بررسی آمار افت تحصیلی


	بررسی آمار افت تحصیلی

توضیحات:
پروژه کامل بررسی آماری افت تحصیلی به همراه تمامی نمودارها و جداول آماری شاخص ها و پرسشنامه

فهرست مطاب:
نمودار ميله اي مربوط به تاثير استفاده تكماده دانش آموزان
نمودار مستطيلي مربوط به تاثير دانش آموزان از تكماده
نمودار دايره اي مربوط به تاثير استفاده دانش آموزان از تكماده
نمودار ميله اي مربوط به نمرات مستمر در افت تحصيلي دانش آموزان اول دبيرستان
نمودار مستطيلي مربوط به نمرات مستمر در افت تحصيلي دانش آموزان اول دبيرستان
نمودار چند بر مربوط به نمرات مستمر در افت تحصيلي دانش آموزان اول دبيرستان
نمودار ميله اي مربوط به كيفي شدن شيوه ارزشيابي در افت تحصيلي
نمودار مستطيلي مربوط به كيفي شدن شيوه ارزشيابي در افت تحصيلي
نمودار چند بر مربوط به كيفي شدن شيوه ارزشيابي در افت تحصيلي
نمودار ميله اي مربوط به امتحان نهايي در دوره راهنمايي
نمودار مستطيلي مربوط به امتحان نهايي در دوره راهنمايي
نمودار چند بر مربوط به امتحان نهايي در دوره راهنمايي
نمودار دايره اي مربوط به امتحان نهايي در دوره راهنمايي
نمودار چند بر مربوط به بي رغبتي دانش آموزان ونبودن بازار كار
نمودار مستطيلي مربوط به بي رغبتي دانش آموزان ونبودن بازار كار
نمودار ميله اي مربوط به بي رغبتي دانش آموزان ونبودن بازار كار
نمودار ميله اي مربوط به عدم انگيزه كاري معلم در امر تدريس دانش آموزان
نمودار مستطيلي مربوط به عدم انگيزه كاري معلم در امر تدريس دانش آموزان
نمودار دايره اي مربوط به عدم انگيزه كاري معلم در امر تدريس دانش آموزان
نمودار ميله اي مربوط به استفاده از روش هاي نوين آموزشي قبل از اطمينان از بازدهي ونتيجه آن
نمودار مستطيلي مربوط به استفاده از روش هاي نوين آموزشي قبل از اطمينان از بازدهي ونتيجه آن
نمودار دايره اي مربوط به استفاده از روش هاي نوين آموزشي قبل از اطمينان از بازدهي ونتيجه آن
نمودار ميله اي مربوط به دادن نمرات به دانش آموزان بدون در نظر گرفتن استحقاق فردي آنها
نمودار مستطيلي مربوط به دادن نمرات به دانش آموزان بدون در نظر گرفتن استحقاق فردي آنها
نمودار چند بر مربوط به دادن نمرات به دانش آموزان بدون در نظر گرفتن استحقاق فردي آنها
نمودار ميله اي مربوط به عدم دسترسي دانش آموزان به امكانات كمك آموزشي در آموزشگاه ها
نمودار مستطيلي مربوط به عدم دسترسي دانش آموزان به امكانات كمك آموزشي در آموزشگاه ها
نمودار دايره اي مربوط به عدم دسترسي دانش آموزان به امكانات كمك آموزشي در آموزشگاه ها
نمودار ميله اي مربوط به نبودن دبير تخصصي در مدارس در بعضي از دروس پايه
نمودار مستطيلي مربوط به نبودن دبير تخصصي در مدارس در بعضي از دروس پايه
نمودار چند بر مربوط به نبودن دبير تخصصي در مدارس در بعضي از دروس پايه
نمودار ميله اي مربوط به اهميت ندادن اكثر خانواده ها به امر تحصيلي فرزندان
نمودار مستطيلي مربوط به اهميت ندادن اكثر خانواده ها به امر تحصيلي فرزندان
نمودار چند بر مربوط به اهميت ندادن اكثر خانواده ها به امر تحصيلي فرزندان
نمودار ميله اي مربوط به اجراي طرح آموزش دانش آموزان بازمانده از تحصيل
نمودار مستطيلي مربوط به اجراي طرح آموزش دانش آموزان بازمانده از تحصيل
نمودار چند بر مربوط به اجراي طرح آموزش دانش آموزان بازمانده از تحصيل
نمودار ميله اي مربوط به ميانگين معدل دانش آموزان
نمودار مستطيلي مربوط به ميانگين معدل دانش آموزان
نمودار چند بر مربوط به ميانگين معدل دانش آموزان
نمودار جعبه اي مربوط به ميانگين معدل دانش آموزان
نمودار دايره اي مربوط به ميانگين معدل دانش آموزان
شاخص هاي پراكندگي
پرسشنامه

تعداد مشاهده:
1229
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل:475
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان و دانش آموزان

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی آمار رابطه وزن کودک و سن مادر در زمان تولد


	بررسی آمار رابطه وزن کودک و سن مادر در زمان تولد

بخشی از متن:
بيشتر مردم با كلمه آمار،به مفهومي كه براي ثبت و نمايش اطلاعات عددي به كار مي رود، آشنا هستند: تعداد بيكاران، قيمت روزانه بعضي از سهام در بازار بورس، تعداد افراد تلف شده در اثر
شيوع يك بيماري، مثالهايي از اين مفهوم اند. ولي اين مفهوم منطبق با موضوع اصلي مورد بحث آمار نيست.آمار، عمدتا با وضعيتهايي سروكار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به طور حتمي قابل پيش بيني نيست. استتنتاجهاي آماري غالبا غيرحتمي اند، زيرامبتني بر اطلاعات ناكامي هستند:تخمين نرخ جاري بيكاري در يك ناحيه بر مبناي مطالعه روزي چند هزار نفر از مردم، يا بررسي يك طرح جديد ترافيك برمبناي نظر خواهي از تعدادي از افراد يك منطقه، مثالهايي از اين موضوع اند.موارد ديگري از عدم حتميت وقتي پيش مي آيد كه مشاهدات مكرر برروي يك پديده، نتايج متفاوتي به دست دهند، حتي اگر سعي كنيم عوامل مؤثر بر پديده اي را كه قرار است مشاهده شود كنترل كنيم. مثلا، همه درختان كاج يكساله داراي بلندي يكسان نيستند، حتي اگر از يك نوع نهال باشند و تحت شرايط يكسان نور، هواوخاك قرارگيرند. آمار به عنوان يك موضوع علمي، امروزه شامل مفاهيم و روشهايي است كه در تمام پژوهشهايي كه مستلزم جمع آوري داده ها به وسيله يك فرايند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط و نتيجه گيري بوسيله تجزيه و تحليل اين داده ها هستند، اهميت بسيار دارند.

فهرست مطالب:
پیشگفتار   
آمار چيست   
تعريف آمار    
نقش آمار در زندگي روزمره
ارتباط متقابل آمار و ساير رشته ها
عمل آماری   
هدف ها ی  اصلي آمار    
روش‌های آماری   
مقدمه   
جمع آوری داده ها    
یافته های پژوهش

تعداد مشاهده:
1720
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 20

حجم فایل:54
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان و دانش آموزان

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی آمار تولد دوباره


	بررسی آمار تولد دوباره

بخشی از متن:
چگونگی شناختي که ما از خود داريم، نقشی مهم و زيربنايي در احساس رضايت از زندگی دارد. بنابراين، تقويت توانايي خودآگاهی، می تواند فرد را در جهت مقابلــه با مشکلات و حل آنها يـاری دهد و به همين علت نيز از اهميت خاصي برخوردار است.
خودآگاهي توانايي شناخت و آگاهي انسان از نقاط ضعف و قوت درون خويش است. و اين يك پيش شرط ضروري براي ايجاد روابط اجتماعي همدلانه بين فردي است.
در واقع نوع خودآگاهي ما پيش بيني کننده احساس رضايت ما از خودمان و زندگي است و عدم رضايت از خود نشانه اي است که به ما هشدار مي دهد که نيازمند تغيير هستيم اما تعجب خواهيد کرد اگر بدانيد که عده قليلي از مردم بر اعمال و رفتار خود شناخت دارند و به ندرت مي توانند ارزشها، علايق و رفتارهاي خود را تجزيه و تحليل کنند.
در واقع آنها مي خواهند همان کارهايي را که ديروز انجام داده اند امروز نيز کم و بيش انجام دهند و از هرگونه تغيير دوري مي جويند.

فهرست مطالب:
اگر دوباره متولد شويد، چه مي‌كنيد؟
مقدمه
آيا مي‌توان خويشتن را شناخت؟
تعريف خودآگاهی
اهميت و کاربرد خودآگاهي
اهميت خود شناسي در اسلام
کلیات تحقیق
اهداف تحقيق
روش نظرسنجي
جامعه نمونه
زمان اجرای نظرسنجي
پرسشنامه نظرسنجي
جنس پاسخگويان
سن پاسخگويان
سطح تحصيلات پاسخگويان
آيا پاسخگويان از خود پرسيده اند كه چگونه آدمي هستند؟
چرا پاسخگويان از خود نپرسيده اند كه چگونه آدمي هستند؟
پاسخگويان از خودشان تا چه حد شناخت دارند؟
پاسخگويان از خودشان چقدر رضايت دارند؟
آيا پاسخگويان خود را فردي مثبت مي دانند يا منفي؟
پاسخگويان دوست دارند چگونه آدمي باشند؟
به نظر پاسخگويان مردم فكر مي كنند كه آن ها آدم خوبي هستند يا نه؟
آيا پاسخگويان به نظر مردم اهميت مي دهند؟
پاسخگويان در صورت تولد دوباره چه كاري انجام مي دهند؟
آيا پاسخگويان در صورت وجود اشتباه در رفتارشان حاضر به تغيير خود هستند؟
نتيجه

تعداد مشاهده:
1690
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:62
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان و دانش آموزان

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی آمار معدل دانش آموزان دوم دبیرستان علوم انسانی


	بررسی آمار معدل دانش آموزان دوم دبیرستان علوم انسانی

خلاصه پروژه:
در اين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني در سطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه در غالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است در اين پروژه به بررسي معدل دانش آموزن: براي ورود به رشته انساني معدل دانش آموزان درسال دوم دبيرستان مشوق اين دانش آموزان و اينكه چه رشته اي اولين اولويت بوده اگر رشته تحصيل دهنده در اين پروژه پرسش هايي اينگونه طرح شده و پاسخ  آنها همانطوركه در بالا گفته شده در غالب چند جدول و نمودار آمده است كه اين جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است.

فهرست مطالب:
خلاصه پروژه
سئوالات پرسيده شده
جدول فراواني
نمودار چند بر فراواني
نمودار مستطيلي
نمودار ميله اي
نمودار دايره اي
نمودار ساقه وبرگ
نمودار جعبه اي
واريانس                   
انحراف معيار                        
ضريب تغييرات       

تعداد مشاهده:
1578
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل:84
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانشجویان و دانش آموزان

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب فایل word و قابل ویرایش

محاسبه آزمون تی استیودنت برای داده آماری 150


	محاسبه آزمون تی استیودنت برای داده آماری 150

توضیحات:
پروژه محاسبه آزمون تی استیودنت برای داده آماری 150 ، بهمراه همراه فایل اکسل و اس پی اس اس

تعداد مشاهده:
4053
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx, spv, xlsx

حجم فایل:41
کیلوبایت


 قیمت:


5,500 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب دانشجویان رشته آمار و رشته های مرتبط

بررسی و مقایسه آمار وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات


	بررسی و مقایسه آمار وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته ادبیات

خلاصه پروژه:
در اين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه درغالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است در اين پروژه به بررسي معدل دانش آموزن براي ورود به رشته انساني معدل دانش آموزان درسال دوم دبيرستان مشوق اين دانش آموزان و اينكه چه رشته اي اولين اولويت بوده اگر رشته تحصيل دهنده دراين پروژه پرسش هايي اينگونه طرح شده و پاسخ  آنها همانطوركه دربالا گفته شده درغالب چند جدول و نمودار آمده است كه اين جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است.

سوالات مد نظر پروژه:
1- جنسیت؟
2- معدل شما در سال دوم دبيرستان رشته انساني چقدر است ؟
3- معدل شما براي ورود به رشته انساني چقدر بوده است ؟
4- رشته انساني چندمين اولويت در كارنامه تحصيلي شما بوده است ؟
5- چه رشته ي اولين اولويت در كارنامه شما بوده است ؟
6- چه كسي مشوق شما براي ورود به اين رشته بوده است ؟
7- پس از فارغ التحصيل شدن از رشتة انساني تمايل به چه شغلي داريد؟

فهرست مطالب:
جدول داده ها
جدول فراوانی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار مستطیلی
نمودار میله ای
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
محاسبه واریانس و انحراف معیار و واریانس و ضریب تعییرات

تعداد مشاهده:
6358
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 21

حجم فایل:279
کیلوبایت


 قیمت:


4,200 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانجویان رشته آمار و احتمالات و رشته های مرتبط
  مناسب ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  با فرمت word و قابل ویرایش

پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی


	پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی

مقدمه:
 با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده؟

همراه نمودارهای آماری به صورت گرافیکی و جداول و فرمول های لازم
– نمودار میله ای
– نمودار چند ضلعی
– نمودار دایره ای
– نمودار مستطیلی
– نتیجه

 انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت:
1- گاو آهن
2- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه
3- زیر شکن
4- دیسک
5- شیار کش

تعداد مشاهده:
4438
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx, pptx

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:333
کیلوبایت


 قیمت:


2,800 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب استفاده دانش آموزان و دانشجویان رشته آمار و رشته های مرتبط

 • محتوای فایل دانلودی:

  فایل word در 10 صفحه و قابل ویرایش
  فایل پاورپوینت در 20 صفحه و قابل ویرایش

بررسی آمار عامل های کاهش ازدواج کدامند؟


	بررسی آمار عامل های کاهش ازدواج کدامند؟

بیان مساله:
آیا افراد برای ازدواج معیارها و ارزش های درستی را مورد نظر و ملاک قرار می دهند تا ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشند؟

مقدمه:
از زیباترین و بهترین تصمیم های زندگی هر فرد انتخاب همسر و آغاز زندگی مشترک است و حساسیت این تصمیم شایسته است از هم اکنون به مطالعه در این مورد بپردازیم و اگاهی خود را در این زمینه افزایش دهیم تا در آینده با آمادگی لازم و به درستی تصمیم بگیریم.
هدف از این پروژه بررسی عامل های کاهش ازدواج و ایا افراد معیار و ارزش های درستی را برای ازدواج مورد نظر قرار می دهند.

جمع آوری داده ها:
به دلیل مشکلات موجود برای جمع آوری داده ها از داده های از تهیه شده استفاده کرده ام و در این پروژه 10 گروه و نمونه 94 نفری از افراد ازدواج نکرده در سال های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و برای سهولت کار از هر مورد یک گروه داده نوشته شده و محاسبات انجام شده  و بقیه گروه ها فقط نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
جمع آوری داده ها
فهرست محتوا
عدم شناخت از طرف مقابل=C
مشکلات مادی=B
نداشتن شغل=A
مشکل خدمت سربازی=F
طولانی شدن دوران تحصیل=E
ترس از ازدواج= D
جداول و نمودارهای فراوانی
نتیجه

تعداد مشاهده:
5919
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 19

حجم فایل:329
کیلوبایت


 قیمت:


3,850 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب دانش آموزان و دانشجویان رشته آمار و احتمالات
  مناسب ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش

بررسی آمار اعتیاد در کشور


	بررسی آمار اعتیاد در کشور

بخشی از مقدمه:
اعتياد به عنوان يك مشكل، هميشه دامنگير بوده و هست چرا كه به عنوان يك معضل دامنگير انسان ها در جوامع مختلف بوده و به موازات افزايش دانش انسان، اعتياد نيز گسترش يافته و از پيچيدگى بيشترى برخوردار شده است.
اعتیاد بيش از اين كه يك پديده اجتماعى محسوب شود يك پديده روانى است و در اشكال مختلف و اعتياد انسان ها ظهور و بروز مى يابد. همانطور كه يك انسان مى تواند به قمار اعتياد پيدا كند و يا اعتياد به خريد و غيره، اعتياد به مواد مخدر هم يكى از آنهاست.
اما نكته نگران كننده آنجاست كه از سوى مقامات مسوول اعلام مى شود كه ميانگين سن اعتياد در ايران به 14 سال رسيده است و اين نسل آينده ساز كشور در خطر است.
روز جهاني مبارزه با مواد مخدر، در واقع ترغيب براي تشديد مبارزه با مواد مخدر است و جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان پرچمدار اين مبارزه جدي، شفاف و سالم در جهان مطرح است.
در روز جهاني مبارزه با مواد مخدر، امحاء انواع مواد مخدر مكشوفه، بهترين سند گوياي مبارزه بااين پديده است كه در ايران اين اقدام همه ساله از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و با حضور ارگانهاي مرتبط، نمايندگان و سفيران كشورهاي خارجي انجام مي‌شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
آمار معتادان کشور
شانزده درصد دانش آموزان دختر تجربه سيگار کشيدن دارند
ايران در صدر کشورهای دارای معتاد، از هر بیست ایرانی یک نفر معتاد است
آمار معتادان زن در كشور
جدول فراواني تأهل و تجرد معتادان
جدول فراواني نحوه مصرف مواد

تعداد مشاهده:
8858
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 15

حجم فایل:25
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت استفاده دانش آموزان و دانشجویان رشته آمار و رشته های مرتبط
  مناسب ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش

بررسی آمار انتخاب ماشین در پارکینگ


	بررسی آمار انتخاب ماشین در پارکینگ

مقدمه:
به عنوان پروژه آماری،محمد می بایست یک نمونه 30 تایی از ماشین هایی که در یک پارکینگ در کنار یک ورزشگاه بزرگ پارک شده اند انتخاب نموده ونام ماشین وسال ماشین را به دست آورد.
الف- اگردر این پارکینگ 950 ماشین پارک شده باشد،توضیح دهید که محمد با استفاده از اعداد تصادفی چگونه می تواند نمونه خود را انتخاب کند.
ب- پس از این که محمد نمونه خود را انتخاب کرد،او متوجه شد که 8 ماشین پیکان، 7 ماشین پژو، 5 ماشین رنو، 3 ماشین تویوتا، 3 ماشین فولکس، 3 ماشین دوو و یک ماشین بنز بود. جدول فراوانی داده های به دست آمده را تشکیل دهید و نمودار میله ای آن را رسم کنید.
– نمودار دایره ای این نمونه را بر اساس در صد فراوانی ماشین ها رسم کنید.
– درقسمت ب ،چه نوع متغیری داریم؟ آیا می توانیم برای این متغیر نمودار مستطیلی رسم کنیم؟
– سال ماشین ها چه نوع متغیری است؟ آیا می توان برای این متغیر نمودار مستطیلی رسم کرد؟
الف- محمد با استفاده از چند روش می تواند از طریق اعداد تصادفی نمونه خود را انتخاب کند از آن جمله اینکه با استفاده از ماشین حساب،ابتدا دکمه inv را فشرده و سپس دکمه RUN را فشار می دهد. پس از آن مشاهده می کند که عددی مثلاً 268/0 بر صفحه ظاهر می شود.این عدد تصادفی تولید شده توسط ماشین حساب که همیشه مثبت وکوچکتر از 1 است را در تعداد نمونه که950 است ضرب کرده که حاصل عبارت است از 268/0×950=6/254 که قسمت اعشاری حذف می شود وعدد به 255 تغییر می یابد.حال او می تواندبا شمارش اتومبیلها این اتومبیل را انتخاب کرده واین کار را برای انتخاب اتومبیلهای دیگر تکرار کند وی همچنین می تواند اتومبیلهایی را که سه شماره سمت راست آنها 255 است را انتخاب کند که البته روش اول دقیق تر خواهد بود.
فهرست مطالب:
مقدمه
جدول فراوانی
نمودار میله ای
جدول و نمودار دایره ای
نمودار چندبر

تعداد مشاهده:
6818
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل:62
کیلوبایت


 قیمت:


2,700 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  مناسب دانش آموزان و دانشجویان رشته آمار و رشته های مرتبط
  مناسب ارائه دانشجویی

 • محتوای فایل دانلودی:

  در قالب word و قابل ویرایش