کنایه و انواع آن در خمسه (پنج گنج) نظامی گنجوی


	کنایه و انواع آن در خمسه (پنج گنج) نظامی گنجوی

چکیده:
حکیم نظامی گنجوی از شاعران بزرگ قرن ششم هجری قمری است . این شاعر افسونگر و داستانسرا  اثر ارزشمند خود خمسه را در پنج منظومۀ جداگانه به زبان شیرین فارسی سروده است. نظامی از شاعرانی است که شعر او مملو از کنایه و استعاره وگونه های دیگر خیال می باشد. در این تحقیق کنایه و انواع آن در خمسۀ نظامی مورد بحث قرار گرفته و هر کدام از انواع همراه با مصداق ها و نمونه های آن در بخشهای جداگانه ذکر شده و در صورت لزوم به شرح برخی از ابیات کنایه دار پرداخته شده است . نگارنده باغور در اشعار نظامی و بررسی انواع کنایه در آنها دریافت که کنایه در کنار استعاره و تشبیه از کارآیی شگرفی در خلق تعابیر و تصاویر جدید برخوردار بوده ونظامی با اشراف و استیلایی که بر زبان فارسی و کارکردهای بلاغی آن داشته، توانسته است با مدد کنایه به عنوان یکی از جلوه های ادبی زبان به عبارات معانی جدیدی بدهد و کلام خود را زیبایی وطراوت خاصی ببخشد وآن را ماندگار سازد. بیشترین بسامد کنایه در خسمۀ نظامی کنایۀ  نوع ایماست و کمترین آن به کنایۀ نوع رمز اختصاص داده شده است.
واژگان کلیدی: نظامی گنجوی، خمسۀ نظامی، صور خیال،کنایه

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدّمات وکلّیّات
1-1 مقدمه    
1-2 بیان مسأله             
1-3 پرسشهای تحقیقاتی
1-4 اهداف تحقیق
1-5 ضرورت واهمّیّت تحقیق
1-6 تعریف اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مرور مطالعاتی
2-1 مبانی نظری
2-2 پژوهش های گذشته
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعۀ پژوهش   
3-3 شیوه وابزار جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه   
بخش اول
4-1-1 زندگینامه وشرح حال نظامی گنجه ای 
4-1-2 زبان واندیشۀ نظامی 
4-1-3 سبک شعری نظامی
4-1-4 آثار نظامی
بخش دوم
4-2-1 نگاهی به تاریخچۀ علم بلاغت وسیر تکاملی آن تا قرن ششم
4-2-2 کنایه
4-2-3 فرق کنایه و مجاز   
4-2-4 فرق کنایه با استعارۀ مرکب    
4-2-5 انواع کنایه از لحاظ مکنی عنه
4-2-5-1 کنایه از موصوف ( اسم)   
4-2-5-2 کنایه از صفت   
4-2-5-3 کنایه از فعل (مصدر)   
4-2-6 کنایه به  لحاظ انتقال معنای مقصود   
4-2-6-1 کنایۀ قریب   
4-2-6-2 کنایۀ بعید   
4-2-7 انواع کنایه از لحاظ وضوح وخفاء وسائط     
4-2-7-1 تلویح
4-2-7-2 ایماء   
4-2-7-3 رمز
4-2-7-4 تعریض
4-2-8 خاستگاه کنایه- کنایات عرفی   
4-2-9 کنایه در قلمرو زمان   
4-2-9-1 کنایات مرده
4-2-9-2 کنایات مشترک بین زبان وادبیات
4-2-9-3 کنایه های امروزی
4-2-9-3-1 کنایه های عامیانه
4-2-9-3-2 کنایه های نوین 
4-2-10 ساختار دستوری کنایه
4-2-11 انواع کنایه از نظر تعداد واژه ها
4-2-11-1 کنایات تک واژه ای
4-2-11-2 کنایات دو واژه ای
4-2-11-3 کنایات سه واژه ای
4-2-11-4 کنایات چند واژه ای
4-2-11-5 جمله، مصراع، بیت، عبارت
4-2-11-6 شبه جمله
4-2-12 ارزش زیبا شناسی کنایه واهداف آن
بخش سوم
4-3 کنایه از موصوف ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش چهارم
4-4 کنایه از صفت ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش پنجم
4-5 کنایه از فعل ( مصدر) ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش ششم
4-6 ایماء ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی   
بخش هفتم
4-7 تلویح ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش هشتم
4-8 رمز ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش نهم
4-9 تعریض ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش دهم
4-10 کنایه قریب ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی   
بخش یازدهم
4-11 کنایه بعید ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی   
بخش دوازدهم
4-12 کنایۀ تمثیلی ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 نتیجه گیری   
5-2 توصیه و پیشنهادها
5-3 محدودیتها
فهرست منابع و مآخذ

تعداد مشاهده:
1633
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:192
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی


 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

موسیقی شعر در آثار منظوم ناصرخسرو قبادیانی


	موسیقی شعر در آثار منظوم ناصرخسرو قبادیانی

چکیده:
منظور از موسيقي شعر، مجموعه ارزشهايي است كه از نظر آوايي و موسيقايي به شعر قدرت اثر بخشی داده و باعث خوشنوايي و خوش آهنگي كلام مي گردد. در اين پژوهش كه به بررسي عناصر و عوامل موسيقايي در ديوان ناصرخسرو پرداخته ايم، مشخص گرديد كه بيشتر قصايد ناصرخسرو در اوزان جويباري سروده شده و از لحاظ موسيقايي ملايم و متعادل هستند و از اوزان خيزابي كه اوزان تند و رقص آوري هستند كمتر استفاده گردیده است. يكي ديگر از عوامل موسيقايي ديوان ناصرخسرو كاربرد قافيه هاي دروني است كه مي توان اين گونه اشعار را شعر مسجّع ناميد. قافيه و رديف نيز باعث خوش آهنگي شعر این شاعر نامدار شده است. رديف هاي طولاني كه حالت موسيقايي بيشتري دارند، در ديوان شاعر كاربردی ندارند. صنايع لفظي در موسيقي شعر ناصرخسرو تأثير بسياري داشته و موسيقي حاصل از آن، شعر ناصرخسرو را قوي تر كرده است. آرایه های لفظي در شعر ناصرخسرو بيش از آرایه های معنوي به چشم مي خورد. آرایه های لفظی و معنوی نیز به زیبایی شعر ناصرخسرو کمک بسیاری کرده اند. در مجموع موسيقي شعر ديوان ناصرخسرو، به واسطه‌ی اندیشه ورزی شاعر و بیان افکار حکمی و اخلاقی موسيقي آرام و ملايمي است و با احساس و روحيّه ي او سازگاري فراوان دارد و نشان دهنده ي حالت و روحيّه و اندیشه‌ی اين شاعر فرهيخته و گرانمايه نیز می‌باشد.
کلید واژه‎ها: ناصرخسرو، موسیقی، عروض، قافیه، ردیف

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اوّل: كلّيّات و مقدمات
1-1 مقدّمه    
1-2 بيان مسأله    
1-3 پرسش هاي تحقيقاتي    
1-4 اهداف تحقيق    
1-5 ضرورت و اهمّيّت تحقيق    
1-6 اصطلاحات پژوهش    
فصل دوم: مرور مطالعاتي
2-1 مباني نظری    
2-2 پژوهش هاي گذشته    
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 روش تحقيق    
3-2 جامعه ي پژوهش    
3-3 شيوه و ابزار جمع آوري اطلاعات    
فصل چهارم: ارائه و تجزيه و تحليل اطّلاعات
مقدّمه    
بخش اوّل: زندگی نامه و شرح آثار ناصر خسرو    
4-1-1 زندگي نامه‌ی ناصرخسرو    
4-1-2 عهد جواني و تحصيلات علمی ناصرخسرو    
4-1-3 مسافرت ها و انقلاب فکری ناصر خسرو    
4-1-4 عقايد و اخلاق ناصرخسرو    
4-1-5 تأليفات و آثار ناصرخسرو    
4-1-6 تحليل شعر ناصرخسرو    
4-1-7 زبان شعري و سبك ناصرخسرو    
بخش دوم: تعاريف شعر و گونه های موسيقي شعر    
4-2-1 شعر    
4-2-2 قصيده    
4-2-3 ساختار قصيده    
4-2-4 نام گذاري قصيده     
4-2-5 عروض     
4-2-6 وزن    
4-2-7 قافيه    
4-2-8  رديف    
4-2-9 موسيقي    
4-2-10 موسيقي بيروني شعر    
4-2-11 موسيقي كناري شعر    
4-2-12 موسيقي دروني شعر    
4-2-13 موسيقي معنوي شعر    
بخش سوم: موسيقي بيروني شعر ناصر خسرو    
اوزان كم كاربرد شعر شاعر    
پُركاربردترين تا كم كاربردترين اوزان شعر شاعر    
بحرهاي رايج عروض فارسي    
زحافات اركان عروض فارسي    
بخش چهارم: موسيقي كناري شعر شاعر    
4-4-1 قافيه در ساختار شعر شاعر    
4-4-2 قافيه در شعر شاعر   
4-4-3 بسامد قافيه در شعر شاعر   
4-4-4 نقش موسيقايي قافيه در شعر شاعر   
4-4-5 قافيه ي حاجب در شعر شاعر   
4-4-6 تكرار قافيه در شعر شاعر   
4-4-7 رديف   
4-4-8 تعاريف رديف   
4-4-9 سابقه ي رديف   
4-4-10 سودهاي رديف   
4-4-11 زيان هاي رديف   
4-4-12 رديف در شعر ناصرخسرو   
4-4-13 بسامد رديف در شعر شاعر   
بخش پنجم: موسيقي دروني در شعر ناصر خسرو   
4-5-1 تسجيع در شعر شاعر   
4-5-2 سجع متوازي در شعر شاعر   
4-5-3 سجع مطرّف در شعر شاعر   
4-5-4 سجع متوازن در شعر شاعر   
4-5-5 تضمين المزدوج ( ازدواج) در شعر شاعر   
4-5-6 جناس تام در شعر شاعر   
4-5-7 جناس ناقص حركتي در شعر شاعر   
4-5-8 جناس زايد در شعر شاعر   
4-5-9 جناس اشتقاق در شعر شاعر   
4-5-10 جناس مركّب در شعر شاعر   
4-5-11 جناس مضارع در شعر شاعر    
4-5-12 جناس خط در شعر شاعر    
4-5-13 واج آرايي در شعر شاعر    
4-5-14 تكرار يا تكرير در شعر شاعر    
4-5-15 ردالعَجُز علي الصدر در شعر شاعر    
بخش ششم: موسيقي معنوي در شعر ناصر خسرو    
4-6-1 مراعات نظير در شعر شاعر    
4-6-2 تضاد در شعر شاعر    
4-6-3 لف و نشر در شعر شاعر    
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 نتيجه گيري    
5-2 پيشنهادها و توصيه ها    
5-3 بيان محدوديّت ها    
منابع و مآخذ    
پيوست ها
چکیده لاتین

تعداد مشاهده:
1542
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:371
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي تاريخ و جغرافياي تاريخي گناباد


	بررسي تاريخ و جغرافياي تاريخي گناباد

بخشی از متن:
خراسان سرزميني است گسترده در پهنه فلات ايران با شهرها و دهكده‌هايي كوچك و بزرگ كه جايگاه آغاز ساختن و پرداختن زندگي و تمدن بشري بوده است و بدون ترديد نه تنها در آفرينش‌ هاي تمدن ايران زمين بلكه در ساختارهاي گوناگون جامعه انساني نقش راستين را داشته و بدين جهت است كه بسياري خراسان را سرزمين مقدس جامعه انساني به حساب آورده و شناخت و آشنايي با آنه در تاريخ زندگي انسان بر اين محيط گذشته است تغييرات و تحولاتي كه در اين كانون در طول قرن‌ها به وقوع پيوسته خود، حركت انسان به سوي انسان شدن را نمايان مي‌سازد و پيوسته بر اين مسير دشوار انسان بودن، حركت خود را ادامه داده و بازگو مي‌نمايد، چه مشكلاتي در راه بوده تا روشنايي را تجديد حيات بخشد و بدين جهت گذشته خراسان چراغي است فرا راه آينده بشري.
آنچه بر ديدگاه مي‌نشيند، پژوهشي است بر مبناي جغرافياي تاريخي پاره‌اي از اين سرزمين افسانه‌اي كه خود با رازهاي بسياري همراه است و اگر چه مفهوم جغرافياي تاريخي هنوز از نظر محققان به طور دقيق تعريف نشده و مشخص نگرديده است و گاهي آن را شعبه‌اي از جغرافياي انساني شمرده و زماني مطالعه تغييرات عوامل جغرافيايي در طول زمان به حساب آورده‌اند ولي به نظر مي‌رسد كه جغرافيا بستر رويدادهايي است كه محتواي تاريخي دارند و بايد چنين نتيجه گرفت كه جغرافياي تاريخي مجموعه‌اي است از مطالعات محلي با وجه به دگرگوني‌ها و بازسازي‌ها و خلاقيت‌هاي انسان در طول حياتش در آن ناحيه و بدين ترتيب جغرافيايي در طول تاريخ با توجه به عوامل انساني تاثير گذار بر اين مكان‌هاي جغرافيايي مي‌باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
بیان هدف
طرح تحقیق
وضعیت طبیعی گناباد
گناباد در منابع معتبر تاریخی و وجه تسمیه
جغرافیای سیاسی گناباد
گناباد در آخرین تقسیمات منطقه ای
وضعیت آب و هوا
موقعیت، وسعت، حدود و فواصل
پوشش گیاهی
انواع پوشش گیاهی در گناباد
کوههــا
رودهــا
راهــها
زلـزلـه
فصل دوم
ویژگی های انسانی
جمعیت و ترکیبات آن
۱- جمعیِت
جمعیت و پراکندگی
۲- قومیت
۳- ازدواج و تشکیل خانواده
۴- معیشت
فصل سوم
وضعیت کشاورزی در گناباد
قدمت کشاورزی
منابع آب در گناباد
الف ـ آبهای سطحی
ب ـ آبهای زیرزمینی
ج ـ سدهای خاکی
د ـ چشمه و چاه
وضعیت طبیعی گناباد
توابع
الف- کاخک
بیدخت
بجستان
بخش ۲- ترکیب اجتماعی
طبقات اجتماعی
۱- کارمندان
۲- کشاورزان
۳- کارگران
۴- دامداران
۵- صنعتگران
الف- سرامیک سازی و سفالگری
ب- قالیبافی
ج- سایر صنایع دستی
د- معادن
معادن در حال استخراج و آماده بهره برداری
بخش ۳ – تاریخچه قنات
صفحه ۸۰- قنات قصبه
فصل چهارم
آثار تاریخی گناباد
آثار تاریخی قبل از اسلام
۱- قلعه فرود
۲- قلعة شاه نشین
۳- قلعة دختر شوراب گناباد
۴- قلعة دختر بجستان
۵- مقبره جغتین گیسور
۶- خرابه های شهر غور
الف- امامزاده ها 
۱- مزار امامزاده سلطان محمد عابد(ع) در کاخک گناباد
تاریخچة مقبره
۲- مزار امامزاده سلطان احمد جوانمرد
۳- مزار امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر(ع) یا یحیی بن محمدبن موسی بن جعفر(ع)
ب- مساجد
۱- مسجد جامع گناباد (مسجد جامع قصبه)
الف- از نظر نقشه و طرح
ب- از نظر فرم (وضعیت ظاهری)
ج- از نظر تزئینات
سابقة تاریخی مسجد جامع
۲-  مسجد جامع کاخک
۳- مسجد جامع بجستان
ج- زیارتگاهها 
۱- مقبرة آصف برخیا
۲- قدمگاه حضرت علی(ع) دارالشفاء دلویی
د- ابنیه و آثار تاریخی
فصل پنجم
فرهنگ عامّه در گناباد
آداب و رسوم محلّی
الف) ازدواج و عروسی
ب) تولد نوزاد
ج) مراسم عزاداری و سوگواری
ج- محّرم در گناباد
ه- اعیاد و جشنها 
و- بازیهای محلّی
ز – البسة مردم گناباد در گذشته
عقاید و باورهای مردمی
گویش و لهجة مردم گناباد
اشعار عامیانه
عروسی
به لهجه گنابادی
«شعر از آقای منوچهر نوربخش»
بی موج باش
با لهجة محلی گنابادی
«شعر از آقای اسفندیار فیاضی»
ضرب المثلها 
لغات و اصطلاحات
نتیجه گیری
منابع

تعداد مشاهده:
812
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 224

حجم فایل:606
کیلوبایت


 قیمت:


6,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تاریخ و جغرافیا

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی و شرح زندگي طالبوف


	بررسی و شرح زندگي طالبوف

بخشی از متن:
یگانه سند معتبری که درباره ی شرح زندگی طالبوف در دست داریم، شرح حال مؤجزی است که طالبوف، بنا به درخواست فریدون بیک کوچرلی و در حدود سال های 1906- 1905 نوشته است. این شرح حال در روزنامه یی که به همت همین فرد منتشر می شد، به چاپ رسیده است. طالبوف در آن نامه، به طور خلاصه، از محل و تاریخ تولد، آثار قلمی خود، شغل و مکانی که در حال حاضر در آن زندگی می کند. سخن گفته است.
نام کامل وی میرزا حاجی عبدالرحیم  ابن ابی طالب نجار تبریزی، معروف به طالبوف است. او بعداً خود را طالب زاده نامید زیرا واژه ی «اف» (دقیقاً هم معنی زاده یا فرزند) پسوند نامهای روسی بود . وی در کوی سرخاب تبریز در خانواده یی نجارپیشه چشم به جهان گشوده  است خود وی تصریح می کند که پدرش استاد ابوطالب، نجار بود و جدش، استاد علیمراد همین حرفه را داشت.
طالبوف در حدود 17- 16 سالگی شهر و دیار خود را مثل بسیاری از هموطنانش ترک کرده به تفلیس رفت و به کار مشغول شد. این امر باید در حوالی سال 1267، مصادف با سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه اتفاق افتاده باشد.
در مورد سن مهاجرت او نظر دیگری نیز وجود دارد. در مقاله یی که به مناسب دخالت طالبوف در مجله ی «ایران نو» انتشار یافته، چنین می خوانیم «حاجی ملا عبدالرحیم … در سی سالگی شرح حال: ….

فهرست مطالب:
شرح حال طالبوف
زندگی اجتماعی
تحول در درون مایه ادبیات و طالبوف
داستان نویسی
مشروطه سلطنتی
حکومت حزبی
حکومت قانون
حاکمیت ملت
حکومت جهانی
اندیشه تجدد خواهی و طالبوف
ایران دوستی
منابع (پاورقی)

تعداد مشاهده:
961
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:230
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تاریخ و ادبیات

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

تصحيح و تحشيه كتاب تاريخ انقلاب ايران (بي نا) دوره ناصر الدين شاه تا حاكميت مجلس عليه محمد علي شاه


	تصحيح و تحشيه كتاب تاريخ انقلاب ايران (بي نا) دوره ناصر الدين شاه تا حاكميت مجلس عليه محمد علي شاه

چكيده:
بررسي تحولات سياسي ايران از دوران فعاليت سياسي سيد جمال الدين اسد آبادي تا جلوس احمد شاه از مهم ترين مباحث تاريخ سياسي معاصر ايران محسوب مي شود . در اين دوره 2 گزينه مرتبط به هم تحولات را رقم زده است:
الف ) تحولات داخلي ايران
ب) نگاه غرب به تحولات داخلي ايران
بي شك هر دو مرتبط به هم بوده اند در اين راستا مورخين ايراني و غربي مطالبي به رشته تحرير درآورده اند. از ميان نويسندگان غربي مي توان نوشته هاي ادوارد براون را نام برد محتواي كتاب وي حاوي نكات برجسته اي است كه تا حدودي بيطرفانه جنبه هاي وقايع نگاري دوره مزبور را به رشته تحرير كشيده است وي بدون جهت گيري خاصي تحولات داخلي را متاثر است آگاهي عمومي و استبداد دستگاه دولتي مي داند اداوار بروان نوشته هاي خود را در 11 بخش متفاوت ولي مرتبط به هم نوشته است . عمده ترين نگاه وي به بخش تحولات مشروطه است . وي استبداد محمدعلي شاه را سخت ترين دوره تاريخ معاصر ايران مي داند . نسخه خطي كه به راهنمايي استادان محترم تصحيح و تحشيه شده ماده خامي بوده است كه در تاريخ نگاري جزء سرچشمه هاي اصلي محسوب مي شود به همين خاطر بر آن شده ام تا مطالب را بر اساس روشن نمودن وقايع تاريخي نه تنها تصحيح بلكه توضيح دهم.
واژگان كليدي: سيد جمال الدين اسدآبادي- ناصر الدين شاه- قانون- مظفرالدين شاه- مشروطيت- روسيه- انگلستان- محمدعلي شاه- مجلس- آذربايجان- تبريز- تهران- احمد شاه-

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
1-1سيد جمال الدين نخستين هوا خواه اتحاد و اسلام
فصل دوم
2-1امتياز تنباكو و نتايج آن
فصل سوم
3-1كشته شدن ناصرالدين شاه
فصل چهارم
4-1مظفرالدين شاه و اعطاي مشروطيت
فصل پنجم
5-1محمدعلي شاه و قانون اساسي از جلوس سلطنت تا توپ بستن به مجلس
فصل ششم
6-1معاهده دولتين روس انگليس از نقطه نظر ايران
فصل هفتم
7-1لطمه 23 ژوئن 1908 {م} و به هم خوردن مجلس اول
فصل هشتم
8-1دفاع تبريز
فصل نهم
9-1سقوط تبريز و هيجان ايالات
فصل دهم
10-1غلبه ملت و خلع محمد عليشاه و اعاده مشروطيت
فصل يازدهم
11-1جلوس سلطان احمد شاه و تشكيل مجلس ثاني
منابع
چكيده انگليسي

تعداد مشاهده:
1378
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 336

حجم فایل:2,545
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تاریخ

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

مقایسه اندیشه های عرفانی امام خمینی (ره) با حافظ و مولانا


	مقایسه اندیشه های عرفانی امام خمینی (ره) با حافظ و مولانا

چکیده:
این پژوهش با عنوان «هم اندیشی‎های عارفانه‎ی امام خمینی با حافظ و مولانا» در پنج فصل تنظیم شده است. پژوهنده عمده ترین مضامین و اندیشه های مشترک عرفانی امام خمینی، حافظ و مولانا را که شامل مقامات از جمله: توبه، زهد، صبر، توکل، فقر، رضا و نیز حالات عرفانی که شامل: مراقبه، خوف، رجا، محبت و عشق است، مقایسه کرده است. در ضمن کار  پاره‎ای از اصطلاحات عرفانی نظیر: عهد الست، بار امانت وحدت وجود، تجلّیات حق، پیر، انسان کامل، ذکر وفکر، مکاشفه، شطح، رند، خرابات، حجاب، جبر و اختیار نیز شرح داده شده است. بنابراین پژوهنده با مراجعه به آثار امام خمینی (ره)، مولوی، حافظ و شروحی که بر این آثار نگاشته شده است، فراز هایی از اندیشه های ناب عرفانی آنها را تدوین نموده است. پژوهنده به این نتیجه رسیده است که در باب مقامات، حالات و اصطلاحات عرفانی هر سه آرای مشترکی دارند. از جمله تفاوت هایی که در عقاید آن ها مشاهده گردید، این است که حافظ در بحث مقام زهد و توبه آن ها را خاص زاهدان و عابدان می داند، نه سالکان عاشق. در بحث جبر و اختیار حافظ عقیده ای نسبتاً جبرگرایانه دارد هر چند گرایش وی به اختیار نیز محسوس است. دیگر آن که عرفان حافظ فردی، عرفان مولوی اجتماعی و لکن عرفان امام فراتر از اجتماع  می باشد، به گونه ای که رهبری ملتی را در پرتو عرفانش برعهده گرفته است.
کلید واژه‎ها: عرفان، اندیشه، امام خمینی، حافظ، مولانا

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: کلّیّات و مقدّمات
1-1   مقدّمه                                                                        
1-2   بیان مسأله                                                                   
1-3   پرسش های تحقیقاتی                                                      
1-4   اهداف تحقیق                                                               
1-5   ضرورت و اهمّیّت تحقیق                                                 
1-6   تعریف واژه­ها واصطلاحات پژوهش                                     
فصل دوم: مرور مطالعاتی
2-1   مبانی نظری                                                                 
2-2   پژوهش های گذشته در ایران و خارج از ایران                          
فصل سوم: روش تحقیق
3-1   روش تحقیق                                                                
3-2   جامعه­ی پژوهش                                                           
3-3   شیوه­ی جمع آوری اطّلاعات                                              
فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطّلاعات
مقدّمه                                                                                
بخش اوّل: معرّفی شخصیّت امام خمینی (ره) ، حافظ و مولانا                
الف) زندگی نامه ی امام خمینی (ره)                                            
آثار امام خمینی (ره)                                                               
ب)شرح حال و زندگی حافظ                                                    
ج)شرح احوال و زندگی مولانا                                                    
بخش دوم: عرفان و شناخت آن                                                  
تعریف عرفان                                                                       
جنبه­ی فرهنگی و اجتماعی عرفان                                                
عرفان عملی و نظری                                                              
الف) بخش نظری                                                                  
ب) بخش عملی                                                                   
تعریف تصّوف                                                                     
پیشینه ی تصّوف در اسلام                                                        
انحراف صوفیه                                                                      
تشابه و تفاوت تصّوف و عرفان                                                  
حال و مقام در عرفان                                                              
مقامات و شرح آنها                                                                
توبه                                                                                   
توبه از دیدگاه مشایخ صوفیه                                                      
توبه از دیدگاه امام خمینی (ره)                                                   
توبه از دیدگاه مولوی                                                              
توبه ازدیدگاه حافظ                                                                
مقام زهد                                                                            
امام خمینی (ره) و زهد                                                            
درجات زهد                                                                        
مولانا و زهد                                                                        
زهد حافظ                                                                          
مقام فقر                                                                             
معنای فقر از نظرامام خمینی (ره)                                                 
فقر از نظر مولوی                                                                  
فقر از نظر حافظ                                                                   
مقام صبر                                                                            
نظر امام خمینی (ره) در خصوص صبر                                          
مقام صبر از نظر مولوی                                                            
مقام صبر از نظر حافظ                                                            
مقام توکّل                                                                           
توکّل از منظر امام خمینی (ره)                                                    
توکّل از نظر مولوی                                                                
مقام توکّل از نظر حافظ                                                           
مقام رضا                                                                            
مقام رضا از دیدگاه امام خمینی (ره)                                             
مقام رضا از منظر مولانا                                                            
مقام رضا از نظر حافظ                                                            
احوال                                                                                
مراقبه                                                                                
مراقبه از منظر حافظ                                                               
مراقبه­ از منظر  مولوی                                                              
خوف                                                                                
خوف از منظر امام خمینی (ره)                                                   
خوف از منظر مولوی                                                              
رجا                                                                                  
رجا از منظر امام خمینی (ره)                                                     
رجا از منظر مولوی                                                                 
خوف و رجا از منظر حافظ                                                       
محبّت و عشق                                                                      
عشق از منظر امام خمینی (ره)                                                    
عشق از منظر مولانا                                                                
عشق از منظر حافظ                                                                
شرح اصطلاحات عرفانی                                                          
شریعت و طریقت                                                                  
شریعت و طریقت از دیدگاه امام خمینی (ره)                                   
شریعت و طریقت از دیدگاه مولوی                                              
نظر حافظ بر شریعت و طریقت                                                  
عهد الست                                                                          
عهد الست از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولوی                        
بار امانت از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولوی                          
وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولوی                    
پیر در عرفان                                                                        
انسان کامل (پیر) از دیدگاه امام خمینی (ره                                      
پیر از نظر مولوی                                                                   
پیر از منظر حافظ                                                                  
انکار مقامات عرفانی از نظر امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                 
شَطح از  دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                               
ذکر و فکر از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                         
مکاشفه و شهود از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                    
رند از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                                  
خرابات از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                             
حجاب از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                             
جبر و اختیار                                                                        
جبر و اختیار از منظر امام خمینی (ره)                                           
گرایش به جبر و اختیار در مکتب حافظ                                         
اختیار گرایی حافظ                                                                
جبر و اختیار از منظر مولانا                                                        
اسرار عرفانی نماز از منظر امام خمینی (ره)                                     
اسرار عرفانی نماز از منظر حافظ                                                 
اسرار عرفانی نماز از منظر مولانا                                                  
سیری در اندیشه های عارفانه ی امام خمینی (ره)                              
سیر ی در اندیشه های عارفانه ی مولوی                                        
سیر ی در اندیشه های عارفانه ی حافظ                                         
بخش سوم: مقایسه­ی­ اندیشه­های­ امام­خمینی(ره) ­­با حافظ و­ مولانا            
اندیشه های عرفانی امام خمینی (ره)                                             
مشرب عرفانی حافظ و امام خمینی (ره)                                        
مقایسه ی کلی شعر امام خمینی (ره) و حافظ از نظر عرفانی                 
مشرب عرفانی امام خمینی (ره) و مولانا                                         
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1   نتیجه گیری                                                                  
5-2   پیشنهاد ها                                                                   
5-3   محدودیّت ها                                                               
فهرست منابع و مآخذ                                                             
چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده:
1063
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 131

حجم فایل:1,140
کیلوبایت


 قیمت:


50,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:

  800×600

  Normal
  0

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  FA

  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته ادبیات فارسی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بازتاب حکمت در شعر شاعران نامدار فارسی (فردوسی، ناصرخسرو و خیام)


	بازتاب حکمت در شعر شاعران نامدار فارسی (فردوسی، ناصرخسرو و خیام)

چكيده:
بشر پيوسته كوشيده است تا با اتّكا به خرد خود به اسرار هستي پي ببرد و يكي از راه‌هاي پي بردن به اين اسرار روي آوردن به حكمت است. اصطلاح حكمت به معناي بسيار متنوعي در طول تاريخ به كار رفته است. به نظر مي‌رسد كه هر فرهنگي تصور آرماني خود را از حكمت دارد و آن را در متون حكمي، شفاهي يا مكتوب ثبت كرده است. روشن است كه حكمت مستلزم گونه‌اي دانش است، به هر شيوه‌اي كه مي‌خواهد كسب شده باشد. دانش حكمي به رغم كلي‌نگري‌اش دانشي سطحي نيست، بلكه دانشي ژرف و به مرور زمان پخته شده است. شخص حكيم در مرز يك دانش خاص متوقف نشده و از دانش‌هاي مختلف بهره‌هاي خود را گرفته و سرانجام حكمت اعتبارش به تحقق آن در كسي است كه آن را دارد. در ميان شاعران ادب پارسي جلوه‌هاي مختلف حكمت را بيش از ساير اديبان پارسي و به شكل كامل آن مي‌توان در شاهنامه‌ي فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام مشاهده نمود، براي مثال در اشعار اين سه شاعر نامي جلوه‌هاي مختلف حكمت چون: علم اخلاق، فلسفه و منطق، طب، موسيقي، جبر و اختيار، قضا و قدر، حساب و هندسه، نجوم و… به فراواني ديده مي‌شود كه البتّه بسامد آنها در ديوان‌هاي اين سه شاعر بزرگ متفاوت است. به نظر مي‌رسد ستايش خداوند و بعد از آن خرد به عنوان اوّلين آفريده از طرف فردوسي و ناصرخسرو مورد توجّه بوده و خيّام در رباعيّاتش كمتر به اين مقوله پرداخته است و در زمينه جبر و اختيار و قضا و قدر مي‌توان گفت كه نگاه فردوسي مابين نگاه ناصرخسرو و خيّام است يعني به موضوع امر بين‌الامرين معتقد بوده است و ناصرخسرو بيشتر به اختيار تمايل و خيّام گرايش به جبر داشته‌است. در اين پژوهش كوشيده شده است تا شيوه‌هاي مختلف نمود حكمت در شاهنامه فردوسي و ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام بيان شود تا از اين رهگذر بدانيم چرا اين سه شاعر بزرگ را حكيم ناميده‌اند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: كلّيّات تحقيق
1-1- مقدّمه
1-2- بيان مسأله
1-3- پرسش تحقيقاتي
1-4- اهداف تحقيق
1-5- ضرورت و اهميّت تحقيق
1-6- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش
فصل دوم: مرور مطالعاتي
2-1- مباني نظري
2-2- پژوهش‌هاي گذشته
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- روش تحقيق
3-2- جامعه پژوهش
3-3- شيوه و ابزار جمع‌آوري اطلاعات
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدّمه
4-2- بخش اوّل: اوضاع سياسي و اجتماعي عصر فردوسي، ناصرخسرو و خيّام و شرح احوال و سبك و سياق آنها
4-3- بخش دوم نگاهي به كاربرد واژه‌هاي حكمت، فلسفه، حكيم و فيلسوف در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-4- بخش سوم: ستايش خداوند (يزدان) در انديشه و شعر فردوسي، ناصرخسرو و خيّام
4-5- بخش چهارم: اخلاق و پند و اندرز و عبرت و حكمت در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-5-1- خرد و خرورزي در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-5-2- بي‌اعتباري روزگار و اغتنام فرصت در شاهنامه، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-5-3- اخلاق در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-5-4- دادگري و عدالت د رشاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-5-5- قضا و قدر و جبر و اختيار در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-6- بخش پنجم: بازتاب علوم رايج زمان در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-6-1- فلسفه و كلام در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-6-2- موسيقي در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-6-3- شطرنج در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-6-4- طب در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو
4-6-5- نجوم در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام
4-6-6- توانايي ناصرخسرو بر علوم مختلف از زبان خودش
4-6-7- تسلّط ناصرخسرو بر اديان مختلف از زبان خودش
4-6-8- تسلّط ناصرخسرو و خيّام بر افسانه‌ها و داستان‌هاي اساطيري آرياييان
4-6-9- علم منطق و حساب و هندسه در شاهنامه فردوسي و ديوان ناصرخسرو
4-6-10- ناصرخسرو و مذهب اسماعيليه
4-6-11- نظر بزرگان علم در مورد جايگاه خيّام در علم جبر و حساب و هندسه
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- نتيجه‌گيري
5-2- پيشنهادها و توصيه‌ها
5-3- محدوديّت‌ها
منابع و مآخذ
چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده:
866
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 131

حجم فایل:1,080
کیلوبایت


 قیمت:


30,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:

  800×600

  Normal
  0

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  FA

  MicrosoftInternetExplorer4

  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته ادبیات فارسی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی و مقایسه مضامین اخلاقی در اشعار انوری، ابن یمین و پروین اعتصامی


	بررسی و مقایسه مضامین اخلاقی در اشعار انوری، ابن یمین و پروین اعتصامی

چکیده:
نگارنده در این پژوهش مضامین اخلاقی را در اشعار انوری، ابن یمین و پروین اعتصامی بررسی و مقایسه نموده و به نتایج زیر دست یافته است. نکات و مضامین اخلاقی در شعر انوری،بیشتر در قطعه ها آورده شده و بیشتر در ستایش در ستایش قناعت و دعوت به آن است، هر چند که انوری بیشتر شاعری مداح بوده است. ابن یمین در سرودن قطعات اجتماعی و اخلاقی بسیار چیره دست است و شهرت مدیون قطعات اوست. او مخاطبانش را به عزت نفس، دوری از چاپلوسی، کار و کوشش، پرهیز هز مداحی ستمگران، قناعت و پرهیز از زیان خواهی دعوت می‌نماید. قطعاتش در عین کوتاهی آینه روشنی از اوضاع و احوال بی سامان روزگار اوست. پروین شاعری آرمان گر است. نکات اخلاقی و اندرزهای او بیشتر در مناظره است و قطعاتش جلوه گر شده است. وی در سرودن قطعات از انوری و ابن یمین پیروی کرده است. قریب به اتفاق اشعارش اخلاقی و تعلیمی و در آنها تقوی، پاکی، علم ورزی، درستکاری و خردورزی تبلیغ نموده است.
کليد واژه ها: اخلاق، ادبيات تعليمي، انوری، ابن یمین، پروین اعتصامی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: كلّيّات و مقدّمات
1-1- مقدّمه
1-2- بیان مسأله
1-3- پرسش های تحقیقاتی
1-4- اهداف تحقیق
1-5- ضرورت و اهمّیّت تحقیق
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
فصل دوم: مرور مطالعاتي
2-1- مبانی نظری
2-2- پژوهش های گذشته
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- روش تحقیق
3-2- جامعه پژوهش
3-3- شیوه و ابزار جمع آوری اطّلاعات
فصل چهارم: ارائه و تجزيه و تحليل اطّلاعات
مقدمه
مضامین اخلاقی
تاريخچه علم اخلاق
رابطه اخلاق و عرفان
رابطه «علم‏» و «اخلاق‏»
آيا اخلاق قابل تغيير است؟
مكتبهاى اخلاقى
اخلاق در مكتب خداپرستان
اخلاق ماديگرى
اخلاق و نسبيت
اسلام نسبى بودن اخلاق را نفى مى‏كند
زندگی نامه و آثار پروین اعتصامی
ویژگی های شعر پروین
توجه به ادب و عرفان در شعر پروین
تعالیم اخلاقی در اشعار پروین
بررسی تعالیم انسانی در اشعار پروین
شرح حال انوری و معرفی آثار وی
زبان شعر انوری
آثار انوری
ویژگی های آثار انوری
مدایح انوری
زمانه انوری
زندگی نامه ابن یمین فریومدی
ارزش های اخلاقی از دیدگاه پروین اعتصامی
فروتنی و تواضع در شعر پروین
توجه به نیکی و نکویی
اخلاق هنری
اخلاق علمی
پرهیز از حرص و آز
پرهیز از ریا کاری و تظاهر
پرهیز از تنبلی و کاهلی
توجه به قناعت
پرهیز از عشق گذرا
تشویق به واقع بینی و تلاش
تکیه بر تلاش و عمل
تعالی روح
اعتماد به خداوند
پشه غرور شکن
دوراندیشی و احتیاط در زندگی
عبرت آموزی از مرگ
گُل بی عیب خداست
انباشت ثروت، زمینه ساز فقر تهی دستان
ارزش های اخلاقی از دیدگاه انوری
قناعت
احسان و نیکوکاری
پرهیز از تملق و چاپلوسی
پرهیز از حرص و طمع
دوری از ریا و دورویی
حذر از بی عدالتی و ظلم
ارزش های اخلاقی از دیدگاه ابن یمین فریومدی
توجه به احسان و نیکی
اخلاق عملی
علم
تواضع
پرهیز از حرص و طمع
قناعت
دوری از دنیا
توصیه به آزادگی
توصیه به راست گفتاری
وفای به عهد
ترک هوا و هوس
انتقاد از رذايل اخلاقي
ظاهرسازي (ريا) و ظاهرپرستي
دنياپرستي و دل بستگي به دنيا
تقليد كوركورانه
فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری و پیشنهادها
1-5- نتیجه گیری
2-5- توصیه و پیشنهادها
3-5- محدودیّت‎ها
فهرست منابع و مآخذ
چکیده لاتین

تعداد مشاهده:
1678
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 121

حجم فایل:815
کیلوبایت


 قیمت:


30,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته ادبیات

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسي تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي ساري از سقوط آل زيار تا ظهور مرعشيان


	بررسي تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي ساري از سقوط آل زيار تا ظهور مرعشيان

چكيده:
در دوره سلجوقی، مردم ساری که از ستیزه های حاکم وقت ساری به تنگ آمده بودند به شاهزادگان محلی باوندی دل بستند. از این رو ساری به دست شهریار حسام الدوله باوندی که در بخش جنوبی ساری (پریم) حکومت داشت آزاد شد. مرکز حکومت باونديان از پریم به ساری منتقل شد.
باوندیان در این مرحله از حکومت خود در ساری به سلسله اسپهبدیه شهرت یافتند. نسل دوم شاهان باوندی توانستند صد و چهل سال حکومت کنند. این دوره ی حکومت آنان مقارن با حکومت های سلجوقی و خوارزمشاهی بود. آنها غالباً به صورت دست نشانده و در مواقعی هم کاملاً مستقل عمل می کردند و درگیری های منطقه ای نیز در طبرستان (مازندران) داشتند.
شهر ساری به سالهای 568 و 578 ﻫ.ق به دفعات مورد حمله ی موید آی ابه و سلطان تکش خوارزمشاه قرار گرفت که این حملات کشتار و ویرانی بسیار به بار آورد.
پس از قتل اسپهبد رستم شاه غازی دوم شمس الملوک وفات (606 ﻫ.ق) بدست ابوالرضا حسین مامطیری، این سلسله پس از 140 سال منقرض شد و سلطان محمد خوارزمشاه به سادگی مازندران را تسخیر کرد. تا مقارن حمله مغول مازندران تحت سیطره ی خوارزمشاهیان اداره می شد که در این زمان پناه گرفتن سلطان محمد خوارزمشاه به مازندران باعث یورش مغولان به این منطقه شد و مازندران به مخروبه ای تبدیل شد و ساری هم محل آمد و شد مغولان گردید تا اینکه در سال 635 ﻫ.ق اسپهبد اردشیر پسر شهریار کینخوار، قیام کرد و ممالک مازندران را تصرف کرد و سومین و آخرین شاخه باوندی را تأسیس کرد. او به خاطر آن که ساری در معرض یورش مغولان بود، مرکز حکومتی خود را به آمل منتقل کرد. این شاخه، با قتل فخرالدوله حسن بدست کیا افراسیاب چلاوی در سال 750 ﻫ.ق پایان یافت و سپس برای مدت کوتاهی خاندان کیاهای جلالی در ساری و پیرامون آن حکومت کردند که در جنگ با مرعشیان شکست خوردند و ساری به تصرف مرعشیان در آمد . بدین ترتیب حکومت سادات مرعشی در طبرستان شکل گرفت.
در این پژوهش علاوه بر موضوعات سیاسی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره شده است.
نژاد مردم ساری، از طایفه تپوری و خط و زبان آنان طبری است که از جمله زبانهای کهن ایرانی (فارسی) مي باشد ، مذهب مردم و پادشاهان باوندی ساری، شیعه بوده. مشاهیر و دانشمندان آنان نسبت به دوره های قبلی از شهرت و اعتبار برخوردار بودند. در این دوره آثار و بناهای تاریخی چندانی وجود ندارد، اطلاعاتي كه ما از بناهاي اين دوره در دست داريم مطالبی است که ابن اسفندیار در کتاب خود به آن اشاره کرده است.
واژگان كليدي: طبرستان، مازندران، ساري، باونديان، اسپهبديه

فهرست مطالب:
چكيده 
مقدمه 
فصل اول: كليات
1-1بيان مسأله 
1-2سؤال هاي پژوهش 
1-3 فرضيه 
1-4 تعريف واژگان 
1-5 اهميت تحقيق
1-6 محدوديت و مشكلات تحقيق  
1-7 روش تحقيق 
1-8 پيشينه تحقيق 
1-9 قلمرو تحقيق 
1-10 بررسي منابع 
فصل دوم: جغرافياي تاريخي ساري 
2-1- جغرافياي تاريخي مازندران 
2-1-1- وجه تسميه طبرستان 
2-1-2- وجه تسميه مازندران 
2-2- جغرافياي طبيعي ساري 
2-3- وجه تسميه ساري 
2-4- ساري از ديدگاه كتب پيشينيان 
2-4-1- ساري در دوران پيش از اسلام 
2-4- 2- ساري در دوره اسلامي 
2-5- ساري از ديدگاه سياحان و جهانگردان 
فصل سوم: اوضاع سياسي ساري از سقوط آل زيار تا دوره ي مرگ اسپهبد علي علاءالدوله 
3-1- پيشينه تاريخي ساري 
-2- ساري در عهد سلجوقيان 
3-3- پادشاهي اسپهبدان باوندي در ساري (نوبت دوم از سال 466- 606 ﻫ ق)
3- 3- 1- اسپهبد شهريار چهارم حسام الدوله نخست باوند – ( 466- 503 ﻫ ق / 1073م – 1109م)
3-3-1-1- نبرد سلجوقيان در ساري (جنگ مذهبي آمل و ساري) 
3-3-1-2- اسپهبد قارن سوم نجم الدوله باوند (503- 509 ﻫ ق) 
3-3-1-3- اسپهبد رستم دوم فخرالملوك باوند (509- 511 ﻫ ق/ 1115م- 1117م)   
3-3-1-4- اسپهبد علي علاءالدوله (يكم) باوند (511- 536 ﻫ ق)    
3-3-1-5- بازگشت اسپهبد علاءالدوله علي باوندي به طبرستان 
3-3-1-6- روابط سلطان محمود سلجوقي با اسپهبد علي علاءالدوله 
3-3-1-7- روابط سلطان سنجر سلجوقي با اسپهبد علي علاءالدوله باوندي    
3-3-1-8- مرگ اسپهبد علي علاءالدوله (536 ﻫ ق) 
فصل چهارم: اوضاع سياسي ساري از دوره اسپهبد رستم سوم شاه غازي نصيرالدوله باوند تا ظهور مرعشيان  
4-1-1 ـ اسپهبد رستم سوم شاه غازي (يكم) نصيرالدويه (يكم) باوند (536- 558 ﻫ ق)
4-1-2 – جدال شاه غازي با مرداويج (تاج الملوك)
4-1ـ 3- جدال شاه غازي با اسماعيليان 
4ـ1ـ4- جنگ شاه غازي با تركمانان غز 
4ـ1-5 ـ جدال شاه غازي با كيكاووس و فخرالدوله (553 ﻫ ق)
4 ـ 1 ـ 6 ـ  جدال شاه غازي با سلطان محمود سلجوقي 
4 ـ 1ـ 7 ـ  مرگ شاه غازي (558 ﻫ ق)    
4 ـ 2 ـ  اسپهبد حسن يكم شرف الملوك (يكم) علاءالدوله دوم (558- 568 ﻫ ق)   
4 ـ 2 ـ 1 ـ  شورش مردم لاريجان عليه باحرب (563 ﻫ ق)     
4 ـ 2 ـ 2 ـ پناه گرفتن سلطان شاه خوارزمي به طبرستان (568 ﻫ ق ) 
4 ـ 2 -3- آمدن مؤيدآي ابه به طبرستان (568 ﻫ ق ) 
4 ـ 3 ـ  اسپهبد اردشير يكم حسام الدوله دوم باوند (568- 602 ﻫ ق) 
4 ـ 3 ـ 1 ـ جدال اسپهبد اردشير حسام الدوله با مؤيد آي ابه (568 ﻫ ق) 
4 ـ 3 ـ 2- روابط اسپهبد اردشير حسام الدوله با حكام خارج از طبرستان
4 ـ 4 ـ  ساري در دوره ي خوارزمشاهيان، مغولان    
4-4-1- ساري در جنگ با خوارزمشاه و سقوط آن 
4-4-2- مرگ اسپهبد اردشير حسام الدوله (602 ﻫ ق) 
34-4-3- اسپهبد رستم چهارم شاه غازي دوم شمس الملوك (يكم) باوند (602 ﻫ ق- 606 ﻫ ق/1205م- 1209م) 
4-4-4- مغولان در مازندران و ساري 
4- 5- ساري در دوران سلسله كينخواريه (باونديان دوره ي سوم) 
فصل پنجم: اوضاع اجتماعي و فرهنگي ساري    
5-1- نژاد و قوميت 
5-2- خط و زبان 
5-3- مذهب 
5-4- طبقات اجتماعي مردم طبرستان و ساري 
5-5- مشاهير ساري
5-5-1- شيخ شهر آشوب 
5-5-2- ابن شهر آشوب    
5-5-3- شيخ احمد طبرسي 
5 ـ 5 ـ4ـ شيخ علي طبرسي 
5-5-5- سيد ابوالفضل حسيني ساروي    
5-5-6- سيد شرف الدين المنچب بن الحسين ساروي 
5-5-7- گرد بازو 
5-5-8- تاج الملوك 
5-6- آثار و بناهاي تاريخي 
5-6-1- مسجد زنگو    
5-6-2- خانقاه    
5-6-3- خانقاه و گنبد دلارام 
5-6-4- خانقاه و گنبد زاهده خاتون 
5-6-5- قصر حسام الدوله اردشير باوندي 
5-6-6 ـ قصر اسپهبد حسام الدوله شهريار بن قارن 
5-6-7- گاو پوستي (مدرسه و دخمه اسپهبدان باوندي در ساري) 
5-6-8- قلعه توجي 
5-6-9- برج رسكت 
نتيجه گيري 
ضمايم    
فهرست منابع و مآخذ 

تعداد مشاهده:
794
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 146

حجم فایل:13,882
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تاریخ

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

آموزش داستان نویسی


	آموزش داستان نویسی

اولین گام نوشتن:
بی شک اولین گام برای ورود به جمع نویسندگان، «خواندن» است. خواندن داستان های خوب از نویسندگان موفق، موجب تجربه اندوزی و آموزش دیدن نویسنده تازه کار خواهد شد و نگرش او نسبت به داستان و ارکان و عناصر آن را تصحیح می کند.
برای آشنایی با عناصر داستان، ایده، خط طرح، شخصیت پردازی، دیالوگ، صحنه پردازی، فضاسازی و …
کتاب الکترونیکی آموزش داستان نویسی را دانلود کنید.

تعداد مشاهده:
904
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 28

حجم فایل:779
کیلوبایت


 قیمت:


500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  فایل دانلودی حاوی کتاب الکترونیکی آموزش داستان نویسی در قالب پی دی اف می باشد
  که بعد از خارج کردن آن از حالت فشرده می توانید مطالبش را با نرم افزار Adobe Reader مشاهده نمایید.

 • محتوای فایل دانلودی:

  فایل دانلودی حاوی کتاب الکترونیکی آموزش داستان نویسی در قالب پی دی اف می باشد