بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری


	بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

چکیده:
کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج ديجيتال اندازه گیری شد.
داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتي كه بين ساير ويژگي ها و تعادل رابطه معني داري مشاهده نشد. همچنين در ساير شرايط ايستادن (پاها در يك راستا و ايستادن روي يك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .
 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسي ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در اين جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با اين وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.
کلیدواژه ها:  آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا                             

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق

1-1) مقدمه
1-2) بیان مسأله
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1) هدف کلی
1-4-2) اهداف اختصاصی
1-5) فرضیه های تحقیق
1-6) پیش فرض های تحقیق
1-7) محدودیت های تحقیق
1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی
1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
2-2) مبانی نظری تحقیق
2-2-1) کنترل پوسچرال
2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر
2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا
2-2-4) راست قرار گرفتن بدن
2-2-5) تون عضلانی
2-2-6) تون پوسچرال
2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن
2-2-8) راهبردهای فعال
2-2-9) تعادل قدامی- خلفی
2-2-10) راهبرد لگن
2-2-11) راهبرد گام برداشتن
2-2-12) تعادل داخلی- خارجی
2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی
2-2-14) بیومکانیک های تعادل
2-2-15) فیزیولوژی تعادل
2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل
2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل
2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل
2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل
2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل
2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن
2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف
2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی
2-5) ارزیابی ترکیب بدنی
2-5-1) شاخص توده بدن
2-5-2) درصد چربی
2-6) تیپ بدنی
2-6-1) فربه پیکری
2-6-2) عضلانی پیکری
2-6-3) لاغر پیکری
2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل
2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران
2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
3-2) نوع تحقیق
3-3) جامعه آماری
3-4) نمونه آماری
3-5) متغیرهای تحقیق
3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی
3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا
3-8) دستکاری دشواری تکلیف
3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1) مقدمه
4-2) بررسی توصیفی داده ها
4-3) آزمون فرضیه های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه
5-2) خلاصه تحقیق
5-3) تفسیر نتایج
5-4) نتیجه گیری
5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین
فهرست منابع
فهرست شكل ها
فهرست جداول
پیوست

تعداد مشاهده:
792
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 152

حجم فایل:11,341
کیلوبایت


 قیمت:


8,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بروشور ورزش فوتبال


	بروشور ورزش فوتبال

بخشی از متن:
در بازی‌ فوتبال دو تیم در مقابل هم بازی می‌کنند و هدف وارد کردن توپ به دروازه‌ی حریف است. هر تیم‌ای که بیش‌ ترین گل را به حریف بزند برنده‌ی بازی است.
در این بازی هر تیم دارای ۱۱ بازیکن است که یکی از آن‌ها در دروازه قرار می‌گیرد و بقیه با توجه به استراتژی‌ بازی در نقاط مختلف زمین قرار می‌گیرند. در تقسیم‌بندی‌ دقیق، بازیکن‌ها با توجه به مکان قرارگیری‌شان در زمین به مدافع، هافبک و مهاجم تقسیم می‌شوند.
داوری مسابقات فوتبال به عهده‌ی چهار داور است. یکی از داوران که به نام داور وسط معروف است که در زمین فوتبال هم‌راه با بقیه‌ی بازیکنان حرکت می‌کند، دو کمک‌داور نیز در کناره‌های زمین قرار می‌گیرند و داور چهارم نیز بیرون زمین است.

فهرست مطالب:
محوطه دروازه (گل)
محوطه جريمه (پنالتى)
ميله هاى پرچم
قوس كرنر
دروازه ها
بازی فوتبال
قوانین فوتبال
زمین فوتبال
  اندازه ها
علامت گذارى زمين

تعداد مشاهده:
865
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل:2,456
کیلوبایت


 قیمت:


2,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان، دانش آموزان و استفاده تبلیغاتی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی اثرحداقل دوسال تجربه در ورزش والیبال برهوش هیجانی و خودکارآمدی دانش آموزان پسر


	بررسی اثرحداقل دوسال تجربه در ورزش والیبال برهوش هیجانی و خودکارآمدی دانش آموزان پسر

چکیده:
هدف از این مطالعه علی- مقایسه ای بررسی اثر حداقل دو سال تجربه بازی والیبال در سطح آموزشگاه بر خودکارآمدی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر سیزده تا هجده ساله بود. از صد و بیست شرکت کننده در دسترس (60 والیبالیست و 60 غیر والیبالیست) خواسته شد تا پرسشنامه خودکارآمدی شرر و هوش هیجانی سیبریا شرینگ را به دقت پاسخ دهند. پس از بررسی نرمالیته داده با استفاده از آزمون شاپیرو- ویلک و با استفاده از آزمون های آماری یومان- ویتنی و تی مستقل داده ها پردازش شد(0.05 P≤). نتایج حاکی از آن بود که اثر حداقل دو سال تجربه والیبال در سطح آموزشگاهی بر مولفه های خودکارآمدی و هوش هیجانی معنادار است.  به نظر می رسد ورزشی چون والیبال به سبب این که افراد را در شرایط مختلف تلاش، پیروزی، شکست، ارتباط با دیگران، احترام به نظر داور و مربیان قرار داده است، توانسته است سبب تقویت مولفه های خودکارامدی و هوش هیجانی شود.
کلمات کلیدی: ورزش والبیال، خودکارآمدی، هوش هیجانی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
عصر كنوني مقدمه    
بیان مسئله    
ضرورت تحقیق    
اهداف تحقیق    
فرضیه های تحقیق    
قلمرو تحقیق    
پیش فرض های تحقیق    
تعریف واژه ها واصطلاحات    
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری    
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق    
نوع تحقیق    
جامعه و نمونه آماری    
متغیرهای تحقیق    
ابزارهای اندازه گیری    
ابزاراندازه گیری خودکارآمد    
ابزارهای اندازه گیری هوش هیجانی    
روش های آماری    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون شاپيرو – ويلك برای بررسی نرمال بودن    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق    
بحث و نتیجه گیری    
پیشنهادات برخاسته از مطالعه    
پیشنهادات برای مطالعات آینده    
منابع    
چکیده لاتین

تعداد مشاهده:
1876
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 74

حجم فایل:143
کیلوبایت


 قیمت:


30,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی، علوم ورزشی و روانشناسی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

تجزیه و تحلیل فعالیت الکترومیوگرافی عضلات شانه


	تجزیه و تحلیل فعالیت الکترومیوگرافی عضلات شانه

چکیده:
کمربند شانه ای خصوصا مفصل شانه از پیچیدگی زیادی برخوردار است. به‌دلیل ویژگی آناتومیکی خاص در اکثر وضعیت ها این مفصل در حالت بی‌ثبات تری نسبت به سایر مفاصل قرار می‌گیرد به همین دلیل آسیبهای این مفاصل از شیوع بالاتری برخوردار است. بخش قابل توجهی از ثبات این مفصل توسط انقباض عضلات شانه تامین می‌گردد از همین روی شناسایی مکانیزم انقباض عضلات شانه و الگوی فعالیت این عضلات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. فعالیت‌های حرکتی این مفصل در قالب دو زنجیره حرکتی باز و بسته قابل تقسیم است. هدف از اجرای این تحقیق مقایسه شدت و الگوی فعالیت عضلات شانه در پرس سینه (زنجیره باز) و شنا سوئدی (زنجیره بسته) بود. روش اجرا: 10 زن ورزشکار 20 تا 30 ساله بصورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از دستگاه EMG،MA300، 16 کاناله فعالیت عضلات دوسر بازویی، سه سربازویی، دلتوئید قدامی و میانی، ذوزنقه فوقانی و سینه ای بزرگ طی اجرای حرکات پرس سینه  و شنا سوئدی اندازه‌گیری شدند.  فرکانس داده برداری 2000 هرتز با فیلترهای میان گذر 500-10 و فیلتر برق شهری 50 هرتز بود. روش آماده سازی پوست و الکترود گذاری بر مبنای توصیه انجمن اروپایی الکترومیوگرافی انجام شد. پرس سینه با وزنه های 40% و 60%  وزن بدن و شنا سوئدی بدون وزنه و با 10% وزن بدن اجرا شدند. هر حرکت 5 بار تکرار و میانگین آنها در محاسبات به‌کار گرفته شد. RMS تمام سیگنالهای الکترومیوگرافی نسبت به RMS ماگزیمم یک تکرار بیشینه ایزومتریک همسان سازی شد. از آزمون T وابسته P<0/05  برای مقایسه آماری استفاده شد. نتایج نشان دادند که شدت فعالیت عضلات سه سر بازویی، دلتوئید قدامی، سینه ای بزرگ در پرس سینه و شناسوئدی بیش از سایر عضلات بوده است. شدت فعالیت عضله سه سر بازویی در حرکت پرس سینه بیش از سه سر بازویی در شنا سوئدی بود. افزایش وزنه ضمن افزایش شدت فعالیت موجب تغییر الگوی فعالیت عضلات نیز می گردد. نتیجه نهایی: در هر دو زنجیره باز و بسته شدت فعالیت عضلات سه سر بازویی، دلتوئید قدامی و سینه ای بزرگ بیش از سایر عضلات بود. با افزایش بار فعالیت عضله دوسر بازویی در زنجیره باز و ذوزنقه فوقانی در زنجیره بسته افزایش یافتند.
کلید واژه ها: زنجیره باز و بسته، الکترومیو گرافی، کمربند شانه ای، روتیتور کاف، RMS

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 سابقه و ضرورت انجام پژوهش
1-4 هدف تحقیق
1-5 متغیرها
1-5-1 متغیرهای وابسته
1-6 فرضیات تحقیق
1-7 روش تجزیه تحلیل داده‌ها
1-8 روش انجام تحقيق
1-9 محدوديت تحقيق
1-10 واژگان کلیدی
فصل دوم: پيشينه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 آناتومی شانه
2-2-1 استخوان کتف
2-2-2 استخوان ترقوه
2-2-3 استخوان بازو
2-3 عملکرد آناتومی کمپلکس شانه
2-3-1 مفصل جناغی- ترقوه ای (Sternoclavicular)
2-3-2 مفصل آخرمی ترقوه ای (Acromioclavicular)
2-3-3 مفصل دوری بازویی (Glenohumeral )
2-3-4 مفصل سینه ای کتفی (Scapulothoracic)
2-4 ساختمان  لیگامنتی
2-4-1 رباط های مفصل آکرومیوکلاویکولار
2-5 عضلات کمربند شانه
2-5-1 عضلات چرخش دهنده شانه (Rotator cuff)
2-5-2 عضله فوق خاری(Supraspinatus):
2-5-3 عضله تحت خاری – گرد کوچک (Infraspinatus – Teres Minor):
2-5-4 عضله تحت کتفی (Subscapularis)
2-5-5 عضله دندانه ای قدامی (Serratus Anterior)
2-5-6 عضله دالی (Deltoid)
2-5-7 عضله غرابی- بازویی(Coracobrachialis)
2-5-8 عضله دوسر بازویی (Biceps)
2-5-9 عضله سه سر بازویی (Triceps)
2-5-10 عضله سینه ای بزرگ (Pectoralis Major)
2-5-11 عضله پشتی بزرگ (Latissimus Dorsi)
2-5-12 گرد بزرگ (Teres Major)
2-5-13 عضله ذوزنقه ای (Trapezius)
2-5-14 عضله متوازی الاضلاع (Rhomboids)
2-6 محور های حرکتی مفصل شانه:
2-6-1 تاشدن (Flexion  و Hyperflexion)
2-6-2 باز شدن (Extension)
2-6-3 دوران استخوان بازو از مفصل شانه (Circumduction)
2-6-4 دور شدن ( Abduction)
2-6-5 نزدیک شدن (Adduction)
2-6-6 تا شدن افقی (Horizontal Flexion)
2-6-7 باز شدن افقی (Horizontal Extension)
2-6-8 چرخش خارجی (Outward  Rotation)
2-6-9 چرخش داخلی  (Inward Rotation)
2-7 حرکت های کمربند شانه (کتف)
2-7-1 کشش بالایی کتف (Elevation)
2-7-2 کشش پایینی کتف (Depression)
2-7-3 دور شدن کتف یا افزایش تیلت جانبی (Protraction)
2-7-4 نزدیک شدن یا کاهش تیلت جانبی (Retraction )
2-7-5 بلند کردن لبه پایینی استخوان کتف (Upward Tilt)
2-7-6 پایین آوردن لبه پایینی استخوان کتف (Reduction of Upward Tilt)
2-7-7 چرخش بالایی استخوان کتف (Upward Rotation of Scapula)
2-7-8 چرخش پایینی استخوان کتف (Downward Rotation of Scapula)
2-8 مهمترین علل درد شانه
2-9 تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته
فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش اجرای تحقیق
3-3 ابزارها و روش‌ها
3-3-1 اندازه‌گیری الکترومایوگرافی
3-3-2 اندازه‌گیری کینماتیکی
3-4 روش اجرا
3-5 وظیفه حرکتی و شرایط آن
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
4-1 مقدمه
4-2 بررسی فعالیت عضلات در شنا سوئدی مرحله رفت
4-3 بررسی فعالیت عضلات در شنا سوئدی مرحله برگشت
4-4 بررسی فعالیت عضلات در پرس سینه مرحله رفت
4-5 بررسی فعالیت عضلات در پرس سینه مرحله برگشت
4-6 بررسی فعالیت عضلات در مرحله رفت و برگشت شنا سوئدی بدون حمل وزنه
4-7 بررسی فعالیت عضلات در مرحله رفت و برگشت شنا سوئدی با حمل وزنه
4-8 بررسی فعالیت عضلات در مرحله رفت و برگشت پرس سینه 40 درصد
4-9 بررسی فعالیت عضلات در مرحله رفت و برگشت پرس سینه 60 درصد
4-10 مقایسه فعالیت عضلات در شنا سوئدی بدون حمل بار در مرحله رفت
4-11 مقایسه فعالیت عضلات در شنا سوئدی با حمل بار در مرحله رفت
4-12 مقایسه فعالیت عضلات در شنا سوئدی بدون حمل بار در مرحله برگشت
4-13 مقایسه فعالیت عضلات در شنا سوئدی با حمل بار در مرحله برگشت
4-14 مقایسه فعالیت عضلات در پرس سینه با وزنه 40 درصد در مرحله رفت
4-15 مقایسه فعالیت عضلات در پرس سینه با وزنه 60 درصد در مرحله رفت
4-16 مقایسه فعالیت عضلات در پرس سینه با وزنه 40 درصد در مرحله برگشت
4-17 مقایسه فعالیت عضلات در پرس سینه با وزنه 60 درصد در مرحله برگشت
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1 مقدمه
5-2 بحث و نتیجه‌گیری
5-2-1 فرضیه اول
5-2-2 فرضیه دوم
5-2-3 فرضیه سوم
5-2-4 فرضیه چهارم
5-3 نتیجه نهایی
5-4 پیشنهادات
منابع و ماخذ
چکیده لاتین
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست اشکال

تعداد مشاهده:
571
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 98

حجم فایل:3,943
کیلوبایت


 قیمت:


30,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

نقش رسانه‌ های گروهی در توسعه ورزش


	نقش رسانه‌ های گروهی در توسعه ورزش

چکیده:
توسعه ورزش گامی در جهت پیشرفت ایران است. به علت تأثیرگذاری بر زندگی فردی و اجتماعی، ورزش به موضوع موردعلاقه مردم و دولتمردان تبدیل شده است. رسانه‌ها، به علت پوشش گسترده‌ شان ابزار مهمی در جهت توسعه ورزش هستند. پرسش اصلی این مقاله، تعیین میزان تأثیر رسانه‌ ها در توسعه ورزش است. به همین منظور، پرسشنامه‌ای برای درک نقش موجود و مورد انتظار رسانه‌ ها در امر توسعه ورزش و ایجاد مدلی به‌عنوان اهداف اصلی مطالعه در پنج محور تهیه شده است. اعتبار و قابلیت اعتماد به پرسشنامه مورد تائید است. این پرسشنامه میان 342 نفر از اعضای نمونه‌ای از جامعه‌ای که شامل 4 گروه می‌شد، توزیع شد. روش این تحقیق به‌صورت توصیفی و تصادفی بود و اطلاعات از طریق تحقیقات به دست آمد. اختلافی مهم بین نقش موجود و مورد انتظار رسانه‌ها در پنج متغیر مربوط به توسعه و بر اساس میزان سهم آن‌ها وجود دارد (a≥0.05). رسانه تأثیرات متعددی در امر توسعه ورزش دارد؛ بنابراین رسانه موجب بهبود عناصر سازنده ورزش و درنهایت توسعه ورزش می‌شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
روش‌ شناسی
نتایج
تشریح مطالب و نتیجه‌گیری
منابع در متن اصلی

تعداد مشاهده:
1115
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx, pdf

تعداد صفحات: 8

حجم فایل:2,765
کیلوبایت


 قیمت:


4,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش
  مقاله مرجع انگلیسی در قالب فایل pdf در 3 صفحه

 • گالری تصاویر :


  نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش

بررسی نقش ورزش هاي روزمره بر سلامت انسان


	بررسی نقش ورزش هاي روزمره بر سلامت انسان

بخشی از مقدمه:
دردنياي پيشرفته و صنعتي شده امروز، عدم تحرك را مي توان هديه تمدن نوين بشمار آورد. نتيجه اين بي تحركي تنبل شدن عضلات و گرفتگي آنها و خشك شدن مفاصل است. و پنداري جسم انسان از اجزاء سازنده خويش جدا شده و اجزاء با يكديگر بيگانه هستند. اينگونه جدايي منجر به پيدايش تنش، ترس، نگراني و فشارهاي عصبي مي شود كه در نهايت امراض گوناگون جسمي و رواني را بوجود مي آورد.
تمرين هاي كششي مي تواند بري همگان، زمينه اي را بسازند كه بدن از اين جدايي و امراض دور بماند. اين تمرين ها عضلات و مفاصل را شاداب و متحرك نگهداشته، هم آهنگي بهينه اي را بين تحرك و تنفس پديد مي آورند.
 هدف از اجراي تمرين هاي كششي فقط اين نيست كه بدن براي انوا ورزش هاي ديگر آمادگي پيدا كند. يك هدف مهم اين است كه انسان جسم خويش را بشناسد. به نيازهايش توجه نمايد، جريان انرژي را در بدن لمس كند، تنش و تنش زدايي از بدن را فرا گيرد. روش هاي آرام سازي بدن را با تمركز فراوان در اجراي تمرين ها دريابد و در نهايت صبور بدن و با قاعده زندگي كردن را بياموزد، خوب تنفس كند و تغذيه اي متناسب داشته باشد.
 تمرين هاي كششي عملي با قاعده هستند و براي اجراي آنها هميشه وقت هست. در منزل، در دفتر، در كنار تلويزيون و هرجايي كه انسان باشد. هر آينه انسان به انجام اين تمرين  ها عادت كرد و از نظام  و روش تنش زدايي جسم خويش آگاهي يافت. آنگاه رفته رفته آرامش روحي دايمي خواهد داشت و با منطق و ملايمت با درخواست ها و آنچه كه در اطرافش مي گذرند و گفته و پيدا مي شوند برخورد مي كند. ….

فهرست مطالب:
مقدمه
1-2) كشش در چه اوقات؟
2-2) چرا تمرين هاي كششي؟
1-3) كشش مقدماتي
 2-3) كشش پيشرفته
3-3) تنفس
4-3) واكنش در برابر كشش
4- آغاز
5- تمرين هاي اصلي كششي
1-5) تمرين هاي آرامش بخش براي كمر
2-5) تمين هاي آرامش بخش براي پا و مفاصل آن
3-5) تمرين هاي آرامش بخش براي پشت، شانه ها و دست ها
4-5) تمرين هاي آرامش بخش براي پا
5-5) تمرين هاي آرام بخش
6-5) تمرين هاي آرامش بخش براي پاها

تعداد مشاهده:
698
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:168
کیلوبایت


 قیمت:


6,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی و استفاده عمومی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش


	نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش

بخشی از متن:
حركت و جنبش از ويژگيهاي حيات انسان و داراي انگيزه و ريشه اي در سرشت او وعاملي براي رشد و سلامت و نشاط اوست. انسان نيازمند به حركت و ناگزير از حركت است، منع انسان از حركت  نه تنهاي موجب توقف رشد بلكه سبب افسردگي، بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگي وي مي گردد. نياز انسان به حركت و فعاليت در طول حيات تاريخي او همواره با كسب تجارب و كشف روشهاي جديد براي رفع آن همراه بوده است. تربيت بدني و ورزش در طول تاريخ زندگي انسان به شيوه هاي گوناگوني متجلي شده است. ورزشهاي امروزي صور مختلفي از فعاليتهاي جسمي و تربيت بدني است كه چهارچوب نظام تعليم و تربيت هر جامعه و همراه با ارزشهاي فردي و اجتماعي آن موجبات پرورش فكري و جسمي كودكان و جوانان را فراهم مي كند.
تربيت بدني و ورزش جزء لاينفك تعليم و تربيت و وسيله اي براي رسيدن به سلامت جسمي و روحي نسل جوان است. نبايد چنين تصور شود كه تربيت بدني امري بي ارزش و تفنني است، و صرفاً وسيله اي است كه موجبات سرگرمي و مشغوليت كودكان و جوانان را فراهم مي سازد ، برعكس بايد آن را جزء مهمي از فعاليتهاي زندگي به شمار آورد مفاهيمي مانند تندرستي بهداشت رشد فردي و اجتماعي وسلامت روحي ارتباط نزديكي با تربيت بدني و ورزش دارد. …

تعداد مشاهده:
230
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 14

حجم فایل:53
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی و استفاده عمومی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی نقش تغذيه در ورزشكاران


	بررسی نقش تغذيه در ورزشكاران

بخشی از متن:
چربي ها اساساً غير قابل حل در آب هستند ولي در حلال هاي ارگانيكي مانند: اتر، كلروفرم و بنزن حل مي شوند. ليپيدهاي اصلي موجود در پلاسماي اسيدهاي چرب، تري گليسيريدها، كلسترول و فسفوليپيد هستند.
مواد محلول در ليپيدها در اندازه هاي كمتر وجود دارند اما از نظر اهميت فيزيولوژيكي قابل ملاحظه اند كه شامل هورمون هاي استروئيدي و ويتامين هاي محلول در چربي هستند.
تري گليسيريد، شكل اصلي ذخيره اي در سلول چربي (ادبيوسيت) مي باشد و از لحاظ ساختماني متشكل از گليسيرول و اسيدهاي چرب است. تمامي غذاهاي چرب، حاوي مخلوطي از نسبت هاي مختلف اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع مي باشند. يك مولكول اسيد چرب اشباع، حاوي اتصالات منفردي بين مولكولهاي كربن است و ساير اتصالات با مولكول هيدروژن برقرار مي شود. علت اشباع ناميدن مولكول در اين است و ساير اتصالات با مولكول هيدروژن برقرار مي شود. علت اشباع ناميدن مولكول در اين است و ساير اتصالات با مولكول هيدروژن برقرار مي شود. علت اشباع ناميدن مولكول در اين است كه تا جايي كه از لحاظ شيميايي امكان پذير است، مولكول هيدروژن عمل مي كند. اسيدهاي چرب اشباع، به وفور در فرآورده هاي حيواني يافت مي شوند، گوشت گوساله، گوسفند، مرغ، زردة تخم مرغ و فرآورده هاي چرب لبني مثل شير، كره يا خامه و شير در دنياي گياهان نارگيل و روغن خرما، مارگارين هيدروژنه و روغن هاي گياهي حاوي اسيد چرب اشباع هستند. اسيدهاي چرب غير اشباع داراي يك يا چند اتصال دو گانه در زنجيره اصلي كربن خود هستند كه هر يك از اين اتصالات از تعداد محل هاي بالقوه براي اتصال هيدروژن مي كاهند.

عناوین اصلی:
1- ورزش و تغذيه
2- آب يك ضرورت
3- ورزش براي خوب زندگي كردن
4- انواع چربيها در تغذيه ورزشكاران
5- طبقه بندي ليبو پروتئين ها
6- اختلالات متابوليكي چربي ها
7- كمبود چربي ها در بدن
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
275
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل:59
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی و استفاده ورزشکاران

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی ورزش والیبال


	بررسی ورزش والیبال

مقدمه:
ورزش واليبال را ويليام مورگان كه گرداننده تفريحات هوليوكا در ماساچوست بود، اين باري را در سال 1895 ابداع كرد. در طول دو  جنگ جهاني، نيروهاي مسلح آمريكايي واليبال را در اطراف جهان گسترش دادند و به سرعت اين ورزش در اروپا و آسيا هم رواج يافت. به تدريج بازي كه در گذشته تنها يك تفريح به شمار مي‌رفت، به عنوان يك رقابت ورزشي كامل در سطح جهان گسترش يافت.
مهمترين شاخصه واليبال سازگاري و انعطاف پذيري آن است  اين ورزش مي‌تواند در همه سنين در سالنهاي ورزشي، پاركها، زمين‌هاي بازي و ساحل انجام شود. انواع اين بازي براي دو، سه و چهار بازيكن و براي بازيكنان كم سن و سالتر و نيز واليبال نشسته براي بازيكنان ناتوان و معلول طراحي شده است.
گروههاي نجات (آتش نشاني) واليبال را به عنوان بارزي اصلي خود كه مي‌توانند آن را در حياط هاي ايستگاه ها به عنوان قسمتي از برنامه تمرينات بدني اجرا كنند، برگزيده‌اند. در اروپا هر ساله يك سري بازيهاي قهرماني با كيفيت بالا براي گروههاي نجات و نيروهاي نظامي و پليس برگزار مي‌گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
مقدمه
اقسام واليبال
1- ميني واليبال
2- واليبال ساحلي
3- واليبال نشسته
قوانين
زمين بازي
داوران
بازيكنان
تايم اوت
امتيازات
وسايل بازي
تور
آنتن تور
لباس
كفش
مهارتهاي حمله
سرويس چكشي
سرويس موجي
سرويس چرخشي
سرويس پرشي
پاس
آبشار
نقش مربي
قبل از مسابقه
بعد از مسابقه
تمرينات فصلي
آمادگي بدني وتكنيكي
تهيه و تدارك بازي و تاكتيك
فصل مسابقات
زمان استراحت و سرد كردن
دوره و جلسات تمرين
تجزيه و تحليل حريف
وظايف زمان مسابقه
مهارتهاي حمله
سرویس

تعداد مشاهده:
317
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:87
کیلوبایت


 قیمت:


4,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی و استفاده عمومی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

رابطه ورزش با اندامهاي داخلي بدن و بهداشت و عوامل تهديد كننده قلبي- عروقي


	رابطه ورزش با اندامهاي داخلي بدن و بهداشت و عوامل تهديد كننده قلبي- عروقي

بخشی از مقدمه:
تربيت بدني و ورزش جزء تعليم و تربيت و وسيله‌اي براي رسيدن به سلامت جسمي و روحي نسل جوان است. نبايد تصور شود كه تربيت بدني امري بي‌ارزش و تنفسي است.
اهداف تربيت بدني در جوامع گذشته و امروز:
اهداف عمده تربيت بدني در تاريخ زندگي انسان عبارت از:
حفظ سلامت، تعميم بهداشت، رشد و تقويت قواي جسمي، آمادگي براي فعاليتهاي دفاعي، كسب شادابي و نشاط و نيل به موفقيت در وظايف حرفه‌اي و شغلي بوده است.
در عصر حاضر، در ساير تحولات اجتماعي و سياسي در جهان به ويژه در دنياي غرب، مقاصد ديگري افزوده شده و مفهوم ورزش به جاي تربيت بدني رنگ و صورتي ديگر پيدا كرده است و در بيشتر موارد به خدمت استعمار درآمده و عاملي براي تحذير و سرگرم نگه داشتن ملل مستضعف جهان گرديده است.
هدف نهايي تربيت بدني و ورزش از ديدگاه اسلام، تامين سلامت و بهداشت بدن، تقويت و رشد آن و در نتيجه حركت به سوي كمال است.

فهرست مطالب:
مقدمه     
فيزيولوژي ورزشي     
1- آمادگي جسماني     
– قدرت عضلاني     
– استقامت عضلاني     
– انعطاف پذيري عضلاني     
– استقامت قلبي و ريوي     
2- فيزيولوژي عضلات     
– انواع انقباض عضله     
– منابع انرژي     
3- فيزيولوژي گردش خون در هنگام ورزش     
– بازده قلب     
– بازده قلب هنگام تمرين     
– ضربان قلب بعد از فعاليت     
4- فيزيولوژي تنفس در ورزش:     
– همكاري دستگاه گردش خون و تنفس     
– ورزش در ارتفاع     
– تمرينات ورزشي و تنفس     
5- اثر ورزش در طول عمر     
ورزش و سلامت     
1- تغذيه و ورزش     
– كالري     
– كيفيت غذا     
– تغذيه خوب و تاثير آن در ورزش     
– عوامل موثر در مصرف انرژي     
– مصرف مواد غذايي به هنگام مسابقه ورزشي     
– كاهش آب بدن     
2- بهداشت و ورزش     
3- عوامل تهديد كننده قلبي – عروقي     
– سن     
– وراثت     
– وزن     
– مصرف تنباكو و سيگار     
– ميزان فعاليتهاي بدني     
– مقدار كلسترول يا مواد چربي در رژيم غذايي     
– فشار خون     
– جنس     
– منابع و مواخذ

تعداد مشاهده:
205
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل:110
کیلوبایت


 قیمت:


3,400 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی و استفاده عمومی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش