ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران


	ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

خلاصه تحقيق:
با توجه به تئوري هاي موجود در زمينه ارزش اوراق بهادار و اينكه قيمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلي جريان هاي نقدي آينده (و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) مي باشد و براي آزمون محتوايي اطلاعاتي سود حسابداري اعلام شده از سوي شركت ها و بررسي ميزان توجه خريداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداري اقدام به انجام اين تحقيق شد.
از ديد سرمايه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشاركت در مالكيت ، اداره امور شركت از طريق اعمال حق راي، نقدينگي دارايي، پوشش در مقابل تورم و معافيت هاي مالياتي ، قابل تامل مي باشد.
هدف اوليه از سرمايه گذاري در سهام شركت ها، همچون بسياري ديگر از فرصت ها و امكانات سرمايه گذاري كسب سود مي باشد . سرمايه گذاري در اوراق سهام ، مشكل تقسيم ناپذيري طرح هاي بزرگ را حل كرده و بورس اوراق بهادار نيز ، سرمايه گذاري در اوراق بهادار را تسهيل مي كند . مشكل ديگر سرمايه گذاري در دارايي هاي فيزيكي يعني قابليت نقدينگي پايين تر، از طريق سرمايه گذاري در اوراق سهام حل مي شود.
در فصل دوم كلياتي در زمينه سود حسابداري، مفاهيم و تئوري هاي موجود در زمينه سود، همچنين خلاصه اي از تحقيقات انجام شده در زمينه بررسي ارتباط بين سود حسابداري و قيمت سهام ارائه گرديد، در زمينه رفتار قيمت سهام نيز مطالبي عنوان گرديد. هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط و همبستگي بين تغيير در سود و تغيير قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 83 – 80 مي باشد.
جهت تحقق بخشيدن به هدف تحقيق ، اطلاعات لازم براي آزمون هاي فرض تحقيق با استفاده از نشريات و نرم افزار تدبير، صحرا، كتابخانه بورس همچنين اطلاعات موجود در ساير بانك هاي اطلاعاتي جمع آوري گرديده و در نهايت 44 شركت به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار اكسل Excel پردازش شده و پس از انجام محاسبات و تشريح روشهاي آماري مورد استفاده در فصل سوم نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و يافته ها در فصل چهارم گزارش گرديد.

فهرست مطالب:
    خلاصه تحقیق
فصل اول
    1-1- مقدمه
    2-1- تعريف موضوع
    3-1- اهميت تحقيق
    4-1- هدف و علت انتخاب موضوع
    5-1- سوابق مربوط
    6-1- فرضيات تحقيق
    7-1- قلمرو مكاني تحقيق
    8-1- قلمرو زماني تحقيق
    9-1- روش تحقيق
    10-1- ساختار تحقيق
فصل دوم
    1-2- مقدمه
    2-2- كليات
    3-2- بازار سرمايه در ايران
    4-2- مزاياي وجود بورس اواق بهادار
    1- از ديدگاه كلان
    2- از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس
    3- از نظر سرمايه گذاران
    5-2- سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات
    6-2- استفاده كنندگان صورتهاي مالي
    7-2- هدفهاي گزارشگري مالي
    8-2- انتخاب نظريه سود
    9-2- استدلال انتخاب نظريه سود
    10-2- مكاتب فكري پيرامون اندازه گيري سود
    11-2- سود تحققي و سود غير تحققي
    12-2- فوايد سود براي سرمايه گذاران
    13-2- حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام
    14-2- تحليل سود
    15-2- پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري
    16-2- قيمتها و سودها
    17-2- ويژگي بازار حقيقي و كامل
    18-2- ارتباط بين سودهاي حسابداري دائمي و سودهاي دائمي كه بعنوان مفهوم ارزيابي مي باشند
    19-2- مروري بر تحقيقات انجام شده ذر رابطه با سود-قيمت
فصل سوم
    1-3- مقدمه
    2-3- انواع روشهاي تحقيق
    3-3- مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي
    4-3- مراحل پژوهش علمي در تحقيق
    1- تعيين هدف
    2- جمع آوري داده ها
    3- تجزيه و تحليل داده ها
    4- بيان يافته ها
    5-3- فرضيات تحقيق
    6-3- تئوري فرضيه تحقيق
    7-3- جامعه آماري
    8-3- نمونه و نمونه گيري
    9-3- نحوه جمع آوري داده ها و روشها و تكنيكهاي آماري و محاسبات آنها
    10-3- آماره تست فرضيات
    11-3- ضريب تشخيص (ضريب تعيين)
    12-3- محاسبه ضريب رگرسيون
فصل چهارم
    1-4- مقدمه
    2-4- تجزيه و تحليل يافته ها
    3-4- ضريب تعيين
    4-4- محاسبه ضرايب رگرسيون و معادله خط آنها
    5-4- بررسي همبستگي بين قيمت و سود نقدي
    1- ضريب همبستگي
    2- نتايج آزمون فرض
    3- ضريب تعيين
    4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسيون
فصل پنجم
    1-5- خلاصه تحقيق
    2-5- ارزيابي نتايج آزمون فرض
    3-5- محدوديت هاي تحقيق
    4-5- پيشنهادات
    5-5- توصيه براي تحقيقات آتي
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1083
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc, ppt

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:206
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word در 84 صفحه و قابل ویرایش
  فایل پاورپوینت در 22 اسلاید و قابل ویرایش

بررسی میزان استفاده مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اختیارات سرمایه گذاران


	بررسی میزان استفاده مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اختیارات سرمایه گذاران

چکیده:
تحقیق حاضر به برسی میزان استفاده مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اختیارات سرمایه گذاری در پروژه ها سرمایه ای می پردازد. استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه ها و دارایی ها مانند روش تنریل جریان نقدی از جمله نرخ بازده داخلی، ارزش فعلی خالص و دیگر روش های قدیمی به توجه به عدم اطمینان موجود در محیط، انعطاف و اختیارات واقعی مدیریتی موجود در سرمایه گذاری ها، به ارزیابی ناقص و غیر واقعی می انجامد،به گونه ایی که استفاده ار این تکنیک های قدیمی بسیاری از ارزش های موجود در سرمایه گذاری را نادیده می گیرند. با توجه به این نارسایی، استفاده از اختیارات سرمایه گذاری می تواند با تعیین ارزس این اختیارات و انعطاف مدیریتی و تاثیر آن در ارزش دارایی ها و باطبع شرکت مورد نظر به ارزیابی بهتر و واقعی تر دارایی ها و پروژه ها کمک می کند.به همین منظور در این تحقیق یک نمونه 126 تایی از مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس را انتخاب نموده و پرسشنامه مورد نظر را بین آنها توزیع نموده و نظر آنها را نسبت به اختیارات سرمایه گذاری در پروژه هاو دارایی های سرمایه ای سنجیده و نتیجه حاصل این بود که مدیران شرکت ها علیرغم نداشتن آشنایی آکادمیک با اختیارات سرمایه گذاری، در عمل از این اختیارات سرمایه گذاری در پروژه ها و دارایی های سرمایه ای استفاده نموده و موجب افزایش ارزش پروژه ها و در نتیجه ی آن افزایش ثروت سهامداران می گردد.و در نهایت هم دو آزمون منطق فازی و AHP برای تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارهای اختیارات سرمایه گذاری به کار گرفته شده و به صورت زیر رتبه بندی می شوند: 1ـ انعطاف پذيري در فرايند و محصول 2- سرمايه گذاري در چند مرحله 3- هزينه استراتژيك 4- فناوري اطلاعات (IT ) 5 – و هزینه تحقیق و توسعه
کلید واژه‎ها: اختیارات سرمایه گذاری، انعطاف پذیری در فرایند و محصول، سرمایه گذاری در چند مرحله، منطق فازی، AHP

فهرست مطالب:
چکیده
فصـل اوّل: کـلّیّـات تحـقیق
1-1 مقدمه    
1-2 بیان مسأله     
1-3 پرسش های تحقیقاتی    
1-3 اهمیت تحقیق    
1-4 اهداف تحقیق    
1-5 قلمرو تحقیق    
1-7 متغیرهای تحقیق    
1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    
1-9 ساختار تحقیق    
فصـل: دوم ادبیات تحـقیق
2-1 مقدمه    
2-2 روش‌هاي ارزيابي سنتي    
2-2-1 مروري بر فرمول‌هاي ارزيابي سنتي    
2-2-1-1 ارزش فعلي خالص    
2-2-1-2 نرخ بازده داخلي    
2-2-1-4 شاخص سودآوري    
2-2-1-5 تحليل حساسيت و شبيه‌سازي- گسترش ارزش فعلي خالص سنتي    
2-2-1-6 شبيه‌ سازي    
2-2-1-7 روش تحليل درخت تصميم‌گيري    
2-3 ايرادهاي وارد بر روشهاي ارزيابي سنتي و مشكلات آنها    
2-4 مفاهيم پايه اختيارات    
2-4-1 اختيارات مالي(تعريف كلي)    
2-4-2 برخي اصطلاحات مربوط به اختيارات    
2-4-3 انواع اختيارات معامله (خريد و فروش)    
2-4-3-1 اختيار خريد    
2-4-3-2 اختيار فروش    
2-5 اختيارات سرمايه‌گذاري    
1-2-5 تاريخچه اختيارات سرمايه‌گذاري    
2-5-2 انواع اختيارات سرمايه‌گذاري    
2-5-2-1 اختيار تأخير    
2-5-2-2 اختيار زمان‌بندي سرمايه‌گذاري يا اختيار زمان تا سررسيد    
2-5-2-3 اختيار توسعه    
2-5-2-4 اختيار پيمان    
2-5-2-5 اختیار تعطیلی موقت و بازگشایی مجدد    
2-5-2-6 اختيار واگذاري به ارزش اسقاطي    
2-5-2-7 اختيار تغيير ورودي‌ها يا خروجي‌ها(مواد عمليات فرايند و يا پروژه)    
2-5-2-8 اختيارات رشد، ارزش استراتژي     
2-6 نكات مورد توجه در اختيارات سرمايه‌گذاري    
2-7 ارزشگذاري اختيارات سرمايه‌گذاري    
2-7-1 اصول ارزشگذاري اختيارات سرمايه‌گذاري    
2- 8 روشهاي قيمت‌گذاري اختيارات مالي و سرمايه‌گذاري(روش پيشرفته)    
2-9 فرمول‌هاي ارزيابي اختيارات    
2-9-1 فرمول قيمت‌گذاري دو جمله‌اي (يك دوره‌اي)    
2-9-2 فرمول قيمت‌گذاري درخت دوجمله‌اي(چند دوره‌اي)    
2-9-3 فرمول قيمت‌گذاري اختيارات بلك- شولز (1973)    
2-9-3-1 فرضيات مدل بلك- شولز جهت قيمت‌گذاري اختيارات    
2-9-3-2 مدل بلك-شولز: قيمت‌گذاري اختيار اروپايي سهام بدون پرداخت سود    
2-9-3-3 تحليل بلك- شولز    
2-10 هزینه استراتژیک    
2-10-1 انعطاف‌پذيري    
2-10-2 برگشت‌ناپذيري    
2-10-3 انعطاف مديريتي    
2-11 فناوري اطلاعات (IT)    
2-12 سرمایه گذاری به صورت مرحله ای    
2-13 ترکیب در روندادها ( فرایند )و بروندادها ( محصولات)    
2-14 سرمايه‌گذاريهاي تحقيق و توسعه    
2-14-1 ارتباط سرمايه گذاري هاي تحقيق وتوسعه وكاربرد اختيارات سرمايه گذاري    
2-14-2 قيمت گذاري پروژه تحقيق وتوسعه بااستفاده از فرمول قيمت گذاري دوجمله اي    
2-15 مفروضات تحقیق    
2-16 پیشینه تحقیق    
2-17 منطق فازی    
2-17-1 متغیر های زبان شناختی    
2-17-2 اجزای ابتدایی و اصول اولیه  تئوری مجموعه فازی    
2-17-3 رتبه بندي فازي    
2-17-3-1رتبه بندي براساس مقايسه مقادير غير فازي سازي شده    
2-17-3-2 رتبه بندي براساس مقايسه گزينه ها با مجموعه (هاي) فازي شاخص    
2-17-3-3 رتبه بندي براساس مقايسه زوجي گزينه ها    
2-18 روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (AHP)    
فصـل سوم: روش های تحـقیق
3-1 مقدمه    
3-2 جامعه آماری    
3-3 نمونه گیری    
3-4 حجم نمونه    
3-5 مقیاس اندازه گیری    
3-6 روایی و پایایی    
3-6-1 روایی پرسشنامه    
3-6-2 پایایی پرسشنامه    
3-7  گردآوری داده ها    
3-7-1 طراحي پرسشنامه    
فصـل چـهارم: تجـزیه و تحـلیل اطلاعات
4-1 مقدمه    
4-2 تجزیه وتحلیل اطلاعات    
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه    
5-2 نتایج حاصل از فرضیات    
5-3 پیشنهادها    
5-4 محدودیت های و موانع تحقیق    
منابع و ماخذ    
منابع فارسی
منابع لاتین
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها

چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده:
1022
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 145

حجم فایل:1,325
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های حسابداری و اقتصاد

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاورپوینت ریسک کنترل


	پاورپوینت ریسک کنترل

بخشی از متن:
خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب  درباره صورت های مالی است. موضوع ارزیابی خطر حسابرسی و تاثیر آن در افزایش قابلیت اعتماد اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی از چنان اهمیتی بر خوردار است که انجمنهای حرفه ای پیشگام چون انجمن حسابداران رسمی آمریکا، انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، فدراسیون بین المللی حسابداران و موسسات حسابرسی بزرگ بطور جدی و پیگیر به موضوع خط حسابرسی پرداخته اند.

فهرست مطالب:
خطر حسابرسی
خطر کنترل
اهداف شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل
شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی در مرحله برنامه ریزی
برآورد اولیه از خطر کنترل
برآورد اولیه از خطر کنترل طبق جداول
شناخت اوليه سيستم كنترل داخلي  و برآورد (CR) اوليه
شناخت سیستم های حسابداری وکنترل داخلی وبرآورد خطر کنترل (نهایی)
ارزيابي سيستم كنترل داخلي چرخه حقوق و دستمزد
تعیین خطر کنترل مانده حسابها و گروه معاملات عمده

تعداد مشاهده:
1130
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.ppt

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:543
کیلوبایت


 قیمت:


1,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل پاورپوینت و قابل ویرایش

كد گذاري حسابها در حسابداري


	كد گذاري حسابها در حسابداري

بخشی از متن:
حسابهای یک واحد تجاری بر حسب ماهیت ، اهمیت اقلام تشکیل دهنده، میزان گردش طی دوره ، عرف جاری حسابداری و اهمیت گزارش دهی طبقه بندی می کنند و به منظور ایجاد سهولت در شناخت و ارتباط حساب ها و همچنین مکانیزه کردن آن، شماره گذاری می شوند.
معمولا برای هر یک از حساب های واحد های تجاری، از یک شماره رمز، علامت اختصاری (کد) استفاده می شود. تعیین شماره یا کد حساب، به تسریع امور مربوطه، ثبت و نگهداری و شناسایی حساب ها، کمک فراوان می کند و در کنترل حساب های یک واحد تجاری و شکل دهی به سیستم حسابداری، نقش به سزایی دارد.
اصولا شماره گذاری، نخستین گام در راه بر قراری نظم معنی دار در سیستم های اطلاعاتی بشمار می رود. زیرا اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی با شماره (کد) شناخته، ضبط، ذخیره و بازیابی می شوند.

فهرست مطالب:
شماره گذاری حساب ها    
تعریف کد گذاری    
هدف    
کد گذاری به روش اعداد    
الف) گروه حساب    
ب) حساب های کل    
پ) حساب های معین    
ت) حساب های تفصیلی    
رایانه و نحوه استفاده از کدها    
1) کدینگ ثابت    
2) کدینگ چرخشی    
کدگذاری و ریاضی    

تعداد مشاهده:
1200
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل:154
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی سيستم حسابداري مخابرات


	بررسی سيستم حسابداري مخابرات

مقدمه:
اين دستاور كه در اختيار شماست در مورد سيستم حسابداري مديريت مخابرات شهرستان ماهشهر مي باشد. كه خود اين سيستم داراي چند شاخه مي باشد از جمله حقوق و دستمزد دريافتها پرداختها امور دفتري صدور اسناد و غيره كه توضيحاتي در مورد انان در صفحات بعد مشاهده خواهيد كرد.
علاوه بر موضوع حسابداري شركت مخابرات در مورد واحد معاملات و قراردادهاي شركت مخابرات و واحد ابونمان كه از حساسيت فوق العاده اي در شركت مخابرات دارد بحث شده است. نحوه جمع اوري گزارش بصورت پرسش از واحدهاي مربوطه و تجربه كاري كه در طي دوره كار اموزي در تابستان گذشته بدست اورده بودم گرد اوري شده است.
نحوه طرح كردن پرسش ها از واحدهاي مربوطه كه يكي از عمده ترين مشكلات براي تهيه گزارش من بوده و اين به خاطر مطابقت نداشتن سيستم حسابداري مخابرات يا دروس دانشگاهي و پيچيدگي كارهاي اداري است چون سيستم حسابداري كه مخابرات از ان استفاده مي كند تركيبي از دروس دانشگاهي بوده (حسابداري شركتها- حسابداري دولتي و اصول حسابداري) در صورتي كه ما انها را بصورت تفكيكي در دانشگاه گذرانده ايم- و مي بايست موقع پرسش كاركرد حسابداري شركتها و حسابداري دولتي و اصول حسابداري را درذهن خود مجسم كنيم.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه ي سيستم مخابراتي در شهرستان ماهشهر
چارت سازمانی مدیریت مخابرات
حسابداری
بودجه
درآمدها
هزینه ها
حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق
سنوات
فوق العاده شغل
ترمیم حقوق
کمک هزینه عائله مندی
حق اولاد
فوق العاده بدی آب و هوا
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 
فوق العاده محل خدمت
فوق العاده نوبت کاری (حق شیفت)
پاداش و عیدی کارکنان
کمک هزینه فوت
کمک هزینه ازدواج
فوق العاده سختی شرایط محیط کار
مرخصی ها
کسورات
مالیات
سایر کسورات  
ثبت حقوق             
واحد امور اداری
واحد صدور اسناد
واحد حسابداری اموال
واحد پرداخت ها
واحد دریافت ها
قراردادها و معاملات شرکت
واحد آبونمان
نتیجه گيري

تعداد مشاهده:
1636
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:28
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی مالی و حسابداری سیستم انبارداری اداره راه و ترابری


	بررسی مالی و حسابداری سیستم انبارداری اداره راه و ترابری

بخشی از متن:
هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمانهای دولتی و چه در بخش خصوصی تامین و نگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است. بطوری که اگر مواد و لوازم مورد نیاز به موقع تهیه و در دسترس واحد مصرف کننده قرار داده نشود، در گردش کار و فعالیت های آن اداره وقفه ایجاد می گردد.
انبارداری عبارتست از کلیه فعالیت های مربوط به تهیه و نگهداری و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب و مدیریت انبارداری نیز برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات انبارداری است. همچنین وظایف انباردار بشرح زیر است:
1- برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود.
2- همکاری و مساعدت در خرید و تامین کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده.
3- نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دسنورالعمل های سازمان اجرای وظایف فوق مطابق با اصول و ضوابط صحیح انبارداری، موجبات تسریع در انجام امور سازمان و تولید بی وقفه مرغوب و صرفه جویی و کاهش هزینه های تولید را موجب شده و بنیه مالی (سازمان) را تقویت می نماید.
اجرای قوانین و دستورالعمل های سازمان در کلیه امور خصوصا انبارداری که جنبه مالی دارد لازم الاجرا است و عدول از آن کیفر به همراه دارد. گرچه کهولت مقررات و عدم تطابق آنها با دنیای صنعتی امروز موجبات کندی کار را فراهم می نماید ولی در پی اصلاح و نوسازی آن همواره باید تلاش نمود.
اگر سیستم انبار صحیح بنا شود تمام بخشهای دیگر به راحتی با انبار ارتباط اطلاعاتی و موجودی خواهد داشت اهم واحدهای درگیر با انبار عبارتند از حسابداری مالی که ارتباطی سیستماتیک با انبار دارد.

فهرست مطالب:
مقدمه       
هدف و اهمیت از استقرار کد سیستم انبار      
فرمهای مورد نیاز انبار       
برگ درخواست خرید       
برگ سفارش خرید       
برگ ارسال و تحویل کالا       
حواله انبار محصول       
برگ برگشت کالا به انبار        
برگ رسید موقت       
برگ رسید دائم       
برگ رسید و تحویل مستقیم      
کارت حساب انبار       
کارت سفارش انبار       
برگ برگشت خرید      
برگ تحویل اقساط       
جواز خروج       
برگ کالای امانی ارسالی      
برگ برگشت کالای امانی ارسالی       
برگ کالای امانی دریافتی      
برگ برگشت کالای امانی دریافتی       
صورت شمارش موجودی ها      
برگ کنترل اسناد      
مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از انبار      
مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا      
ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاهای مجاز لازم        
چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارک مورد نیاز      
کنترل بین مدارک انبار و مدارک حسابداری     
نمودارهای سازمانی      

تعداد مشاهده:
1896
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل:31
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی سيستم حسابداري حقوق و دستمزد شركت پاژ پارس


	بررسی سيستم حسابداري حقوق و دستمزد شركت پاژ پارس

تاريخچه:
اين تحقيق در رابطه با شركت بسته بندي پاژپارس مي باشد كه اندك زماني از تاسيس اين شركت مي گذرد كه ساخت آن در سال 82 شروع و در سال 83 به بهره برداري رسيده است و پرسنل آن 104 نفر مي باشد و محل كارخانه در شهرك صنعتي چناران كيلومتر 50 مشهد مي باشد و دفتر مركزي آن واقع در مشهد بلوار خيام, خيام 10, نبش زنبق مي باشد كه در اين دفتر 10 نفر حضور دارند. در شركتهاي خصوصي به استثناء مديري و مديران آن بقيه پرسنل آن كارگر مي باشند اما در شركتهاي دولتي به اين اشخاص كارمند گويند و اين تفاوت بين شركتهاي خصوصي و دولتي مي باشد و هدف از تاسيس آن ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي نيروي فعال جامعه و خود مي باشد.

فهرست مطالب:
تاریخچه
اهمیت شناخت قوانین و مقررات
2ـ1 کارگر چه کسی است؟
3ـ1 کارفرما چه کسی است؟
4ـ1 کارگاه چه محلی است؟
5ـ1 قرارداد کار چیست؟
6ـ1 تعلیق قرارداد کار چیست؟
7ـ1 جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار
8ـ1 خاتمه قراردادکار
9ـ1 جرائم و مجازاتها
10ـ1 مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی
11ـ 1 شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی
12ـ غرامت دستمزد ایام بیماری
1ـ12ـ1ـ شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری
2ـ12ـ 1 ـ نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام بیماری
13ـ1ـ کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان
14ـ1 مقرری بیکاری
1ـ14ـ1 مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
15ـ کمک هزینه ازدواج
1ـ15ـ1 شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج
حسابداری حقوق و دستمزد
1-2 حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر
2ـ2 مزد یا حقوق چیست؟
3ـ2 مدت کار و مدت اضافه کاری چیست؟
4ـ2 نوبت کاری
5ـ2 شب کاری
6ـ2 حق اولاد
7ـ2 حق خواربار و مسکن
8ـ2ـ مأموریت
9-2 ایاب و ذهاب و کمکهای غیرنقدی
10-2تعطیلات و مرخصی ها
11ـ2 عبدی و پاداش پایان سال:
12-2 کسور قانونی چیست؟
1ـ12ـ2ـ مالیات
2ـ12ـ2ـ حق بیمه های اجتماعی
1ـ2ـ12ـ2ـ دفترچه‌ی بیمه
2ـ2ـ12ـ2ـ مستمری بازنشستگان
3ـ2ـ12ـ2ـ انواع بیمه
13ـ2ـ صورت دستمزد (حقوق و مزایا) چیست؟
14ـ2ـ نحوه‌ی تنظیم فرم بیمه
15ـ2 جریمه دیرکرد کسور قانونی
16ـ2 نحوه محاسبه مالیات حقوق بر اساس جدول مالیاتی
17-2 کسور توافقی چیست؟
نحوه‌ی پرداخت حقوق و دستمزد
1ـ3ـ قسمت های مختلف یک کارگاه یا شرکت
1-1-3 قسمت کارگزینی
2ـ1ـ3 قسمت زمان سنجی
3ـ1ـ3ـ قسمت ثبت اوقات کار
4ـ1ـ3 قسمت برنامه‌ریزی
2ـ3 دفاتر روزنامه، کل و معین چیست؟
1ـ2ـ3 دفتر روزنامه
2ـ2ـ3 دفتر کل
3ـ2ـ3 دفتر معین
3ـ2ـ3 لیست حقوق چگونه تنظیم می شود؟
4ـ3 روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل
ثبت هزینه حقوق در حسابها
ضمیمه (1): اطلاعات کارگاههای تقویم شده توسط تامین اجتماعی
ضمیمه (2): اطلاعات بانک های پرداخت کننده حقوق کارکنان
ضمیمه (3): اطلاعات محل های خدمت کارکنان
ضمیمه (4): اطلاعات انواع وام ها و کسورات وام های خاص کارکنان
ضمیمه (5) : مشخصات فردی کارکنان در تاریخ ….
ضمیمه (6): مشخصات محل سکونت کارکنان در تاریخ …..
ضمیمه (7): مشخصات استخدامی کارکنان در تاریخ …..
ضمیمه (8): اطلاعات سایر مزایای ماهیانه مستمر کارکنان در تاریخ ….
ضمیمه (9) : مشخصات سوابق مالی کارکنان در تاریخ …..
ضمیمه (10): مشخصات سوابق مالی میان دوره ای کارکنان در تاریخ …..
ضمیمه (11): مشخصات متفرقه کارکنان در تاریخ ………..
ضمیمه (12) : مشخصات بدهی ها و اقساط کارکنان در تاریخ

تعداد مشاهده:
1569
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 49

حجم فایل:35
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی مالی حقوق پايه و فوق العاده هاي كارمندان


	بررسی مالی حقوق پايه و فوق العاده هاي كارمندان

مقدمه:
منظور از تهيه و تدوين اين دستور العمل شناخت كليه پرداختها اعم از حقوق پايه، فوق العاده ها  مزايا و پاداش كارمندان ايراني و خارجي مي باشد.

فهرست مطالب:
بخش اول: حقوق پايه و فوق العاده هاي كارمندان    
 
مقدمه      
اهداف و مزاياي سيستم      
روش مكانيزه فوق العاده ها       
فواصل زماني پرداخت فوق العاده ها      
انتقال اطلاعات      
ضمائم (حقوق پايه)      
مقررات مربوط به مرخصي كارمندان      
بخش 1-2 : وام ها      
مقدمه      
مزاياي وام ها      
تبادل اطلاعات      
بخش 1-3 : فصل استخدام      
محاسبه فوق العاده بدي آب و هوا      
محاسبه فوق العاده ويژه      
بخش دوم: خالص حقوق     
نحوه محاسبه بازنشستگي و بيمه     
نحوه محاسبه پس انداز     
ماليات بر درآمد     
نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حقوق     
محاسبه خالص حقوق     
اقلام صورت حساب حقوق     
حسابداري حقوق     
اهداف و مزايا     
عمليات حسابداري     
بخش سوم: محاسبه دستمزد كارگران    
نحوه تهيه برگ حضور و غياب و ارسال به واحد ها      
افزايش و كاهش دستمزد كارگران      
بخش چهارم: تعديلات ايام دستمزد كارگران     
نحوه تكميل برگ تعطيلات ايام دستمزد     
بيماري كارگران     
محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري     
بخش پنجم: مرخصي كارگران     
نحوه محاسبه دستمزد ايام مرخصي     
فرمول محاسبه نوبتكاري روزهاي مرخصي     
بخش ششم: بازخريد مرخصي     
محاسبه بازخريد مرخصي     
بخش هفتم: فوق العاده ها     
كليات     
بخش هشتم: جداول انواع فوق العاده هاي نوبتكاري     
بخش نهم: فوق العاده مسكن     
بخش دهم: فوق العاده ترميم درآمد     
بخش يازدهم: فوق العاده عائله مندي  
   
بخش دوازدهم: ماليات      
نواحي محروم و دور افتاده كشور     
بخش سيزدهم: حق بيمه تأمين اجتماعي     
گروه بندي كارگران- محاسبه حالات ويژه      
روش گرد كردن مبلغ دستمزد خالص      
عمليات سيستم دستمزد كارگران      
بخش چهاردهم: ويراي مقابله اي      
بخش پانزدهم: بودجه      
اصول بودجه     
رفتار و چگونگي تشكيل شماره حسابها     
بخش شانزدهم: چگونگي رمز واحد / شركت     
بخش جدول انواع حسابهاي هزينه هاي جاري     
شرح انواع حسابهاي هزينه هاي جاري     
بخش هفدهم: فرم ها و اسناد      
سند پرداخت      
رسيد وجه      
سند روزنامه      
اعلاميه بدهكار      
اعلاميه بستانكار      
حسابداري مالي      
بخش هجدهم: انواع حسابها و تايپها     
بخش نوزدهم: گزارشهاي پيمانكاران     
انواع گزارشهاي پيمانكاران  
بخش بيستم: حسابداري     
موجودي كالا     
نتيجه گيري و پيشنهاد

تعداد مشاهده:
906
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل:52
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی سیستم مالی و حسابداري صنعت برق


	بررسی سیستم مالی و حسابداري صنعت برق

بخشی از متن:
حسابداري صنعت برق به معناي علمي و فراگير آن تحت عنوان «روش متحد الشکل حسابداري» در فروردين ماه 1346 از سوي وزارت نيرو تدوين و با استعانت و نظارت مستقيم کارشناسان مالي وزارت نيرو در شرکتها و سازمان هاي برق ايران که در کار توليد، انتقال و توزيع فعاليت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طي سالهايي که از اجراي اين روش حسابداري مي گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره اي اضافات حذف، برخي مسائل ايضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقايق چندي نيز به متن سابق الذکر افزوده گرديد و اينکه حاصل کار در شکل کنوني در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادي که به نحوي در شرکت هاي برق با موضوعات مالي سروکار دارند گذارده مي شود.
با اينکه حسابداري برق در اصول کلي و متنوع با ديگر رشته هاي حسابداري اعم از عمومي، بازرگاني و صنعتي داراي وجوه اشتراک مي باشد، با اين همه مسائل و نکاتي در اين روش وجود دارد که خاص حسابداري صنعت برق مي باشد.
نتيجه مطلوب که اين روش حسابداري در جستجوي آن است تحصيل گردد. باشد که اصحاب مالي و خبرگان اهل حساب در صنعت برق با الهام از انقلاب اسلامي و رهنمودهاي داهيانه رهبريت انقلاب و نيز کوشش در جهت ارتقاء کيفي وظائف محوله سهم خويش را در امر تحقق اهداف و آرمان هاي اقتصادي جامعه اسلامي ايران به نحو شايسته و بايسته ادا نمايند.

فهرست مطالب:
مقدمه    
1- دفاتر و سوابق    
2- شماره گذاري حسابها    
3- دوره حسابداري    
4- پرسش و تفسير    
5- متن حسابها    
6- اقلام معوقه    
7- اقلام مميزي نشده    
8- توزيع حقوق و هزينه هاي كاركنان    
9- ذخيره هاي عملياتي    
10- مدارك و سوابق    
تأسيسات برق    
سرمايه گذاريها و وامها    
دارائي هاي جاري    
صندوق    
تنخواه گردان    
اسناد دريافتني    
حسابهاي دريافتني مشتركين    
ساير حسابهاي دريافتني    
پيش پرداخت هاي پيمانهاي خريد    
محاسبه و ثبت ارقام مربوط به مواد و مصالح بازيافتي    
هزينه هاي توزيع نشده انبار    
خسارات فوق العاده اموال    
سرمايه گذاري دولت    
وام ها و سپرده هاي ثابت دريافتي از مشتركين    
بدهي به شركت ها و مؤسسات تابع وزارت نيرو    
سپرده هاي تضميني مشترکين    
اهدائي براي احداث و توسعه تأسيسات    
درآمد هاي عملياتي شركت    
درآمد عمليات     
هزينه فروش كالا، خدمات و كارهاي قراردادي    
طبقه بندي تأسيسات برق از تاريخ اجراي سيستم حسابداري    
اجزاء تشکيل دهنده هزينه هاي ساختماني    
هزينه پيمانكار    
مهندسي، نظارت و امور اداري    
روش دستور كار و نحوه ثبت و نگاهداري كارتهاي اموال تأسيسات    
محاسبه هزينه هاي افزايش ها و بركناري هاي واحدهاي اموال    
انتقال اموال    
تأسيسات انتقال و توزيع نيرو در اين سيستم حسابداري    
خريد تأسيسات برق    
دارائي هاي غيرمشهود    
دستورالعمل درآمد عمليات    
فروش برق    
فروش برق خانگي    
فروش برق تجاري    
فروش صنعتي    
فروش برق کشاورزي    
ساير فروش هاي برق    
ساير هزينه هاي مربوط به تأمين نيروي برق    
برق خريداري شده    
هزينه هاي حساب مشتركين    
عمليات    
901- نظارت و سرپرستي    
902- هزينه هاي قرائت كنتور    
903- هزينه هاي نگهداري حساب مشتركين وصول بهاي برق    
هزينه هاي متفرقه فروش    
بيمه اموال    
تعمير و نگهداري تأسيسات عمومي    
سيستم تاتا     
بودجه و اعتبارات     
بودجه سرمايه اي     
واحد بودجه و اعتبارات    
پانچ قبوض    
حسابدار مسئول     
سيستم تامين اعتبار و حسابدار هزينه     
حسابدار جمع دار و سيستم اموال     
حسابداري تاسيسات و گردش يک پروژه      
ثبت هاي مربوط به انتخاب پيمانکار و اجراي پروژه     
حسابدار تاسيسات     
حسابدار درآمد     
دايره حقوق و دستمزد     
مراحل تهيه ليست حقوق و دستمزد     
دانستنيهاي محاسبات حقوق و مزايا     
سند گردش انبار     

تعداد مشاهده:
1559
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 59

حجم فایل:332
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی نسبت های مالی تعهدی و نقدی


	بررسی نسبت های مالی تعهدی و نقدی

چکیده:
این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد. اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند، لیکن ارائه انان در کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی و نسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
فرضیه
متغییرها
مفاهیم اساسی
اهداف صورتهای مالی
تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی
اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی
مفاهیم و تعریف وجوه نقد
ماهیت صورت جریانهای نقدی
مزایای صورت جریانهای نقدی
فعالیتهای عملیاتی
فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تحلیل و صورتهای مالی
ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
نسبتهای مالی
ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام
شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد
محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی
محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی
جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی
محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی:
روش تحقیق
ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات
چگونگی گرد آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است
اندازه گیری متغیرها
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
1656
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:150
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش