بررسی رابطه بين خودپنداره و آرايش


	بررسی رابطه بين خودپنداره و آرايش

چكيده:
پژوهش انجام شده در مورد مسئله رابطه بين خودپنداره و آرايش است. فرضيه اين پژوهش عبارت بود از اينكه بين خودپنداره دختران با آرايش و دختران بدون آرايش تفاوت معني داري وجود دارد. در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شده است. نمونه مورد نظر از دانشجويان دختر دانشگاه آزاد (واحد قزوين) مي باشد. اين نمونه شامل 100 نفر كه 50 نفر دختران با آرايش و 50 نفر دختران بدون آرايش هستند. لازم به ذكر است كه به دليل محدوديت هايي از نمونه 50 نفري دختران بدون آرايش كاسته شد و اين نمونه به 93 نفر رسيد.
در تجزيه و تحليل داده ها از ارزش آماري T براي گروههاي مستقل استفاده شده است كه ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه خودپنداره كارل راجرز است.
در بررسي به عمل آمده نتايج حاكي از اين است كه بين خودپنداره دختران با آرايش و بدون آرايش تفاوت معني داري وجود دارد.بطوري كه افراد باآرايش از خودپنداره مثبت بالاتري برخوردار هستند يعني به خود واقعي شان نزديك تر هستند. آنچه را كه مي توان در آخر ذكر كرد اين است كه بيشتر افراد اين پژوهش از خود پنداره پاييني برخوردار هستند بطوري كه از 93 نفر فقط 28 نفر داراي خود پنداره نرمال بودند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضررت پژوهش
هدف پژوهش
فرضيه پژوهش
تعاريف نظري
تعاريف عملياتي
فصل دوم: ادبيات و پيشينة پژوهش
بررسي تاريخي نظريه هاي خود
مفهوم خود
مفهوم بخشيدن به خود
چگونگي تشكيل خود
رشد مفهوم خود
تعريف خود از ديدگاههاي تجربي و پژوهشي
تعريف خود از ديدگاههاي روان تحليل گري
خود در ديدگاههاي مختلف روان شناختي
مفهوم خود از ديدگاه راجرز
ثبات و هماهنگي خويشتن
مفهوم خود از نظر ساليوان
خود از نظر اريسكون
خود از نظر يونگ
خود از نظر نوامبر خود در نظريه هارتر
تغيير در محتواي مفهوم خود
تغيير در ساختار خود يا تغييرات ساختاري
خود پنداره
خود انگاره در نظريه هورناي
خودپنداره و خوش بيني
ويژگي هاي انسان كامل يا خود شكوفا در نظرية راجرز
پيشينة پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
روش نمره گذاري
اعتبار آزمون
روش جمع آوري اطلاعات
طرح پژوهش
روش آماري
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
مشكلات پژوهش
پيشنهادات
فهرست منابع
ضمائم
نمونه تست راجرز
فهرست جداول

تعداد مشاهده:
1207
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:41
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  • محتوای فایل دانلودی:

    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *