب محل یک پروسه پیچیده بوده و ضمن در نظر گرفتن شرایط فیزیکوشیمیایی آب، خاک و شرایط اقلیمی از یک سو، دور نگاهی نیز به بازار و دسترسی به امکانات زیر بنایی محل دارد. بنابراین در صورتی که تازه کار هستید پیش از خرید خودسرانه زمین این کار را به افراد یا شرکت های ذیصلاح محول نمایید. سود اقتصادی یک پروژه آبزی پروری در مناطق مختلف ایران متفاوت بوده و پارامترهای فیزیکوشیمیایی  آب و انتخاب محل صحیح در بدست آوردن سود حداکثری بسیار موثر خواهد بود.
جهت پرورش اقتصادی کپور ماهیان حداقل به ۱۲ هکتار زمین نیاز است، استخرها از نوع خاکی بوده و عمدتا یک هکتاری هستند.جهت پرورش اقتصادی میگو در جنوب کشور حداقل به ۱۰ هکتار استخر مفید نیاز است، استخر از نوع خاکی است.
پرورش قزل آلا به زمین کمتری احتیاج داشته (نزدیک نیم هکتار) و استخر ها عمدتا از نوع بتنی هستند و توصیه می شود حداقل مجتمع از ۲۰ تنی به بالا در نظر گرفته شود. سود حاصل از هر کیلو پرورش قزل آلا ۱۰۰۰ تومان خواهد بود البته بسته به شرایط متغییر است.
پرورش گیاهان آبزی عمدتا در استخرهای میگو و در ایامی که استخر ها خالی هستند قابل انجام است.پرورش ماهیان خاویاری عمدتا در مجتمع های سر بسته انجام می شود و طول دوره پرورش معمولا طولانیست.

فهرست مطالب:
مقدمه
مزایای پرورش آبزیان
ویژگیهای ماهیان پرورشی
 پرورش آبزیان
ماهیان سردابی
قزل آلای رنگین کمان
مقایسه دو نوع قزل آلا
قزل آلای رنگین کمان
برخی از ویژگی ها و خصوصیات ماهی قزل آلای رنگین کمان
زیست شناسی قزل الای رنگین کمان
تغذیه
اطلاعات تكمیلی
مشخصات
ارزش اقتصادی
روش جديدي براي پرورش ماهي قزل آلا
تکثير و پرورش ماهي قزل آلا
بازاریابی آبزی پروری
دانستن رقابت
منابع

تعداد مشاهده:
7500
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل:97
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شیلات

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي (پرورش ماهی)


	پروژه طراحي و ساخت مزارع آبي (پرورش ماهی)

چكيده:
در مطالب جمع آوري شده اطلاعات پايه‌اي لازم براي طراحي يك استخر پرورشي جمع آوري شده است. طراحي استخر و ساخت آن بسيار مهم است. براي طراحي يك مزرعة آبي مي‌بايست به فاكتورهايي توجه داشت از جمله: كيفيت خاك، منبع آب، شوري و جريانان جزر و مدي در مزارع و پرورشگاههاي ساحلي، محل‌هاي تخم ريزي ماهي، شرايط آب و هوايي و … كه ما در اين مقاله تمامي عوامل مهم و تعيين كننده در طراحي و ساخت مزارع آبي را بررسي مي‌كنيم.

فهرست مطالب:
چكيده
طرح و ساخت مزارع آبي
استخرهاي پرورش دور و نزديك از ساحل
اطلاعاتي براي طرح استخرها
كيفيت خاك
منبع آب
شوري و جريانات جزر و مدي در مزارع و پرورش گاههاي ساحلي
محل‌هاي تخم ريزي ماهي و دسترسي به وروديهاي ديگر
طرح و ساخت مزارع آبگير (استخرها)
اندازه و شكل
طرح‌ بندي مزارع
طراحي و ساخت خندق
منبع و زهكشي آب
روش‌هاي ساخت
برنامه و توالي ساخت
مواد ساخت و ساز
مزارع حوضي و نهري
مزارع قفسي
انواع قفس ها و طرح اوليه مزارع قفسي
قفس هاي قابل غوطه ور شدن و حفظ قفس
بندها و حصارها
طرح و ساخت محل هاي تخم ريزي
منبع و تامين آب
بازيافت و باز چرخش آب
تجهيزات محل تخم ريزي
طرح بندي و متعلقات

تعداد مشاهده:
5022
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:79
کیلوبایت


 قیمت:


4,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شیلات

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا


	طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

توضیحات:
طرح توجیه فنی، مالی و
اقتصادی (BP) پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت 80 تن در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.

فهرست مطالب:
خلاصه طرح
مقدمه
توجیه اقتصادی طرح
سرمايه گذاري ثابت طرح
جمع کل هزینه های ثابت
هزینه های جاری طرح
جمع هزينه هاي جاري طرح
سرمايه در گردش
جمع کل سرمایه گذاری طرح
فروش
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي
محاسبه دوره برگشت سرمايه
محاسبه نقطه سر به سر در 100% تولید)
محاسبة كارمزد وام
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات

مناسب برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

تعداد مشاهده:
10421
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 20

حجم فایل:99
کیلوبایت


 قیمت:


1,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل PDF

پایان نامه پروبيوتيك و كاربرد آن در آبزي پروري


	پایان نامه پروبيوتيك و كاربرد آن در آبزي پروري

مقدمه:

پرورش طيور گوشتي در چند سال اخير با توجه به نقش و اهميت خاصي كه در تامين پروتئين حيواني مورد نياز انسان دارد رشد چشم گيري داشته است، در صورتي كه از پرورش سنتي به صنعتي عظيم تبديل شده است.

استفاده از آنتي بيوتيك ها بدليل بوجود آمدن سويه هاي مقاوم و امكان انتقال اين مقاومت به ساير گونه ها به ويژه در سويه هاي مشترك بين انسان و دام، ماندگاري بقاياي دارويي در فرآورده هاي دامي مورد استفاده انسان ها و به هم زدن فلور ميكروبي دستگاه گوارش، مشكلات جديدي در بهداشت عمومي و دامي ايجاد كرده و موجبات نگراني مصرف كنندگان را فراهم ساخته است. هم اكنون در بعضي از كشور ها استفاده از آنتي بيوتيك در خوراك دام و طيور به شدت محدود شده است.
پروبيوتيك ها تركيبات مكروبي زنده اي هستند كه مستقيما جيره دام و طيور اضافه مي شوند و اثر بسيار مطلوبي بر عملكرد و سلامت آنها دارند.استفاده از اين تركيبات در خوراك طيور به صورت بسيار گسترده مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين  ميكروارگانيسم ها نه تنها ايجاد بيماري نمي كنند، بلكه از تكثير و رشد باكتري هاي بيماري زا نيز در دستگاه  گوارش حيوانات جلوگيري كرده و موجب افزايش ميكروفلور مفيد در سيستم گوارش طي شوند استفاده از پروبيوتيك ها به صورت تجاري در كشور در حال گسترش مي باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
1- تعريف اصطلاح پروبيوتيك
1-1 تاريخچه كشف پروبيوتيك
1-2 شناسنامه پروبيوتيك
1-3 عملكرد پرو بيوتيك
1-4 دانش پروبيوتيك
1-5 فوايد پروتيك
1-6 اثرات پروبيوتيك
1-7 مقايسه اصطلاح پروبيوتيك و سين بيوتيك
1-8  جنبه هاي كاربردي پروبيوتيك
1-9 جنبه هاي تكنولوژيكي پروبيوتيك
2- خصوصيات پروبيوتيك
2-1 انتخاب ميكرو ارگانيسم به منظور توليد پروبيوتيك
2-2 عوامل تاثير گذار در تركيب ميكرو فلور گوارشي
2-2-1 دوز و زمان مناسب مصرف پروبيوتيك
2-2-2 مقاومت دارويي 
3- كاربرد پروبيوتيك در آبزي پروري
4- انواع پروبيوتيك
4-1 اليگوساكاريد هاي غير قابل هضم
4-2 خصوصيات اليگوساكاريد ها
4-2-1 ويژگي هاي فيزيكوشيميايي اليگوساكاريد ها
4-2-2 خصوصيات فيزيولوژيكي الگوساكاريد ها
4-3 منابع طبيعي حاوي اليگوساكاريد هاي غير قابل هضم
4-4 توليد صنعتي اليگوساكاريد هاي غير قابل هضم
5- مروري برتحقيقات انجام شده در زمينه كاربرد پروبيوتيك در آبزي پروري
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
6033
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 94

حجم فایل:1,277
کیلوبایت


 قیمت:


30,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شیلات

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

گزارش کارآموزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان


	گزارش کارآموزی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

بخشی از متن:
پرورش موفق و پایدار آبزیان اعم از ماهیان و سخت پوستان بستگی به پیش بینی غذای کافی، روابط زیست محیطی و نیز ملاحظات اقتصادی، تهیه و دسترسی به غذا دارد. امروزه به طور میانگین در حدود یک درصد انرژی، 5 درصد کل پروتئین و 14 درصد پروتئین حیوانی مردم از ماهی تأمین می شود که این ارقام روند صعودی داشته و مصرف آبزیان رو به گسترش است. بازده تبدیل غذا به گوشت در ماهی بسیار بالا است در پرورش ماهی بازده تبدیل پروتئین به پروتئین ماهی (کیلوگرم پروتئین در غذا برای تولید یک کیلوگرم پروتئین ماهی) نسبت به جوجه های گوشتی و سایر حیوانات خونگرم بیشتر است.
از نظر پراکنش جغرافیایی گوشه های مختلف آزاد ماهیان توسط بشر به نواحی دور از زیستگاه طبیعی اصلی انتقال داده شده اند. منشاء نسل قزل آلای رنگین کمان کالیفرنیای آمریکاست ولی در حال حاضر در تمامی نقاط جهان که آب مناسب برای زیست این ماهی وجود دارد، گسترش یافته است. توسعه و ترقی روزافزون پرورش آزاد ماهیان منجر به انتقال ماهی آزاد اقیانوس اطلس از سواحل شرقی آمریکای شمالی به سواحل غربی آن و حتی کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی، تانزانیا و استرالیا گردیده است.

فهرست مطالب:
فصل اول
    
مقدمه    
1- تعریف ماهیان سرد آبی    
2- معرفی ماهی قزل آلای رنگین کمان    
2-1- جایگاه ماهی قزل آلای رنگین کمال در رده بندی جانوری    
2-2- مورفولوژی و اکولوژی ماهی قزل آلای رنگین کمان    
2-3- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش    
2-3-1- دهان    
2-3-2- حلق    
2-3-3- مری    
2-3-4- معده    
2-3-5- روده    
3- شرایط محیطی    
4- تعریف علم تغذیه    
5- مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان    
6- انواع غذاهای مورد استفاده درمزرعه پرورش    
6-1- غذای تر    
6-1-1- ترکیب غذای تر    
6-2- غذای مرطوب    
6-3- غذای خشک    
7- تغذیه بچه ماهیان    
8- مقدار غذادهی    
9- زمان و دفعات غذادهی    
10- کیفیت غذا     
11- روش های تغذیه    
12- فرموله نمودن ترکیبات غذایی    
13- زیست سنجی وتکمیل فرمهای مربوطه    
13-1- فرم بیومتری    
فصل دوم
14- احتیاجات مواد غذایی آزاد ماهیان    
14-1- انرژی لازم در ماهیان و راه های تأمین آن    
14-1-1 احتیاجات انرژی قزل آلای رنگین کمان    
14-2- پروتئینها    
14-2-1- کیفیت پروتئین    
14-2-2- مواد اولیه پروتئین حیوانی و تغذیه ماهی ها    
14-2-2-1- پودر ماهی fish meal    
14-2-2-2- پودر گوشت و خون blood and meat meat    
14-2-2-3- پودر خون blood meat    
14-2-3- مواد اولیه پروتئینی با منشاء گیاهی در تغذیه ماهی    
14-2-3-1 کنجاله تخم پنبه    
14-2-3-2- کنجاله سویا    
14-2-3-3- کنجاله آفتابگردان    
14-2-3-4- کنجاله بادام زمینی:    
14-2-3-5- پروتئین تک سلولی Single cell protein    
15-1- احتیاجات چربی قزل آلا    
16-1- کربوهیدرات ها یا قندها     
17-1- ویتامینها    
18-1- بیماریهای بچه ماهیان    
18-1-1 گرسنگی    
18-1-2- هگزامیتیاز (اکتومیتوس)    
18-1-3- مشکلات آبششی    
18-2- خراشیدن    
18-3- آفتاب سوختگی    
فصل سوم
جدول های غذادهی    
نتیجه گیری    
فهرست منابع

تعداد مشاهده:
2590
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 53

حجم فایل:60
کیلوبایت


 قیمت:


4,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شیلات

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

گزارش کارآموزی سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان


	گزارش کارآموزی سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان

بخشی از متن:
قزل آلاي رنگين كمان جز ماهيان پرورشي است اين ماهي در اواخر قرن نوزدهم ميلادي اهلي شده و به صورت قابل مصرف وقابل عرضه به بازار پرورش داده مي شوند. در حال حاضر ماهي قزل آلا اساسي صنعتي را تشكيل مي دهد كه در حال توسعه است واهميت آن به ويژه در كشورهايي كه قادر به تدارك شرايط ومهيا كردن محيط اب شيرين يا شور براي پرورش آن هستند در حال افزايش است. در پرورش ماهي قزل آلا از هر آبي كه زلال وروشن و داراي دماي مناسب باشد نمي توان براي پرورش استفاده كرد.

فهرست مطالب:
تورگردان احاصه اي
فصل اول: خصوصيات منطقه
مقدمه
1-1 آدرس وموقعيت آب ماهي سرا
1-2 منبع تامين كننده آب ماهي سرا
1-3 محل تامين غذا وتخم ماهي
1-4 ظرفيت توليد استخر
فصل دوم: زيست شناسي ماهي قزل آلا
1-2 زيستگاه قزل آلاي رنگين كمان
2-2 مهاجرت تخم ريزي وتوليد مثل
3-2 نيازمندي هاي محيطي ماهي قزل آلا
فصل سوم: كار در استخر
1-3 شتسشوي استخرها
2-3 ضد عفوني كردن استخرها
3-3 تميز كردن توري ها
4-3 تامين آب حوضچه هاي هنگام كمبود آب و تامين اكسيژن
5-3 غذادهي به ماهي ها
6-3 رقم بندي ماهي ها
7-3 احتياجات غذايي ماهي قزل آلا رنگين كمان
8-3 ارتقاء آبگيري كانالها وسرعت جريان آب در كانالها
9-3 زمان رهاسازي بچه ماهي ها
10-3 بيماريهاي ماهيان
11-3 غذاي ماهيان
12-3 منابع

تعداد مشاهده:
1657
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:107
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته شیلات

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش