تأثیر ورزش بر بهبود کیفیت زنان میانسال غیر ورزشکار


	تأثیر ورزش بر بهبود کیفیت زنان میانسال غیر ورزشکار

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر ورزش بر بهبود کیفیت زندگی میانسال زنان غیر ورزشکار میباشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- مقایسهای میباشد. جامعه تحقیق 43 نفر بوده که حجم نمونه 35 نفر بودند که به دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تقسیم میشوند. ابزار تحقیق پرسشنامه میباشد که با استفاده از پرسشنامه میباشد که با استفاده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد یا (OHT) مورد سنجش قرار گرفت. این پرسشنامه از سه جزء اساسی هیجان مثبت و فقدان هیجان منفی و رضایت از زندگی تشکیل میشد. نتایج پژوهش نشان داد که هیجان مثبت در افراد ورزشکار بیش از افراد غیرورزشکار میباشد (05/0>000/0=P) نتیجه آزمون فرضیه فقدان هیجان منفی نیز تحقیقات حاکی از این است که بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت آماری وجود دارد. یعنی فقدان هیجان منفی در ورزشکاران بیش از افراد غیرورزشکار میباشد. جزء سوم مطالعات به میزان رضایت مندی از زندگی بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار مربوط میشد که طبق آمار به دست آمده افراد ورزشکار رضایتمندی بیشتری نسبت به افراد غیر ورزشکار داشتند.
در خاتمه مقایسه میانگین کل شادکامی و سلامت روانی و رضایت از زندگی بین افراد ورزشکار و غیرورزشکار در سطح خطای 05/0 مثبت و معنی دار است (05/0>000/0=P) 60/5=T یعنی می توان گفت که ورزش بر بهبود کیفیت زندگی زنان میانسال غیر ورزشکار تأثیر بسزایی دارد.
واژه های کلیدی: زنان میانسال، افزایش کیفیت زندگی، هیجان مثبت، فقدان هیجان منفی

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اثرات ورزش از دیدگاه اسلام
تحقیقات انجام شدۀ خارجی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده:
960
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:153
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و تربیت بدنی

  • محتوای فایل دانلودی:

    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *