بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان


	بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان

چكيده:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي 1380 در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز، و در سال تحصيلي 84-83 مي باشد. در اين تحقيق شوخ طبعي به عنوان متغير ملاك و سلامت رواني به عنوان متغير پيش بين برگزيده شده اند. نمونه تحقيق 100 نفر دانشجو را شامل مي باشد كه با روش نمونه گيري در دسترس از جامعه دانشجويان روان شناسي ورودي 80 دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز انتخاب گرديده اند. پژوهش حاضر يك تحقيق كاربردي از نوع توصيفي است و روش تحليل داده ها، همبستگي است كه در طي آن ضرايب همبستگي ساده و چند گانه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك محاسبه شده است. فرضيه هاي تحقيق همگي دوسويه مي باشند. در اين تحقيق از پرسشنامه تجديد نظر شده علائم رواني SCL 25-R و مقياس شوخ طبعي مارتين ولفكورت استفاده شد. نتايج حاكي از اين بود كه بين متغيرهاي پيش بين و ملاك،‌ همبستگي ساده و چند گانه وجود دارد.

فهرست مطالب:
    چكیده
فصل اول: موضوع تحقیق
    مقدمه
    بیان مسئله تحقیق
    اهمیت و ضرورت تحقیق
    اهداف تحقیق
    تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی
    مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح
    نظریه اهانت
    نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی
    نظریه ناهماهنگی و تباین
    واكنشهای مزاح
    مزاح و سیستم ایمنی بدن
    مزاح و عملكرد تحصیلی
    نقش درمانی مزاح
    تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس
    مدل تعاملی استرس
    مبانی نظری سلامت روانی
    نظریه موری
    نظریه آدلر
    نظریه فروم
    نظریه مزلو
    نظریه اسكینر
    نظریه یونگ
    افراد سالم از نظر روانی
    نظریه اسلام
    اهمیت سلامت روان
    عوامل زیستی
    عوامل عاطفی و روانی
    عوامل اجتماعی
    رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی
    پیامدهای استرس
    اختلال هیجانی
    اختلال شناختی
    اختلال فیزیولوژیكی
    كنار آمدن
    روشهای كنار آمدن مستقیم
    كنار آمدن مواجهه ای
    مسئله گشایی برنامه ریزی شده
    حمایت اجتماعی
    روشهای كنار آمدن دفاعی
    مكانیزمهای دفاعی
    كاهش دهندگان شیمیایی استرس
    پسخوراند زیستی
    ورزش
    یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)
    ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی
فصل سوم: روش تحقیق
    جامعه آماری و روش نمونه گیری
    ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R)
    نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R
    پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R
    مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفكورت
    نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی
    طرح تحقیق و منطق انتخاب آن
    روش اجرا تحقیق
    روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
    یافته های توصیفی
    یافته های مربوط به فرضیه تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
    تبیین یافته های تحقیق
    محدودیتهای تحقیق
    پیشنهادات
فهرست منابع
ضمائم
    پرسشنامه

تعداد مشاهده:
857
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:90
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  • محتوای فایل دانلودی:

    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *