کنایه و انواع آن در خمسه (پنج گنج) نظامی گنجوی


	کنایه و انواع آن در خمسه (پنج گنج) نظامی گنجوی

چکیده:
حکیم نظامی گنجوی از شاعران بزرگ قرن ششم هجری قمری است . این شاعر افسونگر و داستانسرا  اثر ارزشمند خود خمسه را در پنج منظومۀ جداگانه به زبان شیرین فارسی سروده است. نظامی از شاعرانی است که شعر او مملو از کنایه و استعاره وگونه های دیگر خیال می باشد. در این تحقیق کنایه و انواع آن در خمسۀ نظامی مورد بحث قرار گرفته و هر کدام از انواع همراه با مصداق ها و نمونه های آن در بخشهای جداگانه ذکر شده و در صورت لزوم به شرح برخی از ابیات کنایه دار پرداخته شده است . نگارنده باغور در اشعار نظامی و بررسی انواع کنایه در آنها دریافت که کنایه در کنار استعاره و تشبیه از کارآیی شگرفی در خلق تعابیر و تصاویر جدید برخوردار بوده ونظامی با اشراف و استیلایی که بر زبان فارسی و کارکردهای بلاغی آن داشته، توانسته است با مدد کنایه به عنوان یکی از جلوه های ادبی زبان به عبارات معانی جدیدی بدهد و کلام خود را زیبایی وطراوت خاصی ببخشد وآن را ماندگار سازد. بیشترین بسامد کنایه در خسمۀ نظامی کنایۀ  نوع ایماست و کمترین آن به کنایۀ نوع رمز اختصاص داده شده است.
واژگان کلیدی: نظامی گنجوی، خمسۀ نظامی، صور خیال،کنایه

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدّمات وکلّیّات
1-1 مقدمه    
1-2 بیان مسأله             
1-3 پرسشهای تحقیقاتی
1-4 اهداف تحقیق
1-5 ضرورت واهمّیّت تحقیق
1-6 تعریف اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مرور مطالعاتی
2-1 مبانی نظری
2-2 پژوهش های گذشته
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعۀ پژوهش   
3-3 شیوه وابزار جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه   
بخش اول
4-1-1 زندگینامه وشرح حال نظامی گنجه ای 
4-1-2 زبان واندیشۀ نظامی 
4-1-3 سبک شعری نظامی
4-1-4 آثار نظامی
بخش دوم
4-2-1 نگاهی به تاریخچۀ علم بلاغت وسیر تکاملی آن تا قرن ششم
4-2-2 کنایه
4-2-3 فرق کنایه و مجاز   
4-2-4 فرق کنایه با استعارۀ مرکب    
4-2-5 انواع کنایه از لحاظ مکنی عنه
4-2-5-1 کنایه از موصوف ( اسم)   
4-2-5-2 کنایه از صفت   
4-2-5-3 کنایه از فعل (مصدر)   
4-2-6 کنایه به  لحاظ انتقال معنای مقصود   
4-2-6-1 کنایۀ قریب   
4-2-6-2 کنایۀ بعید   
4-2-7 انواع کنایه از لحاظ وضوح وخفاء وسائط     
4-2-7-1 تلویح
4-2-7-2 ایماء   
4-2-7-3 رمز
4-2-7-4 تعریض
4-2-8 خاستگاه کنایه- کنایات عرفی   
4-2-9 کنایه در قلمرو زمان   
4-2-9-1 کنایات مرده
4-2-9-2 کنایات مشترک بین زبان وادبیات
4-2-9-3 کنایه های امروزی
4-2-9-3-1 کنایه های عامیانه
4-2-9-3-2 کنایه های نوین 
4-2-10 ساختار دستوری کنایه
4-2-11 انواع کنایه از نظر تعداد واژه ها
4-2-11-1 کنایات تک واژه ای
4-2-11-2 کنایات دو واژه ای
4-2-11-3 کنایات سه واژه ای
4-2-11-4 کنایات چند واژه ای
4-2-11-5 جمله، مصراع، بیت، عبارت
4-2-11-6 شبه جمله
4-2-12 ارزش زیبا شناسی کنایه واهداف آن
بخش سوم
4-3 کنایه از موصوف ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش چهارم
4-4 کنایه از صفت ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش پنجم
4-5 کنایه از فعل ( مصدر) ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش ششم
4-6 ایماء ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی   
بخش هفتم
4-7 تلویح ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش هشتم
4-8 رمز ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش نهم
4-9 تعریض ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
بخش دهم
4-10 کنایه قریب ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی   
بخش یازدهم
4-11 کنایه بعید ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی   
بخش دوازدهم
4-12 کنایۀ تمثیلی ونمونه ها ومصادیق آن در شعر نظامی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 نتیجه گیری   
5-2 توصیه و پیشنهادها
5-3 محدودیتها
فهرست منابع و مآخذ

تعداد مشاهده:
1633
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:192
کیلوبایت


 قیمت:


3,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی


  • محتوای فایل دانلودی:

    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *