بررسي آزمون شخصيتي كرنل سال 87 در ميان دانشجويان دختر و پسر


	بررسي آزمون شخصيتي كرنل سال 87 در ميان دانشجويان دختر و پسر

چكيده:
عنوان اين تحقيق «بررسي آزمون شخصيتي كرنل» سوال 87 در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر مي باشد. آزمون بر روي 507 نفر از دانشجويان اين دانشگاه به عنوان نمونه صورت گرفت. كه از اين بين 189 دختر و 318 پسر براي بررسي مقياس هاي باليني انتخاب گرديده اند. در اجراي آزمون ابتدا از آزمودنيها خواسته شده با فاصله اي از هم بنشينند. آزمونگر توضيحاتي درباره ي آزمون و نحوه تكميل پرسشنامه ارائه داد . بعد از جمع آوري اوراق توضيحي درباره ي علت تحقيق ارائه شد و آزمون بعد از تحليل سوال و تعيين همبستگي هر سوال با نمره ملاك و كل آزمون درباره ي سوال 87 مشخص شد كه سوال در كل آزمون داراي قدرت تشخيص بالايي نيست و بر اعتبار كل آزمون كمك چنداني نمي كند ولي به مقياس فرعي انحراف اجتماعي – رواني مشكل زا كمك مي كند. پس بهتر است در مجموعه سوال ها به شكل تجديدنظر باقي بماند و يا به كلي از مجموعه سوالات حذف شود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
زمينه تحقيق
بحث هاي اساسي موضوع
تعريف رفتار انحرافي
انحراف نخستين
 انحراف ثانوي
انحراف فردي
انحرافات گروهي
تعريف جرم
تعريف آزمون
طبقه بندي آزمونها
استاندارد بودن
تعريف اعتبار
اعتبار يابي محتوا
تحليل سوالهاي آزمون
روش كودر- ريچاردسون
روش ضريب آلفا
طرح ريزي پرورش تست  
همبستگي سوال با كل آزمون
ماسبه ي ضريب تمييز سوال
آزمونهاي شخصيت
پرسشنامه ها يا آزمونهاي عيني شخصيت
اندازه گيري شخصيت
ارزشيابي پرسشنامه ي شخصيت
هدف اساسي پژوهش
اهميت تحقيق
مروري بر ادبيات پژوهشي
سوابق تاريخي سنجش شخصيت
نظريه فشار ساختاري
نظريه انتقال فرهنگي
نظريه برچسب
نظر اسلام در مورد گرايش انسانها به كارهاي خلاف
ديني- حديث
ديني- تفسير قراني
نكته ادبي
سوالات تحقيق
تعاريف عملياتي
خلاصه اي از شيوه ي اجرا
فصل دوم
روش تحقيق
روش تحقيق
جمعيت هدف و روش نمونه برداري :
محيط پژوهش
ابزار تحقيق
تدابير تامين اعتبار آزمايش :
شيوه ي اجرا
تحليل داده ها
پيش از ادامه ي بحث تذكري به نقل ازثرندايك ( 1982 ) ضروري است
تنظيم داده ها در spss
توصيف آماري
شاخص همبستگي هر سوال با نمره ي ملاك
آزمون همخواني مجذور كا ( خي دو ):
آزمون دو جمله اي
روش برآورد اعتبار
فصل سوم
يافته هاي تحقيق
سوالهاي تحقيق
مدل هاي آماري بكار رفته
يافته هاي توصيفي كل آزمودنيها براي سوال 87
مقايسه ي انتخايهاي دختران با پسران براي سوال 87
مقايسه امتيازهاي 0 با 1 براي سوال 87
تحليل اعتبار (همگوني دروني)
فصل چهارم
بحث و نتيجه گيري
سوالهاي تحقيق
تفسير سوال 87 پرسشنامه
خلاصه
فهرست منابع و ماخذ
پيوست
آزمون كرنل «فرم N2»

تعداد مشاهده:
1245
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل:87
کیلوبایت


 قیمت:


5,000 تومان


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  • محتوای فایل دانلودی:

    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *